Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2014

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θέτουν θέματα που απασχολούν τους καταναλωτές όσον αφορά τις εφαρμογές κινητών

Ο τομέας των εφαρμογών για κινητά γνωρίζει άνθηση στην Ευρώπη. Απασχολεί πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα και αναμένεται να φθάσει τη συνολική αξία των 63 δισ. ευρώ τα επόμενα πέντε χρόνια. Σύμφωνα με την εξωτερική πλατφόρμα αναλύσεων σχετικά με εφαρμογές Distimo, περίπου 80% των προσόδων - κατ’ εκτίμηση πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος - ενός προμηθευτή προέρχεται από αγορές που πραγματοποιούνται από τους καταναλωτές εντός μιας εφαρμογής, με τις οποίες οι καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση σε ειδικό περιεχόμενο ή χαρακτηριστικά, τις λεγόμενες αγορές «εντός της εφαρμογής». Για να μπορέσει αυτός ο τομέας να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό του και να εξακολουθήσει να καινοτομεί, οι καταναλωτές πρέπει να εμπιστεύονται τα προϊόντα. Προς το παρόν, πάνω από το 50% της αγοράς διαδικτυακών παιχνιδιών στην ΕΕ διαφημίζονται ως «δωρεάν», παρότι συχνά εμπεριέχουν δαπανηρές, κάποιες φορές, αγορές εντός της εφαρμογής. Συχνά, οι καταναλωτές δεν συνειδητοποιούν ότι ξοδεύουν χρήματα, διότι η χρέωση των πιστωτικών καρτών τους γίνεται αυτόματα. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην εμπορία «δωρεάν για κατέβασμα» παιχνιδιών, τα οποία δεν είναι και δωρεάν για να παιχτούν. Ύστερα από καταγγελίες από όλη την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεδριάζει σήμερα και αύριο (27 και 28 Φεβρουαρίου) με τις εθνικές αρχές επιβολής και μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, με σκοπό να συζητηθούν αυτά τα ζητήματα. Θα ζητηθεί από τη βιομηχανία να συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων εντός ενός σαφούς χρονικού πλαισίου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τις εφαρμογές κινητών.

Η αντιπρόεδρος Viviane Reding, επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ δήλωσε: «Ο τομέας των εφαρμογών για κινητά στην Ευρώπη έχει τεράστιο δυναμικό, τόσο όσον αφορά τη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης όσο και όσον αφορά τη βελτίωση της καθημερινής μας ζωής, μέσω καινοτόμου τεχνολογίας. Για να μπορέσει ο τομέας αυτός να αναπτύξει το δυναμικό του, θα πρέπει οι καταναλωτές να έχουν εμπιστοσύνη σε νέα προϊόντα. Η παραπλάνηση των καταναλωτών είναι σαφώς το λανθασμένο επιχειρηματικό μοντέλο και, επίσης, αντίκειται στο πνεύμα των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει πολύ σαφείς απαντήσεις από τον τομέα των εφαρμογών για κινητά, όσον αφορά τις ανησυχίες που εκφράζουν οι καταναλωτές και οι εθνικές οργανώσεις καταναλωτών.»

Ο επίτροπος Neven Mimica, αρμόδιος για θέματα πολιτικής για τους καταναλωτές, δήλωσε: «Οι καταναλωτές, και ειδικά τα παιδιά, χρειάζονται καλύτερη προστασία από απρόβλεπτες δαπάνες που προκύπτουν από αγορές εντός των εφαρμογών. Οι εθνικές αρχές επιβολής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζουν, από κοινού με τον κλάδο, τρόπους αντιμετώπισης αυτού του θέματος, το οποίο όχι μόνο προκαλεί οικονομική ζημία στους καταναλωτές αλλά μπορεί και να θέσει σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία αυτής της πολλά υποσχόμενης αγοράς. Η εξεύρεση συγκεκριμένων λύσεων, το ταχύτερο δυνατό, θα είναι προς όφελος όλων.»

Στις συναντήσεις με τη βιομηχανία, οι εθνικές αρχές επιβολής απ’ όλη την ΕΕ θα εκφράσουν την κοινή τους θέση όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής των σχετικών κανόνων για τους καταναλωτές στον τομέα αυτό. Επικεφαλής της δράσης αυτής είναι ο διαμεσολαβητής για θέματα καταναλωτών της Δανίας. Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Λιθουανία και μέλη του δικτύου της Συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (CPC), το οποίο είναι επιφορτισμένο με την επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην ΕΕ, θα συμμετάσχουν επίσης στις συναντήσεις.

Τα τέσσερα σημαντικότερα θέματα που θέτουν οι καταναλωτές και θα συζητηθούν στις συναντήσεις:

  • παιχνίδια που διαφημίζονται ως «δωρεάν» δεν θα πρέπει να παραπλανούν τους καταναλωτές όσον αφορά το πραγματικό κόστος τους·

  • τα παιχνίδια δεν θα πρέπει να παροτρύνουν άμεσα τα παιδιά να αγοράζουν είδη εντός των παιχνιδιών ή να τα παροτρύνουν να πείθουν ενήλικες να τους αγοράζουν είδη·

  • οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τις ρυθμίσεις πληρωμής και οι αγορές δεν θα πρέπει να χρεώνονται μέσω αυτόματων ρυθμίσεων χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή·

  • οι έμποροι θα πρέπει να παρέχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να έρχονται σε επαφή μαζί τους σε περίπτωση ερωτήσεων ή καταγγελιών.

Επόμενα βήματα: Οι συναντήσεις αποτελούν ευκαιρία για να επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές των κρατών μελών με τη βιομηχανία ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες των καταναλωτών. Σε κάθε περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με τις εθνικές αρχές επιβολής των δικαιωμάτων των καταναλωτών, θα συνεχίσει να παρεμβαίνει με τις απαιτούμενες ενέργειες.

Ιστορικό

Η αγορά της ΕΕ για διαδικτυακά παιχνίδια και παιχνίδια και εφαρμογές για κινητά γνωρίζει άνθηση. Εκτιμάται ότι το 2011, οι καταναλωτές στο ΗΒ, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο, δαπάνησαν 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε διαδικτυακά παιχνίδια. Σύμφωνα με εξωτερική μελέτη της Bitkom (μιας ένωσης που εκπροσωπεί τη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών και των ΤΠΕ στη Γερμανία), μόνο στη Γερμανία, οι πρόσοδοι από αγορές εντός εφαρμογών διπλασιάστηκαν στο διάστημα 2012-2013, φθάνοντας τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Πάνω από ένα εκατομμύριο των καταναλωτών είναι παιδιά και έφηβοι ηλικίας 10 έως 19 ετών.

Ο κανονισμός της ΕΕ για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών (ΕΚ αριθ. 2006/2004) συνδέει τις αρχές για θέματα καταναλωτών σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο επιβολής. Χάρη στο δίκτυο αυτό, η εθνική αρχή σε μια χώρα της ΕΕ μπορεί να απευθυνθεί στην ομότιμή της σε άλλη χώρα της ΕΕ και να ζητήσει παρέμβαση σε περίπτωση διασυνοριακής παραβίασης των κανόνων της ΕΕ για τους καταναλωτές.

Η συνεργασία ισχύει για κανόνες των καταναλωτών που καλύπτουν διάφορους τομείς, όπως η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ή η οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων.

Οι αρχές όσον αφορά τις αγορές σε διαδικτυακά παιχνίδια και εντός εφαρμογών, που δημοσίευσε η Υπηρεσία Θεμιτού Εμπορίου του ΗΒ στις 30 Ιανουαρίου 2014 είναι σύμφωνες με την παρούσα δράση.

Περισσότερες πληροφορίες

Η κοινή θέση των εθνικών αρχών επιβολής για την προστασία των καταναλωτών σε εφαρμογές παιχνιδιών είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/common_position_on_online_games_en.pdf

Ιστοσελίδα της αντιπροέδρου Viviane Reding, επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/reding

Ακολουθείστε την αντιπρόεδρο στο Twitter: @VivianeRedingEU

Ακολουθείστε τη Δικαιοσύνη της ΕΕ στο Twitter: @EU_Justice

Ιστοσελίδα του Neven Mimica, επιτρόπου της ΕΕ για θέματα πολιτικής των καταναλωτών:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Ακολουθείστε τον επίτροπο Mimica στο Twitter: @NevenMimicaEU

Ακολουθείστε την πολιτική της ΕΕ για θέματα καταναλωτών στο Twitter: @EU_Consumer

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

Για το κοινό: Europe Direct τηλ. 00 800 6 7 8 9 10 11, e­mail

Παράρτημα

Συμμετέχοντες στη συνάντηση για τις εφαρμογές παιχνιδιών με θέμα την προστασία των καταναλωτών

Διαμεσολαβητής καταναλωτών της Δανίας

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Γαλλία

Office of Fair Trading, ΗΒ

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Direzione Generale per la Tutela del Consumator, Ιταλία

Directorate-General Control and Mediation, Federal Public Service, Economy, SMEs, self-employed and Energy, Βέλγιο

Department, State Consumer Rights Protection Authority of the Republic of Λιθουανία

Ministère de l'Économie, Direction du marché intérieur et de la consommation, Λουξεμβούργο

Apple

Google

The Interactive Software Federation of Europe


Side Bar