Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL HU

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. ledna 2014

EU: 575 milionů eur špičkovým výzkumným pracovníkům

Evropská rada pro výzkum (ERV) dnes na základě výběrového řízení určila 312 špičkových vědeckých pracovníků, kteří jako první obdrží finanční podporu z nového grantu s názvem Consolidator Grant. Tento nový finanční nástroj má pomoci vědcům, kteří se již výzkumu nějaký čas věnují, sestavit vlastní výzkumný tým a svůj projekt dále rozvíjet. K vybraným projektům například patří výzkum zaměřený na využití geochemických hodin k předvídání sopečných erupcí, zkoumání účinků temné hmoty a temné energie na gravitační teorii, zjišťování a kontrola odpovědnosti, rizik a dodržování předpisů v situacích, kdy určitý úkol vykonávají inteligentní systémy, výzkum role genetických a environmentálních faktorů na mozek embrya. Celkové finanční prostředky vyčleněné na tento běh grantu činí 575 milionů eur, přičemž granty přidělené jednotlivým projektům se pohybují v průměru ve výši 1,84 milionu eur a dosahují maximálně 2,75 milionu eur (více informací naleznete zde).

„Tito vědci se věnují průlomovému výzkumu, který lidské poznání posune vpřed a obecně přispěje k rozvoji naší společnosti,“ uvedla evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová. „Evropská rada pro výzkum těmto vědcům nabízí podporu v zásadním okamžiku jejich kariéry, kdy je často obtížné výzkum dále financovat. Díky této pomoci v něm tedy mohou pokračovat a sestavit za tímto účelem výzkumný tým.“

Granty ERV mohou získat špičkoví výzkumní pracovníci kterékoli státní příslušnosti, kteří působí v Evropě nebo jsou ochotni se do Evropy přestěhovat. V rámci této výzvy grant obdrží vědci 33 státních příslušností, kteří působí při institucích v 21 různých evropských zemích. Na devíti z těchto hostitelských institucích při tom pracuje pět či více těchto vědců. Nejvíce těchto vědeckých institucí se nachází ve Spojeném království (62), v Německu (43) a Francii (42). Ostatní výzkumní pracovníci, kteří grant získali, působí například v Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Irsku, Itálii, Izraeli, na Kypru, v Maďarsku, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku, ve Španělsku, Švédsku, Švýcarsku či Turecku. Pokud jde o státní příslušnost výzkumných pracovníků, nejvíce jich pochází z Německa (48) a Itálie (46), pak z Francie (33), Spojeného království (31) a Nizozemska (27) (viz statistické údaje zde).

V tomto prvním výběrovém řízení v rámci grantu Consolidator Grant bylo předloženo přes 3 600 projektů. Podíl žen mezi úspěšnými uchazeči činil 24 %, což ve srovnání s odpovídající skupinou vědeckých pracovníků, kteří získali finanční podporu v rámci Starting Grant v roce 2012, představuje nárůst o 1,5 %. Průměrný věk vybraných výzkumných pracovníků činí 39 let.

Celkem 45 % úspěšných kandidátů bylo vybráno z oblasti „Přírodní a technické vědy“, 37 % z oblasti „Vědy o živé přírodě“ a 19 % z oblasti „Sociální a humanitní vědy“. Zájemci o grant byli vybíráni na základě oponentského řízení, v němž v rámci 25 porot zasedli uznávaní odborníci z celého světa.

Souvislosti

V důsledku rostoucího zájmu o granty se v roce 2013 Evropská rada pro výzkum rozhodla rozdělit tehdejší grant pro začínající vědecké pracovníky (Starting Grant) na dvě části: stávající Starting Grant, který se zaměřuje na vědce věnující se výzkumu 2 roky až 7 let po dokončení PhD, a nový Consolidator Grant pro výzkumné pracovníky s praxí od 7 do 12 let po dokončení PhD. Dřívější výzva k podávání žádostí o grant (2012) byla rovněž rozdělena na dvě: pro začínající vědce a pro tzv. konsolidátory, tedy výzkumné pracovníky s praxí od 7 do 12 let. Odpovídá tak současnému členění. Poptávka po grantech z druhé části letos oproti roku 2012 vzrostla o 46 %.

Consolidator Grant: základní údaje

Je udělován nejlepším výzkumným pracovníkům (bez ohledu na jejich státní příslušnost či věk), kteří se výzkumu věnují 7 až 12 let po dokončení PhD, a jejich vědecká činnost vykazuje slibné výsledky.

Grant staví na jednoduché zásadě: 1 výzkumný pracovník, 1 hostitelská instituce, 1 projekt, 1 kritérium pro výběr: vynikající výzkumné výsledky.

Hostitelská instituce by při tom měla mít sídlo v Evropském výzkumném prostoru (členské státy EU plus země přidružené k programu EU pro výzkum). Není nutné vytvářet konsorcia. Není zapotřebí spolufinancování.

Grant: až 2,75 milionů eur po dobu maximálně 5 let.

Výzva k podávání návrhů: vyhlašována každoročně. Aktuální informace o chystaných výzvách naleznete http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.htmlzde

Granty udělené v nejnovějším výběrovém řízení vědcům umožní sestavit si vlastní výzkumný tým. Celkem se tak členy týmů Evropské rady pro výzkum stane více než 1 100 absolventů a studentů doktorského studia. Granty ERV jsou zacíleny na špičkové výzkumné pracovníky jakékoli státní příslušnosti, kteří působí v Evropě nebo jsou ochotni se do Evropy přestěhovat.

Evropskou radu pro výzkum zřídila Evropská komise v roce 2007. Jedná se o první celoevropskou organizaci pro financování hraničního výzkumu. V letech 2007-2013 se v rámci sedmého rámcového programu EU pro výzkum (7. RP) na činnost ERV vyčlenil rozpočet ve výši 7,5 miliard eur. V rámci nového rámcového programu pro výzkum a inovace (2014-2020) Horizont 2020 se rozpočet ERV značně navýšil, a to na více než 13 miliard eur.

Další informace

Příklady projektů financovaných v rámci letošního výběrového řízení o grant pro začínající výzkumné pracovníky pořádané Evropskou radou pro výzkum (Starting Grant)

Statistické údaje o letošním výběrovém řízení o grant pro začínající výzkumné pracovníky (Starting Grant)

Seznam všech vybraných výzkumných pracovníků podle země hostitelské instituce

Internetové stránky ERV: http://erc.europa.eu

Horizont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar