Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 20. februar 2014

Statsstøtte: Kommissionen godkender aftalen mellem Aarhus Lufthavn og Ryanair

Europa-Kommissionen har konkluderet, at aftalen om nedslag i lufthavnsafgifter og ydelse af markedsføringsstøtte, der blev indgået mellem Aarhus Lufthavn og Ryanair i 1999, ikke udgør statsstøtte. Aftalen blev indgået med forventning om at skabe et driftsoverskud for lufthavnen. Ved at yde ovennævnte nedslag handlede Aarhus Lufthavn som enhver anden markedsøkonomisk investor.

Efter at have modtaget en klage fra SAS indledte Kommissionen i januar 2008 en tilbundsgående statsstøtteundersøgelse af den aftale, der blev indgået mellem Aarhus Lufthavn og Ryanair i 1999 (se IP/08/48).

Undersøgelsen viste, at nedslaget i lufthavnsafgifter og den incitamentbaserede markedsføringsstøtte, som Ryanair modtog, blev ydet på betingelser, som en privat aktør under lignende omstændigheder vil have accepteret. Undersøgelsen viste navnlig, at lufthavnen valgte det mest fordelagtige og indbringende alternativ, da den ændrede lufthavnsafgifterne og indgik aftalen med Ryanair. Det betyder, at nedslaget i afgifterne og de øvrige ordninger med Ryanair ikke havde en konkurrencefordrejende virkning, eftersom de blev aftalt på normale markedsvilkår.

Baggrund

Offentlige indgreb til fordel for markedsaktører, som udøver en økonomisk aktivitet, kan efter EU's regler anses for ikke at udgøre statsstøtte, hvis de foregår på betingelser, som en privat investor ville have accepteret under normale markedsvilkår (det markedsøkonomiske investorprincip)

Kommissionen har i dag vedtaget et sæt nye retningslinjer for statsstøtte til luftfart (se IP/14/172). Afgørelsen vedrørende Aarhus Lufthavn og Ryanair er i fuld overensstemmelse med principperne i disse nye retningslinjer.

Den ikke-fortrolige udgave af afgørelsen vil blive offentliggjort under sagsnummer SA.18855 i statsstøtteregistretGeneraldirektoratet for Konkurrences websted, så snart eventuelle fortrolighedsspørgsmål er afklaret. En oversigt over de seneste statsstøtteafgørelser, der er offentliggjort på internettet og i EU-Tidende, kan findes på State Aid Weekly e-News.

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar