Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 27. februar 2014

Kommissionen og medlemsstaterne konfronterer app-branchen med forbrugernes bekymringer

Europas "app-industri" er i kraftig vækst. Sektoren beskæftiger mere end én million personer og forventes at have en værdi på 63 mia. EUR over de næste fem år. Ifølge den uafhængige analyseplatform Distimo kommer ca. 80 % af én leverandørs indtægter (som skønnes at udgøre over 10 mia. EUR pr. år) fra køb, forbrugere har foretaget inde fra en app, så de får adgang til særligt indhold, såkaldte "in-app"-køb. En forudsætning for, at app-industrien kan udvikle sit fulde potentiale og forblive innovativ er, at forbrugerne har tillid til produkterne. I dag markedsføres mere end 50 % af app-spillene på online-markedet som "gratis", selv om de ofte har "in-apps", der nogle gange er dyre. Ofte er forbrugerne ikke bevidste om omkostningen, fordi beløbene automatisk hæves fra deres kreditkort. Børn er særlig udsatte for markedsføring af spil, der kan downloades gratis, men som ikke kan spilles uden betaling. På baggrund af klager fra borgere overalt i Europa arrangerer Kommissionen i dag og i morgen (27. og 28. februar) et møde med nationale myndigheder og større IT-firmaer for at drøfte forbrugernes bekymringer. Man vil opfordre app-branchen til at forpligte sig til at finde løsninger inden for en klar tidsfrist for at sikre korrekt forbrugerbeskyttelse af app-købere.

Kommissær Viviane Reding, der har ansvaret for retlige anliggender, udtaler: "Europas app-branche rummer et enormt potentiale, som kan skabe arbejdspladser og vækst og forbedre vores hverdag gennem innovativ teknologi. Men det kræver, at forbrugerne har tillid til de nye produkter. At vildlede forbrugerne er helt klart en forkert forretningsmodel og er i modstrid med ånden i EU's regler om forbrugerbeskyttelse. Kommissionen forventer konkrete svar fra branchen i forhold til de bekymringer, som forbrugerne og medlemsstaternes forbrugerorganisationer har lagt frem".

Kommissær Neven Mimica, som er ansvarlig for forbrugerpolitik, udtaler: "Forbrugerne og især børn skal beskyttes bedre mod uventede omkostninger ved "in-app"-køb. Medlemsstaternes myndigheder og Kommissionen er i dialog med branchen om problemet, som ikke blot skader forbrugerne finansielt, men truer troværdigheden på dette meget lovende marked. Det er i alles interesse at finde frem til konkrete løsninger snarest muligt."

På møderne med app-branchen vil EU-landenes myndigheder præsentere deres fælles holdning til, hvordan de relevante forbrugerregler på området bør anvendes. I spidsen for initiativet står den danske forbrugerombudsmand. I møderne deltager også Frankrig, Det Forenede Kongerige, Italien, Belgien, Luxembourg og Litauen, medlemmer af netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde, som står for håndhævelse af forbrugernes rettigheder i EU.

De fire vigtigste ankepunkter, der er rejst af forbrugerne, og som vil blive drøftet på møderne, er:

  • Spil, der markedsføres som "gratis", må ikke vildlede forbrugerne om de faktiske købsomkostninger.

  • Spil må ikke indeholde direkte opfordring til børn om at købe indhold i et spil eller om at overtale voksne til at købe indhold til dem.

  • Forbrugerne skal informeres korrekt om betalingsforhold, og der må ikke ske automatisk debitering uden forbrugernes udtrykkelige godkendelse

  • Erhvervsdrivende skal opgive en e-mail adresse, så forbrugerne kan kontakte dem i tilfælde af spørgsmål og klager.

Næste skridt: Møderne giver Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder mulighed for nå til en fælles forståelse med branchen om at tage på forbrugernes bekymringer. Kommissionen vil under alle omstændigheder sammen med de nationale forbrugermyndigheder fortsat træffe yderligere nødvendige foranstaltninger.

Baggrund

EU-markedet for online-spil og spil/apper til mobiltelefoner er i kraftig vækst. Forbrugere i Det Forenede Kongerige, Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Nederlandene og Belgien menes at have spenderet 16,5 mia. EUR på online-spil i 2011. Ifølge en undersøgelse fra Bitkom (en forening, der repræsenterer teleselskaber og IKT-industrien i Tyskland) er indtægter fra "in-app"-køb i Tyskland alene fordoblet fra 2012 til 2013 og udgør 240 mio. EUR. Over en million af kunderne er børn og teenagere på 10-19 år.

EU-forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (EF nr.°2006/2004) knytter medlemsstaternes forbrugerorganisationer sammen i et europæisk netværk. Takket være dette netværk kan en forbrugermyndighed i ét EU-land få et andet lands myndighed til at intervenere i tilfælde af grænseoverskridende overtrædelser af EU's forbrugerregler.

Samarbejdet gælder forbrugerregler på en række områder, der bl.a. falder ind under direktivet om urimelig handelspraksis og direktivet om urimelige kontraktvilkår.

Principperne om online-spil og "in-app"-køb, som det britiske Office of Fair Trading offentliggjorde 30. januar 2014, er i tråd med dette initiativ.

Flere oplysninger

De nationale forbrugermyndigheders fælles holdning til forbrugerbeskyttelse vedrørende spil-apper findes her:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/common_position_on_online_games_en.pdf

Kommissær Viviane Redings websted:

http://ec.europa.eu/reding

Følg Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Følg EU Justice på Twitter: @EU_Justice

Kommissær Neven Mimicas websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Følg Neven Mimica på Twitter: @NevenMimicaEU

Følg EU Consumer Policy på Twitter: @EU_Consumer

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

For alle: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. e­mail

Bilag

Deltagere i mødet om spil-apper og forbrugerbeskyttelse

Europa-Kommissionen

Den danske forbrugerombudsmand

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, France

Office of Fair Trading, UK

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Direzione Generale per la Tutela del Consumator, Italy

Directorate-General Economic Inspection, Federal Public Service, Economy, SMEs, self-employed and Energy, Belgium

Department, State Consumer Rights Protection Authority of the Republic of Lithuania

Ministère de l'Économie, Direction du marché intérieur et de la consommation, Luxembourg

Apple

Google

The Interactive Software Federation of Europe


Side Bar