Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 20. februarja 2014

Nova strategija EU za promocijo obalnega in pomorskega turizma

Evropska komisija je danes predstavila novo strategijo pomoči obalnemu in pomorskemu turizmu v Evropi. Ob upoštevanju potenciala tega sektorja za gospodarsko rast in odpiranje novih delovnih mest strategija EU začrta 14 ukrepov, s katerimi naj bi obalnim regijam in podjetjem pomagali premagati trenutne izzive in utrdili ta sektor kot ključno gonilno silo „modrega“ evropskega gospodarstva. Konkretne ukrepe na ravni EU bodo dopolnile naloge, razčlenjene po državah članicah, regijah in deležnikih iz sektorja.

Med predlaganimi ukrepi so podpora tesnejšemu sodelovanju in dialogu med vsemi deležniki iz evropskega obalnega turizma, spodbujanje javno–zasebnih partnerstev, znanja in inovacij, uveljavljanje ekoturizma ter priprava spletnega vodnika po možnostih financiranja, kar naj bi spodbudilo vlaganje. Ključno vlogo pri načrtovanju in izvedbi teh ukrepov bodo imele države članice, regionalni organi in sektor.

Evropska komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je dejala: „V naši strategiji Modra rast smo obalni in pomorski turizem opredelili kot eno ključnih gonilnih sil gospodarske rasti in zaposlovanja, še posebno v obalnih predelih, kjer je brezposelnost pogosto zelo visoka. V številnih evropskih obalnih regijah je turizem najmočnejša gospodarska dejavnost in temelj gospodarstva, in naša dolžnost je, da pripomoremo k njegovemu razvoju in razcvetu.“

Podpredsednik Evropske komisije in evropski komisar za industrijo, podjetništvo in turizem Antonio Tajani je ob tem dejal: „V turizmu vidim temeljni vzvod gospodarske rasti v Evropi, in to mora biti izhodišče za pripravo namenskih, doslednih in integriranih politik. Z usmerjeno strategijo obalnega in pomorskega turizma opozarjamo na potencial tega pomembnega turističnega sektorja in na vlogo, ki jo ima pri odpravljanju brezposelnosti, predvsem med mladimi.“

Sektor se kljub svojemu nedvomnemu potencialu spopada s številnimi težavami, ki naj bi jih s pomočjo strategije premagali. Sem sodijo nezadostni podatki in seznanjenost, spremenljivo povpraševanje, zelo sezonsko omejena dejavnost, pomanjkanje ustreznega znanja in inovacij ter težave pri pridobivanju finančnih sredstev. Danes predstavljena strategija naj bi sektorju pomagala premagati težave in pritegniti vlagatelje. Hkrati naj bi omogočila vzdržnost sektorskih dejavnosti, varstvo naravne in kulturne dediščine, znatne ekonomske in okoljske pridobitve in večjo konkurenčnost tega sektorja v svetu.

Osnovne informacije

K obalnemu in pomorskemu turizmu štejemo kopališki in navtični turizem ter križarjenja, sektor pa je ključna gonilna sila mnogih evropskih obalnih regij in otokov.

V njem je zaposlenih skoraj 3,2 milijona ljudi, skupno ustvari 183 milijarde evrov bruto dodane vrednosti v gospodarstvu EU in predstavlja več kot tretjinski delež bruto proizvoda pomorskega gospodarstva. Turizem je sektor rasti: v 28 državah EU so leta 2013 v hotelih in podobnih namestitvenih objektih zabeležili kar 2,6 milijarde nočitev, kar je za 1,6 % več kot leta 20121.

Z izkoriščanjem potenciala obale in morja bi prispevali k razvoju in blaginji obalnih regij ter gospodarstva EU na splošno, pri čemer je treba poskrbeti za trajnosten in dolgoročen razvoj vseh dejavnosti, povezanih s turizmom.

O današnji strategiji bodo razpravljali upravni organi, gospodarstvo in drugi deležniki na konferenci, ki jo 10. marca v Atenah organizira grško predsedstvo Sveta EU. Konkretne ukrepe bodo začeli izvajati v prihajajočih mesecih.

Dodatne informacije

Spletna stran o obalnem turizmu na spletišču Generalnega direktorata za pomorske zadeve: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/index_en.htm

Spletna stran o turizmu na spletišču Generalnega direktorata za podjetništvo in industrijo: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_sl.htm

MEMO/14/120

Kontakt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e­pošti


Side Bar