Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL PL

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 20. veljače 2014.

Nova načela za kvalitetu turizma pogoduju turistima i malim poduzećima

Europska komisija danas je predložila niz neobvezujućih europskih načela za kvalitetu turizma kako bi se osiguralo da turisti koji putuju u druge države članice odnosno oni koji posjećuju naš kontinent iz trećih zemalja za potrošeni novac dobiju najveću vrijednost. Tim su načelima obuhvaćena četiri glavna područja: osposobljavanje osoblja pod nadzorom koordinatora za kvalitetu, zadovoljstvo potrošača zbog zajamčene obrade pritužbi turista, čistoća i održavanje te točnost i pouzdanost informacija barem na najvažnijem stranom jeziku. Takav pristup pouzdanim i ažuriranim informacijama o kvaliteti turističkih usluga turistima omogućuje da prepoznaju konkurentne proizvode, donesu informiranu odluku i svladaju jezične prepreke. Prijedlogom će se pomoći malim i srednjim poduzećima (MSP), koja čine više od 90 % turističkog sektora EU-a, da lakše naglase svoje pružanje usluge visoke kvalitete držeći se predloženih načela.

Potpredsjednik Europske komisije i povjerenik za industriju i poduzetništvo Antonio Tajani izjavio je: „Pružatelji turističkih usluga svojim će potrošačima moći zajamčiti visoku kvalitetu usluga, što im daje veliku prednost na konkurentnom tržištu. Ovaj je prijedlog važno sredstvo za daljnju promidžbu turizma, vodeće europske gospodarske grane u proteklih pet godina. Promidžbom visoke kvalitete europskih turističkih usluga pridonijet će se boljem protoku turista unutar EU-a i izvan njega. Time se dopunjuju druge europske inicijative koje slijede isti cilj, kao što su pojednostavnjenje viznog režima za turiste iz trećih zemalja i prepoznavanje Europe kao robne marke visokokvalitetnih turističkih odredišta.”

Više informacija

Europska načela za pomoć poduzećima i potrošačima

Preporučena načela pomoći će pružateljima turističkih usluga da postanu vidljiviji na širem tržištu, posebice u zemljama izvan Europe. Postojeće razlike u ocjenjivanju kvalitete turističkih usluga mogu zbunjivati turiste. Primjerice, turisti koji putuju izvan granica svoje zemlje neće uvijek na raspolaganju imati dosljedne informacije o kvaliteti različitih pružatelja usluga. Zbog toga ne mogu donijeti informiranu odluku, posebice pri putovanju u druge države članice ili iz trećih zemalja, i cijeniti poduzeća koja ulažu u kvalitetu. Ta činjenica industriju odvraća od ulaganja u kvalitetu, što se pogotovo odnosi na mala i srednja poduzeća s ograničenim financijskim sredstvima. Stoga Komisija danas predlaže sljedeća načela kojih se poduzeća moraju pridržavati ako se za njih odluče:

1. Pružatelji turističkih usluga koji slijede predložena načela morali bi osigurati osposobljavanje svih djelatnika koji su uključeni u izravno pružanje usluga potrošačima kako bi se zajamčilo zadovoljavajuće ispunjavanje zadaća za koje su zaduženi. Tom se preporukom zahtijeva i:

  • upis osposobljavanja djelatnika u za to određeni registar

  • imenovanje koordinatora za kvalitetu kako bi se osigurao dosljedan pristup upravljanju kvalitetom pruženih usluga

  • uključivanje odgovarajućih djelatnika u postupak povećanja kvalitete.

2. Primjenjivanje politike zadovoljstva potrošača, uključujući uspostavu mehanizma za obradu pritužbi potrošača na mjestu pružanja usluge ili internetom te osiguravanje što bržeg odgovora na pritužbe. Pružatelji turističkih usluga morali bi uz to provoditi ankete o zadovoljstvu potrošača i na temelju rezultata poboljšati kvalitetu usluge.

3. Pružatelji turističkih usluga morali bi imati dokumentirani plan čišćenja i održavanja objekata.

4. Pružatelji turističkih usluga potrošačima bi morali pružiti informacije o lokalnim običajima, baštini, tradiciji, uslugama, proizvodima, aspektima održivosti itd.

5. Jamčenje točnih, pouzdanih, jasnih i dostupnih informacija, barem na najvažnijem stranom jeziku, ako je to u interesu određene lokacije i poslovnog koncepta.

Kako ta načela djeluju u praksi?

Inicijativa će za države članice biti na dobrovoljnoj osnovi. Na taj se način upravama država članica ne nameću nepotrebna opterećenja. No one su pozvane na suradnju, praćenje i promidžbu primjene načela u svojim državnim područjima. O predloženim preporukama raspravljat će se u Vijeću tijekom grčkog i talijanskog predsjedanja EU-om.

Osobe za kontakt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar