Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2014

Βασιλείου στην Αθήνα: Η εκπαίδευση και η δημιουργικότητα είναι το κλειδί για την καινοτομία και την απασχόληση

Το μέλλον της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη και η σημασία του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα για την απασχόληση και την ανάπτυξη θα βρεθούν στο επίκεντρο των συναντήσεων υψηλού επιπέδου που θα πραγματοποιηθούν αύριο (20 Φεβρουαρίου) στην Αθήνα. Στις εκδηλώσεις θα συμμετάσχει η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία.

Η επίτροπος θα συζητήσει τις εκπαιδευτικές πολιτικές της ΕΕ και τα αποτελέσματα των πρόσφατων διεθνών μελετών σχετικά με την εκπαίδευση και την απασχολησιμότητα με το δίκτυο «Teachers for Europe».

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως και πολλά άλλα ανά την Ευρώπη, αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Για παράδειγμα. η τελευταία μελέτη PISA (Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) του ΟΟΣΑ σχετικά με τις δεξιότητες των 15χρονων μαθητών στα μαθηματικά, τις θετικές επιστήμες και την ανάγνωση δείχνει ότι η Ελλάδα απέχει πολύ από τον στόχο της ΕΕ για μείωση του επιπέδου των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις σε κάτω από 15 % έως το 2020: στην Ελλάδα, το ποσοστό των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις είναι 22,6 % στην ανάγνωση και 35,7 % στα μαθηματικά.

Πρόσφατη μελέτη της McKinsey υπογραμμίζει ότι η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την απασχολησιμότητα των νέων στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, ένας στους δύο επιχειρηματίες πιστεύει ότι η έλλειψη αυτή αποτελεί αιτία σημαντικών προβλημάτων για τις επιχειρήσεις τους. Επιπλέον, τουλάχιστον ένας στους τρεις νέους πιστεύουν ότι οι μεταδευτεροβάθμιες σπουδές τους βελτίωσαν τις ευκαιρίες απασχόλησής τους.

Η επίτροπος κ. Βασιλείου σχολίασε: «Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να εξετάσει επειγόντως τρόπους με τους οποίους μπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχή μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας. Τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων καθιστούν απολύτως αναγκαίο τον καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στα σχολεία και τον κόσμο της εργασίας. Χαίρομαι που η Ελλάδα συμμετέχει στο δεύτερο γύρο της μελέτης του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες των ενηλίκων, η οποία θα μας δώσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις δεξιότητες του ενεργού πληθυσμού της Ελλάδας. Το νέο μας πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, Erasmus+, μπορεί επίσης να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν δεξιότητες που θα ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους».

Η Επιτροπή μελετά επίσης από κοινού με τα κράτη μέλη τα πορίσματα του προγράμματος PISA 2012 και της έρευνας του ΟΟΣΑ σχετικά με τις δεξιότητες των ενηλίκων (πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης των ικανοτήτων των ενηλίκων, PIAAC), με στόχο τον προσδιορισμό μέτρων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών. Η επόμενη ανταλλαγή απόψεων θα λάβει χώρα κατά τη σύνοδο των υπουργών Παιδείας της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 24 Φεβρουαρίου. Τα αποτελέσματα θα ενσωματωθούν στο επόμενο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» της Επιτροπής, στο πλαίσιο του οποίου παρέχονται ειδικές συστάσεις ανά χώρα σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και οι δεξιότητες.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα (09.30), η επίτροπος θα μιλήσει επίσης στο συνέδριο «Χρηματοδοτώντας τη δημιουργικότητα», το οποίο οργανώνεται από την ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Η εκδήλωση αυτή, η οποία θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συγκεντρώνοντας περισσότερους από 400 επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα και φορείς διαμόρφωσης πολιτικής, θα εστιάσει στο τι μπορούν να κάνουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της προκειμένου να βελτιώσουν τη πρόσβαση στη χρηματοδότηση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, ενώ παράλληλα θα συζητηθούν και άλλα μέτρα για τη βελτίωση των προοπτικών αυτών των τομέων στην οικονομία.

Η επίτροπος κ. Βασιλείου θα παρουσιάσει το νέο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το 2016 θα τεθεί σε εφαρμογή ένας νέος μηχανισμός δανειοδότησης με στόχο να βοηθήσει τις εταιρείες και τους οργανισμούς του χώρου να λάβουν προσιτή χρηματοδότηση.

Ιστορικό

PISA

Η μελέτη PISA εκπονήθηκε για πρώτη φορά το 2000 και, έκτοτε, επαναλαμβάνεται ανά τριετία. Στη μελέτη του 2012 συμμετείχαν τα 34 κράτη μέλη του ΟΟΣΑ καθώς και 31 χώρες-εταίροι, δηλ. ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% της παγκόσμιας οικονομίας. Περίπου 510 000 μαθητές ηλικίας 15 και 16 ετών συμμετείχαν στις δοκιμασίες, οι οποίες αφορούσαν τα μαθηματικά, την ανάγνωση και τις θετικές επιστήμες, με την έμφαση να δίνεται κυρίως στα μαθηματικά. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις μελέτες PISA επιτρέπουν στους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής και στους εκπαιδευτές να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών συστημάτων υψηλών επιδόσεων και να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους.

Δημιουργική Ευρώπη

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2014. Βασίζεται στην πείρα και την επιτυχία των προγραμμάτων «Πολιτισμός» και «MEDIA», τα οποία υποστηρίζουν τον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα για πάνω από 20 χρόνια. Αντανακλά επίσης τη στρατηγική που έθεσε σε εφαρμογή η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2012, με στόχο την αποδέσμευση του πλήρους δυναμικού αυτών των τομέων για την προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης (IP/12/1012).

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα βοηθήσει τους πολιτιστικούς φορείς να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που δημιουργούν η παγκοσμιοποίηση και η ψηφιοποίηση. Θα τους δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως ο κατακερματισμός της αγοράς και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη χάραξη πολιτικής. Με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ για το διάστημα των 7 ετών που θα διαρκέσει, ποσό μεγαλύτερο κατά 9 % από τους προηγούμενους προϋπολογισμούς, το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη θα δώσει την αναγκαία ώθηση στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, οι οποίοι αποτελούν σημαντική πηγή θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δημιουργική Ευρώπη και Erasmus+

PISA 2012: Επιδόσεις της ΕΕ και πρώτα συμπεράσματα όσον αφορά τις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη.

PIAAC: Επιπτώσεις στις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη

Ομιλία της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου για την έκθεση της McKinsey

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Twitter: Ανδρούλλα Βασιλείου @VassiliouEU

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)

Για το κοινό: Europe Direct τηλέφωνο 00 800 6 7 8 9 10 11 ή μέσω ηλ. ταχυδρομείου


Side Bar