Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. január 14.

A következő lépés: 575 millió € a pályájuk derekán járó kutatóknak

Az Európai Kutatási Tanács (EKT) ma 312 kiváló európai tudóst választott ki az első konszolidációs támogatásra („Consolidator Grant”) irányuló pályázaton. Az új finanszírozással a kutatók megszilárdíthatják kutatócsoportjukat és tovább dolgozhatnak legjobb elképzeléseiken. A kiválasztott projektek között szerepel többek között egy vulkánkitörések előrejelzésére használható geokémiai óra, a sötét anyag és a sötét energia gravitációelméletre gyakorolt hatásainak további feltárása, a felelősség és a kockázat ellenőrzése az intelligens rendszerek által végzett munkafolyamatoknál, vagy a genetikai és környezeti tényezők szerepének vizsgálata a magzat agyában az idegsejtkapcsolatok kialakulásánál. Ebben a fordulóban a teljes finanszírozás mintegy 575 millió € (átlagosan 1,84 millió €, a legnagyobb támogatás pedig 2,75 millió €). További információ itt található (PDF).

Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős európai biztos a következőképpen nyilatkozott: „Ezek a kutatók olyan úttörő munkát végeznek, amellyel nem csupán a világról való tudásunk gyarapodik, hanem a társadalom is megváltozik. Az EKT egy olyan pillanatban támogatja őket, amelyben gyakran nehéz finanszírozáshoz jutni: amikor tovább kell lépniük pályájukon, és tovább kell fejleszteniük saját kutatásukat és csapatukat.

Az EKT pályázatai – állampolgárságtól függetlenül – olyan kiváló kutatóknak szólnak, akik Európában dolgoznak, vagy készek ide áttelepülni. Ezzel a felhívással 33 országból származó kutató kap támogatást, akik 21 különböző országban lévő intézményben tevékenykednek; 9 intézményben legalább öt támogatott dolgozik. A befogadó intézmények közül a legtöbb az Egyesült Királyságban (62 támogatott), Németországban (43 támogatott) és Franciaországban (42 támogatott) található. Kaptak támogatást holland, svájci, spanyol, olasz, izraeli, belga, svéd, osztrák, dán, finn, portugál, görög, magyar, ír, török, ciprusi, cseh és norvég intézetekben dolgozó kutatók is. Állampolgársága szerint a legtöbb kutató német (48) és olasz (46), majd a franciák (33), britek (31) és a hollandok (27) következnek. (Részletesebben lásd a statisztikákat.)

Erre az első, önálló konszolidációstámogatás-pályázatra több mint 3600 pályázatot nyújtottak be. A sikeres pályázók között valamivel nőtt a nők aránya a hasonló 2012-es indító támogatás („Starting Grant”) pályázataihoz képest (22,5%-ról 24%-ra). A támogatásban részesülő kutatók átlagéletkora 39 év.

Tudományterületenként a legtöbb győztes a fizikai és mérnöki tudományok (45%), az élettudományok (37%) és a társadalmi és humán tudományok (19%) területéről került ki. Az ösztöndíjasokat 25, elismert nemzetközi tudósokból álló grémium választotta ki szakmai értékelésen alapuló elbírálással.

Háttér

A pályázatok növekvő száma miatt 2013-ban az EKT indító támogatási programja („Starting Grant scheme”) kettévált: egyik része a PhD fokozat után 2–7 év tapasztalattal rendelkező kutatóknak szóló EKT indító támogatás lett, a másik pedig a 7–12 év tapasztalattal rendelkezőknek szóló konszolidációs támogatás. Már az előző (2012-es) indító támogatási pályázatnak is két ága volt („starters” és „consolidators”), amelyek a mostani felosztásnak feleltek meg. A konszolidációs támogatásra pályázók száma az előző forduló, 2012 óta 46%-kal növekedett.

Az EKT konszolidációs támogatása dióhéjban:

Bármilyen állampolgárságú és életkorú kutató megkaphatja, amennyiben a PhD fokozat megszerzése után 7–12 év tapasztalattal és rendkívül ígéretes tudományos előélettel rendelkezik.

Egyszerű megközelítés: 1 kutató, 1 befogadó intézmény, 1 projekt, 1 kiválasztási szempont: kiválóság

A befogadó intézménynek az Európai Kutatási Térségben kell lennie, amely az EU tagállamaiból és az EU kutatási programjához csatlakozott országokból áll). Nincs szükség konzorciumra, nincs szükség társfinanszírozásra.

Finanszírozás: pályázatonként legfeljebb 2,75 millió € legfeljebb 5 évre.

Pályázat: évente. A következő felhívásokról friss információ található ezen a honlapon.

Az ebben a fordulóban kiosztott támogatásokkal a kiválasztott kutatók felépíthetik saját kutatócsoportjukat, ami összesen körülbelül 1100 doktori fokozattal rendelkező kutatót és doktoranduszt érinthet. Az EKT támogatási programjai – állampolgárságtól függetlenül – olyan kiváló kutatóknak szólnak, akik Európában dolgoznak, vagy készek ide áttelepülni.

Az EU által 2007-ben létrehozott Európai Kutatási Tanács az első összeurópai finanszírozású szervezet a felderítő kutatás területén. Az EU 7. kutatási keretprogramjának (FP7, 2007–2013) költségvetése 7,5 milliárd € volt. A 2014–2020-as új kutatási és innovációs keretprogram, a Horizont 2020 költségvetése azonban jelentősen megemelkedett: több mint 13 milliárd eurót tesz ki.

További információk

Néhány példa az idei „Starting Grant” pályázat keretében finanszírozott projektek közül (PDF)

Az idei „Starting Grant” pályázat statisztikái (PDF)

A kiválasztott kutatók a befogadó intézmény országa szerinti sorrendben (PDF)

Az EKT honlapja: erc.europa.eu

Horizont 2020: ec.europa.eu/horizon2020

Kapcsolattartók:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar