Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL CS HU

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 14.1.2014.

Askel eteenpäin: EU myöntää 575 miljoonaa euroa urallaan jo edistyneille tutkijoille

Euroopan tutkimusneuvosto on valinnut ensimmäisessä uransa jo vakiinnuttaneille tutkijoille tarkoitetussa "Consolidator Grant" -kilpailussaan 312 huipputason tutkijaa, joille myönnetään rahoitusta tutkimusryhmien vakiinnuttamiseen ja parhaiden ideoiden jatkokehittämiseen. Valittuja tutkimushankkeita ovat esimerkiksi geokemiallinen kello tulivuorenpurkausten ennustamiseen, pimeän materian ja pimeän energian vaikutusten tutkiminen gravitaatioteorian kannalta, vastuukysymysten ja riskien tarkistaminen osoitettaessa tehtäviä älykkäille järjestelmille sekä perimällä ja ympäristötekijöillä sikiön aivojen kytkentöihin olevan merkityksen tutkiminen. Rahoituksen kokonaismäärä tällä kierroksella on 575 miljoonaa euroa. Apurahan suuruus on keskimäärin 1,84 miljoonaa euroa ja enintään 2,75 miljoonaa euroa (lisätietoja täällä).

”Nämä tutkijat tekevät uraauurtavaa työtä, joka edistää yhteistä tietämystämme ja hyödyttää koko yhteiskuntaa. Euroopan tutkimusneuvosto tukee heitä kriittisessä vaiheessa, jolloin rahoitusta ei ole useinkaan helposti löydettävissä, eli silloin, kun tutkijan olisi edettävä urallaan sekä kehitettävä omaa ja ryhmänsä tutkimusta”, sanoi tutkimuksesta, innovoinnista ja tieteestä vastaava EU-komissaari Máire Geoghegan-Quinn.

Euroopan tutkimusneuvoston ehdotuspyynnöt on tarkoitettu huippututkijoille – kansallisuudesta riippumatta – jotka joko jo toimivat Euroopassa tai ovat valmiita muuttamaan Eurooppaan. Tämän ehdotuspyynnön yhteydessä apurahoja myönnetään 33:a eri kansallisuutta edustaville tutkijoille, jotka toimivat 21 eri maassa sijaitsevissa tutkimuslaitoksissa eri puolilla Eurooppaa. Yhdeksässä näistä laitoksissa on vähintään viisi apurahan saajaa. Eniten apurahoja saavien tutkijoiden laitoksia on Yhdistyneessä kuningaskunnassa (62 apurahaa), Saksassa (43 apurahaa) ja Ranskassa (42 apurahaa). Apurahatutkijoiden laitoksia on myös Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Italiassa, Israelissa, Belgiassa, Ruotsissa, Itävallassa, Tanskassa, Suomessa, Portugalissa, Kreikassa, Unkarissa, Irlannissa, Turkissa, Kyproksessa, Tšekissä ja Norjassa. Kansallisuuden perusteella tutkijoissa on eniten saksalaisia (48 apurahaa) ja italialaisia (46). Seuraavaksi eniten on ranskalaisia (33), brittejä (31) ja hollantilaisia (27) (tilastotietoja täällä).

Euroopan tutkimusneuvoston ensimmäiseen ”Consolidator Grant” -kilpailuun saatiin yli 3600 ehdotusta. Naisten osuus valituista ehdokkaista oli tässä ehdotuspyynnössä 24 prosenttia eli enemmän kuin vuonna 2012 ”Starting Grant” -kilpailun vastaavassa urallaan jo edenneiden tutkijoiden ryhmässä, jossa naisia oli 22,5 prosenttia. Valittujen tutkijoiden keski-ikä on 39 vuotta.

Noin 45 prosenttia apurahan saajista valittiin luonnontieteiden ja insinööritieteiden alalta, 37 prosenttia biotieteen alalta ja lähes 19 prosenttia yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden alalta. Voittajat valitsi vertaisarvioinnilla 25 asiantuntijapaneelia, joissa oli edustajina maineikkaita tutkijoita eri puolilta maailmaa.

Tausta

Koska osallistujia on koko ajan enemmän, Euroopan tutkimusneuvoston ”Starting Grant” ‑järjestelmä on vuodesta 2013 lähtien jaettu kahteen osaan: aloitusapurahoja (Starting Grant) myönnetään tutkijoille, joilla on vähintään kaksi ja enintään seitsemän vuotta tutkimuskokemusta tohtorintutkinnon jälkeen, ja uusi vakiinnutusapuraha (Consolidator Grant) on tarkoitettu tutkijoille, joilla on yli 7 mutta enintään 12 vuotta kokemusta tohtorintutkinnon jälkeen. Edellisen ”Starting Grant” -ehdotuspyynnön (2012) kaksi eri osiota (”aloittajat” ja ”vakiinnuttajat”) vastasivat tätä nykyistä jakoa. ”Consolidator Grant” -apurahan hakijoita oli tänä vuonna 46 prosenttia enemmän kuin vastaavassa ryhmässä vuonna 2012.

Euroopan tutkimusneuvoston ”Consolidator Grant” lyhyesti:

Tarkoitettu saavutettujen tulosten perusteella erittäin lupaaviksi osoittautuneille huipputason tutkijoille – kansallisuudesta ja iästä riippumatta – joilla on vähintään 7 ja enintään 12 vuotta tutkimuskokemusta tohtorintutkinnon suorittamisen jälkeen.

Yksinkertaiset ratkaisuperusteet: tutkijoille, tutkimuslaitoksille ja tutkimushankkeille vain yksi valintakriteeri: huippuosaaminen

Tutkimuslaitoksen on sijaittava eurooppalaisella tutkimusalueella (EU:n jäsenvaltiot ja EU:n tutkimusohjelmaan assosioituneet maat). Yhteis- tai osarahoitusta ei vaadita.

Rahoitus: apurahan määrä enintään 2,75 miljoonaa euroa enintään viiden vuoden aikana.

Ehdotuspyynnöt julkaistaan vuosittain. Ajantasaista tietoa tulevista ehdotuspyynnöistä täällä

Tässä viimeisimmässä kilpailussa myönnettyjen apurahojen tarkoituksena on auttaa valittuja tutkijoita perustamaan omia tutkimusryhmiään, joihin arvioidaan osallistuvan yhteensä yli 1100 tohtorintutkinnon suorittanutta tai sitä valmistelevaa tutkijaa. Euroopan tutkimusneuvoston apurahat on tarkoitettu – kansallisuudesta riippumatta – huippututkijoille, jotka joko jo toimivat Euroopassa tai ovat valmiita muuttamaan Eurooppaan.

EU perusti Euroopan tutkimusneuvoston vuonna 2007. Se on ensimmäinen eturintamassa olevan tutkimuksen yleiseurooppalainen rahoitusorganisaatio. Euroopan tutkimusneuvoston budjetti EU:n seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa vuosina 2007–2013 oli 7,5 miljardia euroa. Uudessa tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 ‑puiteohjelmassa (2014–2020) Euroopan tutkimusneuvoston rahoitusta lisätään yli 13 miljardiin euroon.

Lisätietoja

Esimerkkejä hankkeista, joille on myönnetty rahoitusta tässä ”Starting Grant” -kilpailussa:

Tilastoja tästä Euroopan tutkimusneuvoston ”Starting Grant” -kilpailusta

Luettelo kaikista valituista tutkijoista tutkimuslaitoksen maan mukaan

Euroopan tutkimusneuvoston verkkosivut: http://erc.europa.eu

Horisontti 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32 2) 296 33 88 Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 2) 298 73 03


Side Bar