Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. vasario 17 d.

Tarptinklinis ryšys. Iš apklausos rezultatų matyti, kad panaikinus tarptinklinio ryšio mokesčius telekomunikacijų bendrovės įgytų 300 mln. papildomų klientų

Naujos 28 000 ES piliečių apklausos duomenimis, 94 proc. už savo šalies ribų keliaujančių europiečių dėl judriojo tarptinklinio ryšio kainų ribotai naudojasi tam tikromis paslaugomis, pavyzdžiui, „Facebook“. Europos Komisija apskaičiavo, kad telekomunikacijų bendrovės dėl dabar taikomų kainodaros strategijų netenka maždaug 300 milijonų telefonų naudotojų rinkos ir tai daro neigiamą poveikį kitų rūšių verslui, kaip antai taikomųjų programėlių kūrėjams.

Nors savojoje šalyje judriuoju ryšiu, ypač duomenų perdavimo, naudojamasi vis daugiau, dėl tarptinklinio ryšio antkainių

47 proc. niekada nesinaudotų mobiliuoju internetu kitoje ES šalyje,

tik vienas iš dešimties naudotųsi e. paštu taip pat kaip savojoje šalyje,

daugiau nei ketvirtadalis iš mūsų, keliaudami ES, savo mobiliuosius telefonus tiesiog išjungia,

milijonai vartotojų, užuot mokėję už pokalbius, naudojasi SMS paslauga.

Dažnai keliaujantys asmenys – pelningiausia potencialios rinkos dalis – yra labiau linkę išjungti savo mobiliojo telefono tarptinklinio ryšio funkcijas nei tie, kurie keliauja tik retkarčiais. Komisija mano, kad taip yra todėl, kad dažnai keliaujantys asmenys geriau informuoti apie tikrąsias tarptinklinio duomenų perdavimo ryšio Europoje kainas nei rečiau keliaujantys.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Šie skaičiai mane išties pribloškė. Iš jų akivaizdu, kad turime užbaigti tai, ką pradėjome, ir panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčius. Vartotojai drastiškai apriboja savo naudojimąsi telefonu, o tai nenaudinga ir pačioms bendrovėms.

Tai ne vien atostogaujančiųjų ir telekomunikacijų bendrovių grumtynės. Milijonai verslo įmonių patiria papildomų išlaidų dėl tarptinklinio ryšio, o bendrovės, kaip antai taikomųjų programėlių kūrėjai, taip pat praranda pajamas. Bendrojoje rinkoje tarptinklinio ryšio mokesčiai nepagrįsti. Jie – tikra ekonominė beprotybė.“

Nors Europos taikomųjų programėlių sektorius sparčiai auga (IP/14/145), tam tikrose jo dalyse augimą stabdo kliūtys, kaip antai tarptinklinio ryšio mokesčiai. Ypač didelis neigiamas poveikis kelionių vadovų, nuotraukų ir žemėlapių taikomosioms programėlėms.

Vartotojai savo naudojimąsi mobiliaisiais telefonais riboja ne tik būdami užsienyje. Savojoje šalyje 70 proc. žmonių, skambinančių į kitas ES šalis, riboja tokius skambučius dėl kainos.

Balso ryšys Europos Sąjungoje

Europos Komisijos užsakymu atliktas tyrimas rodo, kad 28 proc. keliaujančiųjų Europos Sąjungoje išjungia savo mobilųjį telefoną, kai išvyksta į kitą šalį. Tik 8 proc. keliaujančiųjų mobiliojo telefono balso ryšiu naudojasi taip pat kaip savojoje šalyje. 3 iš 10 niekada neskambina keliaudami kitoje šalyje.

Rašyti žinutes – geriau nei skambinti

Šiek tiek daugiau vykstančiųjų į kitą šalį naudojasi teksto žinučių paslauga nei balso ryšiu: 2 iš 10 teksto žinučių paslauga užsienyje naudotųsi taip pat kaip savojoje šalyje. Tyrimo rezultatai rodo, kad ketvirtadalis keliautojų niekada nesinaudoja teksto žinučių paslauga vykdami į kitą ES šalį.

Mobiliuoju internetu užsienyje nesinaudojama

Duomenys apie naudojimąsi mobiliuoju internetu užsienyje atskleidžia dar blogesnę padėtį: 47 proc. respondentų niekada nesinaudotų e. paštu ir socialiniais tinklais kitoje ES šalyje. Tik 1 iš 10 naudotųsi e. paštu taip pat kaip savo šalyje ir tik 1 iš 20 naudotųsi socialiniais tinklais taip pat kaip savo šalyje.

Maža to, dažnai keliaujantys asmenys labiau linkę išjungti savo mobiliojo telefono tarptinklinio ryšio funkcijas, nei tie, kurie keliauja tik retkarčiais, – atitinkamai 33 proc. ir 16 proc. Iš apklausos duomenų galima daryti išvadą, kad šis skirtumas toks didelis todėl, kad dažnai keliaujantys asmenys geriau informuoti apie tikrąsias tarptinklinio duomenų perdavimo ryšio Europoje kainas nei rečiau keliaujantys.

Tačiau nuo 2008 m. duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu ES dėl dabar galiojančių tarptinklinio ryšio taisyklių ir mažesnių kainų išaugo net 1 500 proc. Kadangi vis didėja bendras susidomėjimas ir naudojimasis duomenų perdavimo ryšio paslaugomis savojoje šalyje, faktas, kad daugelis vartotojų ribotai naudojasi tomis paslaugomis užsienyje, rodo susirūpinimą keliančią tendenciją, kad bus neišnaudotos augimo galimybės besiformuojančiame taikomųjų programėlių sektoriuje, nepasinaudos augimo galimybe ir judriojo ryšio operatoriai.

ES telekomunikacijų paslaugos – prieinamos visiems

Su žemyno ryšių infrastruktūra susijusių teisės aktų pasiūlymu (MEMO/13/779) Komisija Europos Sąjungos teisės aktų leidėjus (Europos Parlamentą ir Tarybą) ragina pasiekti, kad bendroji rinka veiktų ir naudojantis judriuoju balso ryšiu ar naršant internete. Siekiama tokio reguliavimo įpareigojimų ir rinkos paskatų derinio, kuriuo judriojo ryšio operatoriai būtų skatinami išplėsti savojoje šalyje taikomus paslaugų planus ir (arba) paketus taip, kad ne vėliau kaip 2016 m. vartotojai visoje Sąjungoje galėtų naudotis savo telefonais ir išmaniaisiais telefonais savosios šalies tarifais keliaudami visoje Sąjungoje (tarptinklinis ryšys – kaip savojoje šalyje). Pagal 2012 m. priimtas taisykles vartotojai nuo 2014 m. liepos mėn. taip pat turės teisę keliaudami atsisakyti savo šalies operatoriaus paslaugų ir lankomoje šalyje naudotis pigesnėmis vietos operatoriaus tarptinklinio ryšio paslaugomis arba savojoje šalyje konkuruojančio tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo paslaugomis, nekeisdami savo SIM kortelės.

Tikslas – sukurti tikrą Europos ryšių erdvę nuosekliai mažinant ir panaikinant ryšio savojoje šalyje, tarptinklinio ryšio ir ryšio tarp ES šalių mokesčių skirtumus.

Kainų mažinimas pastaruoju metu

Iki 2008 m., kol ES nebuvo nustatytos kainų ribos, tarptinklinio ryšio problema buvo dar didesnė. Nuo tada poveikis vartotojams:

80 proc. sumažintos mažmeninės balso ryšio ir SMS kainos,

tarptinklinis duomenų perdavimo ryšys dabar iki 91 proc. pigesnis. 

Tarptinklinio ryšio antkainiai vis dažniau nebetaikomi Prancūzijos vartotojams, o tai rodo, kad bendrovės gali pasiūlyti telefono paslaugų, kuriomis ta pačia kaina galima naudotis visoje ES, planus.

Naudingos nuorodos

Konkretūs rezultatai apie jūsų šalies piliečių naudojimosi tarptinkliniu ryšiu įpročius

Daugiau apie žemyno ryšių infrastruktūrą

Raktažodžiai: #roaming #ConnectedContinent

Neelie Kroes svetainė

Neelie Kroes Twitter

Asmuo ryšiams

E. paštas comm-kroes@ec.europa.eu Tel. +32.229.57361 Twitter @RyanHeathEU


Side Bar