Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 27. února 2014

Komise reaguje na obavy uživatelů aplikací pro chytré telefony

Evropské odvětví aplikací pro chytré telefony roste. Zaměstnává více než milion lidí a očekává se, že v příštích pěti letech jeho hodnota vzroste na 63 miliard eur. Podle analýz věnovaných aplikacím vypracovaných společnosti Distimo pochází u jednoho dodavatele 80 % příjmů, které podle odhadů přesahují 10 miliard eur ročně, z nákupů uskutečněných spotřebiteli v rámci aplikací, aby tak získali přístup ke zvláštnímu obsahu nebo prvkům. Tyto nákupy se běžně označují jako „in-app nákupy“. V zájmu naplnění potenciálu odvětví mobilních aplikací a jeho dalších inovací je třeba, aby spotřebitelé mohli důvěřovat jeho produktům. V současné době více než polovinu trhu online her v EU tvoří hry nabízené „volně ke stažení“, přestože často vyžadují koupi souvisejících aplikací (in-app), které jsou někdy drahé. Spotřebitelé si často úplně neuvědomují, že utrácejí, jelikož platby za jednotlivé koupě probíhají automaticky stržením peněz z platebních karet na základě standardního nastavení. Děti jsou zvláště vnímavé k marketinku her „volně ke stažení“, které sice lze zdarma stáhnout, ale nikoliv hrát. V reakci na stížnosti z celé Evropy se Evropská komise dnes a zítra (27. a 28. února) schází s vnitrostátními donucovacími orány a zástupci velkých podniků působících v odvětvích nových technologií, aby s nimi o těchto potížích diskutovala. Odvětví bude vyzváno, aby se zavázalo, že v jasném časovém rámci nabídne řešení, díky nimž budou spotřebitelé aplikací náležitě chráněni.

Místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, prohlásila: „Evropské odvětví aplikací má obrovský potenciál z hlediska tvorby pracovních míst a hospodářského růstu; díky inovativním technologiím se může zlepšit náš každodenní život. Aby toto odvětví mohlo svůj potenciál plně rozvinout, musí spotřebitelé důvěřovat novým produktům. Klamání spotřebitelů určitě není z obchodního hlediska správný model a je v rozporu s duchem pravidel EU o ochraně spotřebitele. Na otázky ze strany občanů a vnitrostátních spotřebitelských organizací bude Evropská komise očekávat velice konkrétní odpovědi.“

Neven Mimica, komisař pro spotřebitelskou politiku, uvedl: „Spotřebitele a zvlášť děti je třeba lépe chránit proti nečekaným výdajům za in-app nákupy. Vnitrostátní donucovací orgány a Evropská komise jednají s odvětvím o tom, jak řešit tuto otázku, která nejenže finančně poškozuje spotřebitele, ale může ohrozit také důvěryhodnost tohoto velice slibného trhu. Všichni mohou jen získat, nejde-li se konkrétní řešení co nejdříve.“

Při setkáních se zástupci odvětví předloží vnitrostátní donucovací orgány z celé EU svůj společný pohled na to, jak v této oblasti používat příslušná pravidla pro ochranu spotřebitelů. V čele této akce stojí dánský ochránce práv spotřebitelů. Francie, Spojené království, Itálie, Belgie, Lucembursko a Litva, členové sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, jejímž úkolem je prosazování práv spotřebitelů napříč EU, se těchto setkání budou účastnit také.

Čtyřmi nejvýznamnějšími otázkami, na které spotřebitelé poukázali a o nichž se bude během setkání diskutovat, jsou:

hry nabízené jako „volně ke stažení“ by neměly klamat spotřebitele, pokud jde o skutečné výdaje, které jsou s nimi spojeny,

hry by neměly přímo pobízet děti, aby koupily prvky určité hry, nebo aby ke koupi přesvědčily dospělé,

spotřebitelé by měli být odpovídajícím způsobem informováni o platebních podmínkách a platby by neměly být strhávány automaticky na základě standardního nastavení, aniž by k tomu dal spotřebitel výslovný souhlas,

obchodníci by měli dát k dispozici e-mailovou adresu, na níž je mohou spotřebitelé kontaktovat v případě dotazů nebo stížností.

Další kroky: Setkání jsou příležitostí, aby se Komise a orgány členských států dohodly se zástupci odvětví na řešení problémů, na něž spotřebitelé upozornili. Evropská komise spolu s vnitrostátními orgány pro vymáhání práv spotřebitelů přijme i další potřebná opatření.

Souvislosti

Trh EU pro online a mobilní hry a aplikace vzkvétá. Odhaduje se, že spotřebitelé ve Spojeném království, Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Nizozemsku a Belgii v roce 2011 za online hry utratili 16,5 miliardy eur. Podle externí studie vypracované sdružením Bitkom (sdružení, které zastupuje odvětví telekomunikací a IKT v Německu) se jen v Německu příjmy z in-app nákupů v letech 2012 a 2013 zdvojnásobily a dosáhly výše 240 milionů eur. Více než milion zákazníků jsou děti a mladí lidé ve věku od 10 do 19 let.

Nařízení EU o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (nařízení (ES) č. 2006/2004) propojuje vnitrostátní orgány pro ochranu spotřebitele do celoevropské sítě pro vymáhání práv. Díky tomuto rámci se může vnitrostátní orgán jednoho státu v případě přeshraničního porušování pravidel pro ochranu spotřebitelů obrátit na svůj protějšek v jiné zemi EU a požádat jej, aby zasáhl.

Tato spolupráce se vztahuje na pravidla pro ochranu spotřebitelů platná v různých oblastech, jako je směrnice o nekalých obchodních praktikách či směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.

Zásady pro nakupování online her a souvisejících aplikací zveřejněné dne 30. ledna 2014 Úřadem pro spravedlivé obchodování (Spojené království) jsou v souladu s tímto postupem.

Další informace

Společný postoj vnitrostátních orgánů pro prosazování práv spotřebitelů k ochraně spotřebitelů v odvětví herních aplikací je k dispozici zde:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/common_position_on_online_games_en.pdf

Internetová stránka Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Komise na Twitteru: @VivianeRedingEU

Sledujte GŘ pro spravedlnost EU na Twitteru: @EU_Justice

Internetová stránka Nevena Mimici, komisaře pro spotřebitelskou politiku:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Sledujte komisaře Mimicu na Twitteru: @NevenMimicaEU

Sledujte spotřebitelskou politiku EU na Twitteru: @EU_Consumer

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

David Hudson (+32 22968335)

Madalina Chiriac (+32 22974413)

Pro veřejnost: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e­mailem

Příloha

Účastníci setkání věnovaných herním aplikacím a ochraně spotřebitele

Evropská komise

Dánský ochránce práv spotřebitelů

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude, Francie

Office of Fair Trading (Úřad pro spravedlivé obchodování), Spojené království

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Direzione Generale per la Tutela del ConsumatorE, Itálie

Generální ředitelství pro hospodářskou inspekci, spolkovou veřejnou službu, hospodářství, malé a střední podniky, samostatně výdělečně činné osoby a energetiku, Belgie

Odbor, Státní úřad pro ochranu práv spotřebitelů, Litevská republika

Ministère de l'Économie, Direction du marché intérieur et de la consommation, Lucembursko

Apple

Google

The Interactive Software Federation of Europe (Evropská federace pro interaktivní software)


Side Bar