Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL CS HU

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 14 januari 2014

575 miljoen euro aan EU-subsidies helpt onderzoekers halverwege hun loopbaan een volgende stap te zetten

De Europese Onderzoeksraad (ERC) heeft vandaag 312 topwetenschappers geselecteerd voor de "consolidatiesubsidies", die voor het eerst worden toegekend. Door deze nieuwe financiering worden de onderzoekers in staat gesteld hun eigen teams te versterken en hun beste ideeën verder uit te werken. De geselecteerde projecten betreffen onder meer een geochemische klok voor het voorspellen van vulkaanuitbarstingen, onderzoek naar de effecten van donkere materie en donkere energie op de gravitatietheorie, verkenning van de verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en risico's ingeval taken aan intelligente systemen worden overgedragen en onderzoek van de rol van genetische en milieufactoren bij embryonale hersenbedrading. Het totale subsidiebedrag van deze ronde is 575 miljoen euro, met een gemiddelde van 1,84 miljoen euro en een maximum van 2,75 miljoen euro per subsidie (zie meer informatie).

Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap Máire Geoghegan-Quinn zei hierover: "Deze onderzoekers doen baanbrekend werk dat nieuwe inzichten zal opleveren en de samenleving zal doen veranderen. De ERC-subsidie komt op een cruciaal moment in de loopbaan van onderzoekers, waarop het vaak moeilijk is om aan financiering te komen: als zij een nieuwe stap moeten zetten om hun eigen onderzoek en teams verder uit te bouwen."

De ERC-subsidies zijn bedoeld voor toponderzoekers van alle nationaliteiten die in Europa gevestigd zijn of zich er willen vestigen. In het kader van deze oproep worden subsidies toegekend aan onderzoekers van 33 verschillende nationaliteiten, die werkzaam zijn bij instellingen in 21 verschillende landen in heel Europa. Negen van deze "gastinstellingen" huisvesten vijf of meer geselecteerde onderzoekers. Het grootste aantal subsidies is toegekend aan gastinstellingen in het Verenigd Koninkrijk (62 subsidies), Duitsland (43) en Frankrijk (42). Onder de begunstigden zijn ook onderzoekers van instellingen in Nederland, Zwitserland, Spanje, Italië, Israël, België, Zweden, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Portugal, Griekenland, Hongarije, Ierland, Turkije, Cyprus, Tsjechië en Noorwegen. Als gekeken wordt naar de nationaliteit van de onderzoekers, dan gaan Duitse (48 subsidies) en Italiaanse (46) onderzoekers aan kop, gevolgd door Franse (33), Britse (31) en Nederlandse (27) onderzoekers. (zie statistieken)

Voor deze eerste afzonderlijke ronde van ERC-consolidatiesubsidies werden meer dan 3 600 voorstellen ingediend. Bij de succesvolle kandidaten lag het aandeel van vrouwelijke onderzoekers (24 %) bij deze oproep hoger dan bij de oproep van 2012 voor startende onderzoekers die eveneens halverwege hun carrière zijn (22,5 %). De gemiddelde leeftijd van de geselecteerde onderzoekers is 39.

Ongeveer 45 % van de begunstigden had een voorstel ingediend op het gebied van natuurwetenschappen en ingenieurswetenschappen, 37 % op dat van de biowetenschappen en bijna 19 % op het gebied van sociale en menswetenschappen. De begunstigden werden door middel van collegiale toetsing geselecteerd door 25 panels van gerenommeerde wetenschappers uit de hele wereld.

Achtergrond

Vanwege het toenemende aantal voorstellen is de ERC-subsidieregeling voor starters sinds 2013 in tweeën gesplitst: de ERC-subsidies voor starters zijn nu bedoeld voor onderzoekers met twee tot zeven jaar ervaring na het behalen van de doctorsgraad, terwijl de nieuwe ERC-consolidatiesubsidies bedoeld zijn voor onderzoekers met zeven tot twaalf jaar ervaring na hun promotie. De vorige oproep voor starters (2012) kende twee deelgebieden (starters en consolidatoren), die overeenkwamen met de huidige tweedeling. De vraag naar consolidatiesubsidies is dit jaar met 46 % toegenomen ten opzichte van dezelfde groep aanvragers in 2012.

ERC-consolidatiesubsidie in het kort:

bedoeld voor toponderzoekers, ongeacht nationaliteit of leeftijd, met zeven tot twaalf jaar ervaring na het behalen van de doctorsgraad en een veelbelovende wetenschappelijke staat van dienst;

simpele benadering: 1 onderzoeker, 1 gastinstelling, 1 project, 1 selectiecriterium: excellentie;

de gastinstelling moet gevestigd zijn in de Europese Onderzoeksruimte (EU-lidstaten, plus associatielanden van het EU-onderzoeksprogramma). Geen consortia. Geen medefinanciering vereist;

financiering: maximaal 2,75 miljoen euro per subsidie voor ten hoogste vijf jaar;

oproepen tot het indienen van voorstellen: jaarlijks gepubliceerd. Zie actuele informatie over toekomstige oproepen.

Dankzij de subsidies die in deze ronde worden toegekend, kunnen de geselecteerde wetenschappers hun eigen onderzoeksteams opbouwen door in totaal zo'n 1 100 postdocs en promovendi als ERC-teamleden aan te werven. De ERC-subsidieregelingen zijn bedoeld voor toponderzoekers van alle nationaliteiten die in Europa gevestigd zijn of zich er willen vestigen.

De Europese Onderzoeksraad is in 2007 door de EU opgericht en is de eerste pan-Europese financieringsorganisatie voor excellent grensverleggend onderzoek. Het ERC-budget voor de periode 2007-2013 (zevende EU-kaderprogramma voor onderzoek) bedroeg 7,5 miljard euro. In Horizon 2020, het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) is het ERC-budget aanmerkelijk verhoogd, tot ruim 13 miljard euro.

Voor meer informatie:

Voorbeelden van projecten die in deze ronde ERC-subsidies voor starters ontvangen

Statistieken over deze ronde voor ERC-subsidies voor starters

Lijst van alle geselecteerde onderzoekers naar land van de gastinstelling

Website van de ERC: http://erc.europa.eu

Horizon 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Contact:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar