Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. vasario 20 d.

Komisija pristatė naują Europos pakrančių ir jūrų turizmo skatinimo strategiją

Šiandien Europos Komisija pristatė naują strategiją, skirtą pakrančių ir jūrų turizmui Europoje remti. Strategija pripažįstamas sektoriaus tvaraus augimo bei darbo vietų kūrimo potencialas. Joje išdėstomi 14 ES veiksmų, kuriais siekiama pakrančių regionams ir įmonėms padėti spręsti kylančius uždavinius ir sustiprinti sektoriaus kaip vienos iš svarbiausių Europos mėlynosios ekonomikos varomųjų jėgų poziciją. Be šių konkrečių veiksmų, dar nurodytos atskiros užduotys, kurių imdamosi valstybės narės, regionai ir sektoriaus suinteresuotosios šalys gali papildyti ES veiksmus.

Siūloma sudaryti palankesnes sąlygas glaudesniam visos Europos visų pakrančių turizmo suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimui bei dialogui, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystei, skatinti gebėjimus bei inovacijas, ekologinį turizmą ir parengti internetinį finansavimo galimybių vadovą siekiant padėti skatinti investicijas. Svarbiausias vaidmuo rengiant ir įgyvendinant veiksmus teks valstybėms narėms, regioninėms valdžios institucijoms ir sektoriui.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Komisijos narė Maria Damanaki sakė: „Mūsų „mėlynojo augimo“ strategijoje pakrančių ir jūrų turizmas buvo apibrėžtas kaip vienas iš svarbiausių ekonomikos augimo ir naujų darbo vietų kūrimo veiksnių, visų pirma mūsų pakrančių rajonuose, kuriuose dažnas didelis nedarbas. Mūsų pareiga yra padėti šiam sektoriui, kuriame sutelkta didžiausia jūrų ekonomikos veikla ir kuris yra daugelio mūsų pakrančių regionų ekonominis pagrindas, plėtotis ir klestėti.“

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas ir už pramonę, verslumą ir turizmą atsakingas Komisijos narys Antonio Tajani sakė: „Mano manymu, turizmas yra viena iš esminį poveikį Europos ekonomikos augimui darančių sričių, tad reikia rengti kryptingą, nuoseklią ir integruotą politiką. Pakrančių ir jūrų turizmui skirta strategija pabrėžiamas šio svarbaus sektoriaus potencialas ir galimas vaidmuo kovojant su nedarbu, visų pirma jaunimo.“

Nepaisant abejonių nekeliančio sektoriaus potencialo, jame kyla uždavinių, kuriuos strategija siekiama spręsti. Tai duomenų ir žinių spragos, nepastovi paklausa, didelis sezoniškumas, tinkamų gebėjimų bei inovacijų stoka ir sunkumai gauti finansavimą. Strategijos, apie kurią šiandien pranešta, veiksmais daugiausia siekiama padėti sektoriui įveikti šias kliūtis ir sukurti aplinką, kuri pritrauks investicijų. Dėl jos sektoriaus veikla taip pat taps tvaresnė, bus saugomas gamtos ir kultūros paveldas, gaunama daug ekonominės naudos, bus tausojama aplinka, be to, sektorius taps konkurencingesnis pasaulyje.

Pagrindiniai faktai

Pakrančių ir jūrų turizmas gali būti orientuotas į paplūdimius, buriavimą, kruizus, plaukiojimą valtimis ar laiveliais. Jis yra vienas iš svarbiausių daugelio Europos pakrančių regionų ir salų ekonomikos veiksnių.

Šiame sektoriuje dirba beveik 3,2 mln. žmonių, ES ekonomikai iš viso sukuriama 183 mlrd. eurų bendrosios pridėtinės vertės – tai daugiau kaip trečdalis jūrų ekonomikos bendrojo produkto. Turizmo verslas auga: 2013 m. 28 ES šalių viešbučiuose arba panašiose nakvynės vietose buvo praleista net 2,6 mlrd. naktų, t. y. 1,6 % daugiau negu 2012 m.1

Išnaudojus pakrančių ir jūrų potencialą pakrančių regionai gautų finansinės naudos, didėtų jų gerovė, tai būtų naudinga ir visai ES ekonomikai. Be to, būtų užtikrintas tvarus ir ilgalaikis visos su turizmu susijusios veiklos plėtojimas.

Šiandienos strategija bus aptarta kartu su ES pirmininkaujančia Graikija rengiamoje ir kovo 10 d. Atėnuose įvyksiančioje konferencijoje, kurioje dalyvaus valdžios institucijos, įmonės ir kitos suinteresuotosios šalys. Konkretūs veiksmai bus įgyvendinami artimiausiais mėnesiais.

Daugiau informacijos

Pakrančių turizmo puslapis Jūrų reikalų generalinio direktorato svetainėje: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/index_lt.htm

Turizmo puslapis Įmonių ir pramonės generalinio direktorato svetainėje: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_lt.htm

MEMO/14/120

Asmenys ryšiams:

Carlo Corazza, tel. +32 2 295 17 52; Sara Tironi, tel. +32 2 299 04 03;

Oliver Drewes, tel. +32 2 299 24 21; Lone Mikkelsen, tel. +32 2 296 05 67

Visuomenei: „Europe Direct“ telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštu


Side Bar