Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. február 21.

Az EU külső migrációs politikája: merészebb megközelítés

Milyen előrelépés valósult meg a migrációs áramlatok jobb kezelése és a biztonságos körülmények közötti mobilitás ösztönzése terén? Egy ma elfogadott jelentésben a Bizottság áttekinti az EU külső migrációs politikájában 2012 és 2013 folyamán bekövetkezett fő fejleményeket. A migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános megközelítés (GAMM) megújítása óta eltelt két év során jelentős eredmények születtek a párbeszéd és az együttműködés megerősítése terén, ugyanakkor még többet kellene tenni a további előrelépés érdekében.

Az egyre erősödő nemzetközi mobilitás következményeinek kezelésére irányuló erőfeszítéseknek valamennyi érdekelt fél igényeire és prioritásaira tekintettel kell lenniük. Ehhez a meglévő eszközök –például a mobilitási partnerségek és a közös vízumszabályok – jobb kihasználására van szükség. Lehetőség szerint az uniós tagállamok szerepvállalását is meg kell erősíteni, hogy kivegyék részüket az uniós szakpolitikák végrehajtásából.

„A jól irányított migráció igazán kedvező lehet valamennyi érintettre, mind a migránsokra, mind az országokra nézve. Sikerünk nagy mértékben a harmadik országokkal és a nemzetközi szervezetekkel folytatott párbeszéden és együttműködésen múlik. A mobilitási partnerségek, a vízumkönnyítéssel párosuló visszafogadási megállapodások, valamint a közös vízumszabályok változatlanul fontos szakpolitikai eszközök. Még többet kell azonban tennünk azért, hogy biztosítsuk a gazdasági növekedést és a versenyképességet, valamint a nem uniós országokkal karöltve kezeljük a migráció hátulütőit, például az emberkereskedelmet és a migránsok csempészetét”, mondta Cecilia Malmström uniós belügyekért felelős biztos.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a mobilitási partnerségek a migrációs és menekültügyi kérdések kölcsönösen előnyös módon történő kezelésének hasznos eszközei. Politikai célrendszert határoznak meg, egyúttal biztosítják a párbeszéd és az együttműködés keretét. Eddig hat országgal jött létre mobilitási partnerség: Moldova (2008), Zöld-foki-szigetek (2008), Grúzia (2009), Örményország (2011), Marokkó (2013) és Azerbajdzsán (2013). Tunéziával 2013 novemberében lezárultak a mobilitási párbeszédről szóló tárgyalások, és hamarosan sor kerül a partnerség aláírására. Ezenkívül 2013 decemberében megkezdődtek a tárgyalások Jordániával.

A 2012 és 2013 közötti időszakban a Bizottság 200 millió EUR-t meghaladó összeggel támogatott több mint 90, migrációval kapcsolatos projektet a fejlődő világ valamennyi régiójában. Emellett az uniós tagállamok további pénzösszegeket fordítottak a GAMM végrehajtására.

Több erőfeszítésre van szükség a menekültek védelme és az emberi jogok tekintetében. Például az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) hangsúlyosabb szerepet játszhatna a harmadik országok menekültügyi és befogadási kapacitásainak javításában, többek között a mobilitási partnerségek keretein belül. Szintén van mit javítani a regionális védelmi programok kihasználtságán – ez elsősorban a hosszú távú szerepvállaláson és finanszírozáson keresztül valósulhatna meg.

A letelepítési tevékenységek hatékonyabb uniós szintű, illetve tagállamok közötti összehangolása lehetővé tenné a hatékonyabb és gyorsabb válaszintézkedéseket a válsághelyzetekben. Mindemellett több uniós finanszírozási forrást kellene elérhetővé tenni, hogy az új Menekültügyi és Migrációs Alap (2014–2020) keretében még több letelepítési/humanitárius befogadási helyszín jusson támogatáshoz.

A GAMM következő szintje

A meglévő külső migrációs és menekültügyi politikát és eszközöket jobban ki lehetne használni, például az EU vonzerejének növelése vagy gazdaságának megerősítése érdekében.

Az elkövetkező években még nagyobb horderejű kérdéssé fog válni a munkaerő-migráció, és ebben az összefüggésben hangsúlyozni lehetne a mobilitási partnerségek szerepét (például a hallgatók és szakemberek cseréjének ösztönzése, a harmadik országok migrációkezelési kapacitásainak javítása, körkörös migrációs programok bevezetése, a legális migránsok szociális védelmének megerősítése, szükség esetén a szociális jogok hordozhatóságának kezelése stb. által).

A rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kibocsátásának megkönnyítése kedvező hatással lehet a nem uniós országok fejlődésére nézve, például javíthatja az üzleti lehetőségeket és a kereskedelmi kapcsolatokat az EU-val, illetve megerősítheti az emberek közötti kapcsolatokat. Ezen túlmenően teljes mértékben ki kellene aknázni az uniós vízumpolitikában rejlő lehetőségeket a gazdasági növekedés és a kulturális cserék előmozdítása érdekében. A Bizottság a következő hetekben a Vízumkódex módosítására vonatkozó javaslatokkal fog előállni, hogy még inkább megkönnyítse a jogszerű utazók beutazását, ugyanakkor garantálja az EU magas fokú biztonságát.

Az elmúlt évek során szorosabbá vált az illegális migráció megelőzése és felszámolása terén folytatott együttműködés. Párbeszédeket, információcseréket és az emberkereskedelem, illetve a migránsok csempészete elleni küzdelemre irányuló együttes fellépéseket kezdeményeztek és hajtottak végre. További kezdeményezéseket is előirányoztak, amint az a mediterrán térséggel foglalkozó munkacsoport jelentéséből is kiderül.

Háttér-információk

2005 óta a migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános megközelítés (GAMM) adja az EU külső migrációs és menekültügyi politikájának átfogó keretét, és meghatározza, miként folytat az EU politikai párbeszédet és operatív együttműködést a nem uniós országokkal. A GAMM az Unió stratégiai célkitűzéseit tükröző, egyértelműen meghatározott prioritásokon alapul, és beágyazódik az átfogó uniós külpolitikába, ezen belül a fejlesztési együttműködésbe.

Célja a nem uniós partnerországokkal való párbeszéd és együttműködés előmozdítása a következő négy területen: a legális migráció jobb kezelése és a jól irányított mobilitás elősegítése; az illegális migráció megelőzése és leküzdése, valamint az emberkereskedelem felszámolása; a migráció fejlesztésre gyakorolt hatásának maximalizálása; a nemzetközi védelem előmozdítása és a menekültügyi politika külső dimenziójának erősítése.

A GAMM végrehajtása a regionális és kétoldalú szakpolitikai párbeszédeken (olyan politikai eszközök révén, mint például a mobilitási partnerségek); jogi eszközökön (például vízumkönnyítési és visszafogadási megállapodásokon); operatív támogatáson és kapacitásépítésen; valamint a számos érdekelt szereplő (köztük a civil társadalom, a migránsok egyesületei és a nemzetközi szervezetek) számára elérhető program- és projekttámogatások széles körén keresztül valósul meg.

Hasznos linkek

Cecilia Malmström honlapja

Kövesse Malmström biztos bejegyzéseit a Twitteren

A Belügyi Főigazgatóság honlapja

Kövesse a Belügyi Főigazgatóság híreit a Twitteren

A GAMM 2012–2013 közötti végrehajtásáról szóló jelentés

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Közönségtájékoztatás: Europe Direct telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11 vagy e-mail


Side Bar