Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17. helmikuuta 2014

Verkkovierailut: Selvityksen mukaan teleyrityksille 300 miljoonaa uutta asiakasta verkkovierailumaksujen poistuessa

Jopa 94 prosenttia ulkomailla matkustavista eurooppalaisista välttelee Facebookin kaltaisten palvelujen käyttöä mobiililaitteellaan siitä aiheutuvien verkkovierailumaksujen vuoksi. Tämä käy ilmi hiljattain tehdystä kyselystä, johon osallistui 28 000 EU:n kansalaista. Euroopan komission laskelmien mukaan teleyritykset hukkaavat tällä hetkellä hinnoittelumalliensa vuoksi noin 300 miljoonan puhelinasiakkaan markkinat. Tästä on haittaa myös muille yrityksille, kuten sovelluskehittäjille.

Samaan aikaan kun matkaviestinpalvelujen, erityisesti mobiilidatan, käyttö lisääntyy räjähdysmäisesti kotimaassa, verkkovierailumaksut tukahduttavat käyttöä ulkomailla:

47 prosenttia ei koskaan käyttäisi mobiililaitteellaan Internet-palveluja toisessa EU-maassa

vain joka kymmenes käyttäisi sähköposteja ulkomailla samoin kuin kotimaassaan

yli neljännes sulkee matkapuhelimensa kokonaan EU:ssa matkustaessaan

miljoonat käyttäjät suosivat ulkomailla matkustaessaan tekstiviestejä puhelujen sijaan

Paljon matkustavat – näiden potentiaalisten markkinoiden kaikkien tuottoisin asiakasryhmä – estävät dataverkkovierailut laitteestaan satunnaisia matkailijoita todennäköisemmin. Komissio arvelee tämän johtuvan siitä, että usein matkustavat ovat muita tietoisempia dataverkkovierailujen todellisista kustannuksista Euroopassa.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes kommentoi kyselyä: ”Tulokset puhuvat karua kieltä. Ne osoittavat selvästi, että meidän on nyt tehtävä työmme loppuun ja siirrettävä verkkovierailumaksut lopullisesti historiaan. Kuluttajat rajoittavat puhelimen käyttöään rajusti, missä ei ole mitään järkeä yritystenkään kannalta.”

Kyse ei ole ongelmasta vain lomailijoiden ja teleyritysten välillä, vaan verkkovierailuista aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia myös miljoonille yrityksille. Samalla esimerkiksi sovelluskehittäjät menettävät mahdollisia tulovirtoja. Verkkovierailumaksut eivät kuulu sisämarkkinoille – niissä ei ole taloudellisestikaan järkeä."

Vaikka Euroopan sovelluskehitysala kukoistaakin (IP/14/145), verkkovierailumaksujen kaltaiset esteet jarruttavat tämän uuden liiketoimintasektorin tiettyjen osien kasvua. Erityisen paljon haittaa aiheutuu matkailu-, valokuva- ja karttasovellusten kehittäjille.

Kuluttajat eivät myöskään rajoita matkapuhelimensa käyttöä ainoastaan ulkomailla: kotimaassaankin 70 prosenttia rajoittaa ulkomaanpuhelujaan kustannussyistä.

Puhelut EU:n sisällä

Komission teettämän tutkimuksen mukaan EU:n sisällä matkaavista 28 prosenttia sulkee matkapuhelimensa kokonaan siirtyessään toiseen maahan. Matkailijoista vain 8 prosenttia käyttää puhelintaan puheluihin ulkomailla samalla tavoin kuin kotimaassa. Kolme kymmenestä vastaajasta ei koskaan soita puhelimellaan ulkomailla.

Tekstiviestejä suositaan soittamisen sijaan

Tekstiviestejä vältellään ulkomailla hieman vähemmän kuin puheluja: kaksi kymmenestä lähettäisi tekstiviestejä ulkomailla samaan tapaan kuin kotimaassa. Kyselyn mukaan neljännes matkailijoista ei koskaan lähetä tekstiviestejä toisessa EU-maassa.

Ulkomailla ei Internetiin mobiililaitteella

Matkaviestimen Internet-käytön osalta tulokset ovat vielä synkempiä. Vastaajista peräti 47 prosenttia ei koskaan käyttäisi laitteellaan sähköpostia ja sosiaalista mediaa toisessa EU-maassa. Vain joka kymmenes käyttäisi sähköposteja ja vain joka kahdeskymmenes sosiaalista mediaa samalla tavoin kuin kotimaassaan.

Lisäksi paljon matkustavat estävät matkapuhelimensa dataverkkovierailut todennäköisemmin (33 %) kuin satunnaiset matkailijat (16 %). Kyselyn mukaan näin suuri ero näyttäisi johtuvan siitä, että usein matkustavat ovat muita matkaajia tietoisempia dataverkkovierailujen todellisista kustannuksista Euroopassa.

Myönteistä on, että verkkovierailujen hintasääntelyn myötä alentuneiden hintojen ansiosta dataverkkovierailut ovat EU:ssa lisääntyneet hämmästyttävät 1500 prosenttia vuodesta 2008. Mobiilidatapalvelujen kokonaiskäyttö EU-maissa on kuitenkin edelleen lisääntymässä. Siksi tuntuu turhalta, että monet käyttäjät pidättäytyvät niiden käytöstä muualla EU:ssa matkustaessaan. Tämä on huolestuttava suuntaus, joka viittaa menetettyihin kasvumahdollisuuksiin sovelluskehityksessä ja koko mobiilialalla.

Televiestintäpalvelut EU:ssa kaikkien ulottuville kohtuuhintaan

Komission ehdotuksissa Euroopan yhteenliittämiseksi (MEMO/13/779) pyydetään EU:n lainsäätäjiä (Euroopan parlamenttia ja neuvostoa) luomaan sisämarkkinat puheluille ja Internetin selailulle. Tavoitteena on luoda lakisääteisten velvoitteiden ja markkinakannustinten yhdistelmä, joka saa matkaviestinoperaattorit laajentamaan kotimaan hinnoittelupakettejaan niin, että asiakkaat kaikkialla unionissa voivat vuoteen 2016 mennessä käyttää matkaviestintään kotimaan hinnoin matkustaessaan missä tahansa EU:n alueella. Vuonna 2012 hyväksyttyjen sääntöjen nojalla asiakkaalla on heinäkuusta 2014 lähtien matkustaessaan myös oikeus käyttää kotimaanoperaattorinsa sijasta vierailumaan paikallisen operaattorin tai kilpailevan kotimaanoperaattorin halvempaa verkkovierailupalvelua tarvitsematta vaihtaa SIM-korttia.

Tavoitteena on luoda todellinen eurooppalainen viestintäalue poistamalla asteittain kotimaanpuhelujen, verkkovierailupuhelujen ja EU:n sisäisten puhelujen hintaerot.

Viimeisimmät hintaleikkaukset

Verkkovierailuongelma oli nykyistäkin pahempi muutama vuosi sitten ennen kuin EU otti käyttöön hintakatot vuonna 2008. Sen jälkeen:

puhelujen ja tekstiviestien vähittäishinnat ovat laskeneet 80 prosenttia

dataverkkovierailut ovat nyt jopa 91 prosenttia halvempia 

Ranskassa kuluttajat pääsevät jo nyt hyötymään laajalti verkkovierailulisämaksujen poistosta. Tämä osoittaa, että teleyritysten on mahdollista tarjota hinnoittelupaketteja, joissa hinta on sama koko EU:ssa.

Hyödyllisiä linkkejä

Kyselyn maakohtaiset tulokset

Lisää ehdotuksista Euroopan yhteenliittämiseksi

Avainsana: #roaming #ConnectedContinent

Neelie Kroesin verkkosivusto

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteystiedot:

Sähköposti: comm-kroes@ec.europa.eu Puh. (+32-2) 29 57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar