Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 februari 2014

Commissie stelt nieuwe Europese strategie voor om kust- en zeetoerisme te bevorderen

De Europese Commissie heeft vandaag een nieuwe strategie voorgesteld om het kust- en zeetoerisme in Europa te ondersteunen. In deze sector is er een potentieel voor duurzame groei en het creëren van werkgelegenheid. Daarom worden in de strategie 14 EU-acties aangegeven die kustgebieden en bedrijven moeten helpen om de uitdagingen aan te pakken waarmee ze worden geconfronteerd en de positie van de sector als drijfveer van Europa's blauwe economie te versterken. Bij deze concrete acties hoort ook een verdeling van de taken die de lidstaten, regio's en belanghebbenden uit de industrie kunnen volbrengen als aanvulling op de EU-acties.

De voorgestelde acties omvatten het vergemakkelijken van nauwe samenwerking en overleg in heel Europa tussen alle belanghebbenden uit het kusttoerisme, publiek-private partnerschappen, het bevorderen van vaardigheden en innovatie, het bevorderen van ecotoerisme, en het opstellen van een online gids voor financieringsmogelijkheden, zodat er een stimulans voor investeringen kan worden geboden. De lidstaten, de regionale overheden en de industrie zullen een sleutelrol spelen in het ontwerpen en uitvoeren van de acties.

Maria Damanaki, Europees commissaris voor Maritieme zaken en Visserij, verklaarde: "In onze strategie voor 'blauwe groei' werd het kust- en zeetoerisme aangeduid als één van de drijfveren voor het creëren van groei en nieuwe banen, voornamelijk in onze kustgebieden die vaak te kampen hebben met hoge werkloosheidscijfers. Deze sector is de grootste maritieme economische activiteit en de economische ruggengraat van veel van onze kustgebieden. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze sector zich kan ontwikkelen en bloeien".

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor Industrie, Ondernemerschap en Toerisme, voegde daaraan toe: "Voor mij is toerisme van essentieel economisch belang voor groei in Europa. Rond toerisme moet dan ook een toegewijd, consequent en geïntegreerd beleid worden opgebouwd. Een strategie die is gericht op het kust-en zeetoerisme onderstreept het potentieel van deze belangrijke toeristische sector en de rol die deze sector kan spelen in de strijd tegen werkloosheid, in het bijzonder jeugdwerkloosheid".

Ondanks het potentieel dat de sector ongetwijfeld heeft, heeft deze te kampen met een aantal uitdagingen die deze strategie wil aanpakken. Het gaat dan om leemten in gegevens en kennis, sterk fluctuerende vraag, sterke seizoensafhankelijkheid, gebrek aan gepaste vaardigheden en innovatie, en moeilijkheden om financiering te verkrijgen. Met de acties in de strategie die vandaag werd voorgesteld, wordt de nadruk gelegd op het helpen van de sector om deze obstakels te overwinnen en een omgeving te creëren die investeerders aantrekt. Deze acties zullen er tegelijkertijd ook voor zorgen dat de activiteiten van de sector duurzaam worden, dat het natuurlijke en cultuurerfgoed bewaard blijft, dat aanzienlijke economische en ecologische voordelen worden geplukt, en dat de sector wereldwijd meer competitief wordt.

Achtergrond

Tot kust-en zeetoerisme behoren strandtoerisme, zeetoerisme, cruisetoerisme of boottoerisme en deze zijn essentiële drijfveren voor de economie van veel kustgebieden en eilanden in Europa.

In deze sector zijn bijna 3,2 miljoen mensen actief, met een totale bruto toegevoegde waarde van 183 miljard euro voor de economie van de EU. Dit maakt meer dan een derde van het bbp van de maritieme economie uit. Toerisme is een groeiende branche. In 2013 bereikte het aantal nachten dat in een hotel of gelijkaardige etablissementen werd doorgebracht namelijk een piek van 2,6 miljard nachten in de EU-28, wat een stijging is van 1,6% tegenover 20121.

Door het potentieel van de kusten en zeeën ten volle te benutten, zou er kunnen worden bijgedragen aan de welvaart en het welzijn van kustgebieden en de economie van de EU in het algemeen en zou een duurzame ontwikkeling op lange termijn van alle toerismegerelateerde activiteiten kunnen worden verzekerd.

De strategie die vandaag is voorgesteld, zal op 10 maart in Athene worden besproken op een conferentie die wordt georganiseerd door het Griekse voorzitterschap. Tijdens deze conferentie zullen autoriteiten, bedrijven en andere belanghebbenden worden samengebracht. In de komende maanden zullen de concrete acties worden uitgevoerd.

Voor meer informatie

Webpagina over kust-en zeetoerisme op de website van het directoraat-generaal Maritieme Zaken: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/index_nl.htm

Webpagina over toerisme op de website van het directoraat-generaal Ondernemingen en industrie: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

MEMO/14/120

Contactpersonen:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of via e­mail


Side Bar