Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL CS HU

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 14. januar 2014

Næste skridt: EU tildeler 575 mio. EUR til forskere midtvejs i karriereforløbet

Det Europæiske Forskningsråd har i dag udvalgt 312 topforskere i sin første tildeling af konsolidatortilskuddet. Dette nye tilskud vil give forskere mulighed for at sammensætte deres eget team og videreudvikle deres bedste idéer. De valgte projekter omfatter bl.a.: brug af et geokemisk ur til at forudsige vulkanudbrud, undersøgelse af virkningen af mørkt stof og mørk energi på gravitationsteorien, undersøgelse af ansvar, erstatningsansvar og risiko, når opgaver varetages af intelligente systemer, og forskning i genetiske og miljømæssige faktorers rolle i forbindelse med udvikling af hjernen i fosterstadiet. Det samlede støttebeløb i denne runde er på 575 mio. EUR, og der tildeles i gennemsnit 1,84 mio. EUR pr. støttetildeling og højst 2,75mio. EUR (læs mere).

Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissær for forskning, innovation og videnskab, udtaler: "Disse forskere udfører banebrydende arbejde, som vil øge vores viden og gøre en forskel for samfundet. EFR støtter dem i en afgørende fase, hvor det ofte er svært at finde finansiering: nemlig det tidspunkt, hvor de skal rykke videre i deres karriere og udvikle deres egen forskning og deres eget forskerhold."

EFR's indkaldelser er rettet mod topforskere af en hvilken som helst nationalitet, som bor i Europa eller villig til at flytte hertil. I denne omgang ydes der støtte til forskere af 33 forskellige nationaliteter fra værtsinstitutioner i 21 forskellige europæiske lande, hvoraf 9 af institutionerne er vært for mindst fem støttemodtagere. Hvad angår værtsinstitutionerne ligger Storbritannien (62 støttetildelinger), Tyskland (43) og Frankrig (42) forrest. Forskerne er desuden tilknyttet institutioner i Holland, Schweiz, Spanien, Italien, Israel, Belgien, Sverige, Østrig, Danmark, Finland, Portugal, Grækenland, Ungarn, Irland, Tyrkiet, Cypern, Tjekkiet og Norge. Med hensyn til forskernes nationalitet er der flest tyskere (48) og italienere (46) efterfulgt af franskmænd (33), briter (31) og hollændere (27). (Se statistik)

Der blev indsendt over 3 600 forslag i denne første særskilte udgave af EFR's konsolidatortilskud. Andelen af kvinder blandt de udvalgte kandidater i denne indkaldelsesrunde (24 %) er steget i forhold til den tilsvarende gruppe forskere midtvejs i karriereforløbet i indkaldelsen af forslag til EFR-støtte til nye forskere i 2012 (22,5 %). Gennemsnitsalderen for de udvalgte forskere er 39.

Omkring 45 % af de udvalgte støttemodtagere arbejder inden for området "naturvidenskab og teknik", 37 % inden for "biovidenskab" og næsten 19 % inden for "samfundsvidenskab og humaniora". Støttemodtagerne blev udvalgt gennem fagfællebedømmelser af 25 paneler bestående af anerkendte forskere fra hele verden.

Baggrund

På grund af et stigende antal ansøgninger er EFR's støtteordning til nye forskere blev delt i to: ERF-støtte til nye forskere rettet mod forskere med mindst 2 og op til 7 års erfaring efter deres Ph.d.-afhandling og det nye konsolidatortilskud til forskere med over 7 og op til 12 års erfaring efter deres Ph.d.-afhandling. Den foregående indkaldelse af ansøgninger om støtte til nye forskere (2012) havde to underkategorier ("startere") og ("konsolidatorer"), som svarede til den nuværende inddeling. Efterspørgslen efter konsolidatortilskuddet er steget med 46 % i år sammenlignet med den tilsvarende gruppe af ansøgere i 2012.

Kort om EFR's konsolidatortilskud:

Rettet mod topforskere af en hvilken som helst nationalitet og alder med over 7 og op til 12 års erfaring efter deres Ph.d.-afhandling og med meget lovende videnskabelige meritter.

Det bygger på en enkelt tilgang: 1 forsker, 1 værtsinstitution, 1 projekt, 1 udvælgelseskriterium: fremragende kvalitet.

Værtsinstitutionerne skal være baseret inden for det europæiske forskningsrum (EU-landene plus lande, der er associeret med EU's forskningsprogram. Ingen konsortier. Der er ingen krav om medfinansiering.

Støtte: op til 2,75 mio. EUR pr. tilskud i op til 5 år.

Indkalde af forsag: Offentliggøres en gang om året. Se ajourførte oplysninger om den kommende indkaldelse.

Tilskuddene i denne seneste udvælgelse giver de udvalgte forskere mulighed for skabe deres egne forskerhold, hvilket samlet set beskæftiger omkring 1100 postdoc'er og Ph.d.-studerende som medlemmer af EFR-hold. EFR's tilskudsordning er rettet mod topforskere af en hvilken som helst nationalitet, som bor i Europa eller villig til at flytte hertil.

Det Europæiske Forskningsråd, som blev etableret af EU i 2007, er den første fælleseuropæiske organisation for fremragende frontlinjeforskning. Fra 2007 til 2013, under EU's syvende rammeprogram for forskning (FP7), havde EFR et budget på 7,5 mia. EUR. Med det nye rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020), horisont 2020, har EFR et væsentlig større budget på over 13 mia. EUR.

Yderligere oplysninger

Eksempler på projekter, der har modtaget støtte i denne omgang af EFR's tilskud til nye forskere.

Statistik om denne omgang af EFR's tilskudsordning.

Liste over alle udvalgte forskere efter værtsinstitutionens land

EFR's websted: http://erc.europa.eu

Horisont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar