Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 17. februar 2014

Roaming: teleselskaberne kan ifølge en undersøgelse forvente 300 mio. flere kunder, når roamingafgifterne afskaffes

Ny undersøgelse blandt 28 000 EU-borgere viser, at 94 % af de europæere, som rejser uden for deres hjemland, begrænser deres brug af tjenester som Facebook på mobilen på grund af roaming afgifter. Ifølge Europa-Kommissionens beregninger går teleselskaberne glip af et marked på omkring 300 mio. mobilbrugere på grund af deres nuværende prisstrategier, hvilket afspejler sig negativt på andre erhverv såsom app-producenter.

Mens mobiltelefoni blomstrer inden for landegrænserne, særligt brugen af mobildata, betyder roamingafgifterne at:

47 % aldrig bruger mobilt internet i andre EU-lande

kun 1 ud af 10 bruger e-mail på samme måde som derhjemme

over en fjerdedel af os ganske enkelt slukker mobilen, når vi rejser i andre EU-lande

millioner af mobilbrugere vælger at sende sms'er frem for at bruge penge på at ringe

Folk, der rejser ofte – det mest indbringende segment af det potentielle marked - har større tendens til at slå dataroaming fra på deres mobiltelefon end folk, der kun rejser en gang imellem. Dette skyldes efter Kommissionens opfattelse, at de hyppigt rejsende er bedre informeret om de reelle omkostninger ved dataroaming i Europa end de mindre hyppigt rejsende.

Næstformand i Europa-Kommissionen, Neelie Kroes, siger: "Tallene chokerer mig ærlig talt. De viser, at vi bliver nødt til at gøre arbejdet færdigt og afskaffe roamingafgifterne. Forbrugerne begrænser deres mobilbrug i en ekstrem grad, og det giver heller ingen mening for virksomhederne."

"Det er ikke bare en kamp mellem ferierejsende og teleselskaberne. Millioner af virksomheder har ekstra udgifter på grund af roaming, og virksomheder som f.eks. app-producenter mister også indtægter. Roaming giver ingen mening på et indre marked – det er økonomisk vanvid"

Europas app-økonomi er i stor vækst (IP/14/145), men hindringer som roamingafgifter står i vejen for dele af denne nye sektor. Det går i særlig høj grad ud over apps med rejseinformationer, fototjenester og kort.

Og forbrugerne begrænser ikke kun deres mobilbrug i udlandet. Derhjemme begrænser 70 % af dem, som ringer til andre EU-lande, deres opkald på grund af prisen.

Opkald i EU

Undersøgelsen, som er gennemført for Europa-Kommissionen, viser, at 28 % af de rejsende i EU slukker deres mobiltelefon, når de rejser til udlandet. Kun 8 % af de rejsende bruger mobilen på samme måde i udlandet, som når de ringer derhjemme. 3 ud af 10 ringer aldrig fra deres mobil, når de er i udlandet.

Sms'er bedre end opkald

Der er marginalt flere, som sms'er, end som ringer, når de rejser til udlandet. 2 ud af 10 bruger sms'er på samme måde som derhjemme, når de er i udlandet. Undersøgelsen viser, at en fjerdedel af de rejsende aldrig sms'er, når de er i et andet EU-land.

Intet mobilt internet i udlandet

Tallene for mobilt internet i udlandet er endnu mere katastrofale. Ifølge undersøgelsen bruger 47 % aldrig e-mail og sociale medier i et andet EU-land. Kun 1 ud af 10 bruger e-mail på samme måde som derhjemme, og kun 1 ud af 20 bruger sociale medier på samme måde som i hjemlandet.

Desuden har de hyppigt rejsende større tendens til at slå dataroamning fra på deres mobil (33 %) end dem, der rejser sjældnere (16 %). Undersøgelsen peger på, at den store forskel skyldes, at de hyppigt rejsende er bedre informeret om de reelle omkostninger ved dataroaming i Europa end de mindre hyppigt rejsende.

På samme tid er der takket være eksisterende roaminglovgivning og lavere takster sket en forbløffende stigning på 1 500 % i brugen af dataroaming i EU siden 2008. Den generelle udbredelse og anvendelse af mobildatatjenester er stigende i de enkelte lande. Derfor understreger det faktum, at mange brugere begrænser sig selv, også den bekymrende udvikling med tabte vækstmuligheder i den voksende app-økonomi, også for mobiloperatørerne.

Teletjenester i EU – overkommelige priser for alle

Kommissionens lovgivningsforslag om et netforbundet Europa (MEMO/13/79) opfordrer EU's lovgivere (Europa-Parlamentet og Rådet) til at få gennemført et indre marked for telefonopkald og internet. Målet er at skabe en kombination af lovgivningsmæssige forpligtelser og markedsincitamenter, hvilket vil tilskynde mobiloperatørerne til at udvide deres nationale planer og pakker, så kunderne i hele EU senest i 2016 kan bruge deres telefoner og smartphones til indlandstakst overalt i EU ("roam like at home"). Ifølge regler vedtaget i 2012 får kunderne fra juli 2014 også ret til at forlade udbyderen i deres hjemland, når de rejser i udlandet, og bruge billigere roamingtjenester fra en lokal virksomhed eller en konkurrerende virksomhed i hjemlandet, uden at de skal skifte SIM-kort.

Målet er at skabe et reelt europæisk kommunikationsområde ved at udfase og afskaffe forskellene på de priser, man betaler for opkald i sit hjemland, til andre EU-lande og for roaming.

Nylige prisnedsættelser

Roamingpriserne var et endnu større problem for nogle år siden, inden EU satte lofter over priserne i 2008. Siden da har forbrugerne fået:

nedsættelser af detailpriserne for opkald og sms på 80 %

91 % billigere dataroaming 

I Frankrig nyder forbrugerne nu godt af en omfattende afskaffelse af roamingafgifter, hvilket beviser, at det er muligt for virksomhederne at tilbyde telefonabonnementer, som fungerer over hele EU, til én pris.

Nyttige link

Her kan du se, hvordan borgerne i dit hjemland forholder sig til roaming ifølge undersøgelsen

Mere om et netforbundet Europa

Hashtag: #roaming #ConnectedContinent

Neelie Kroes' website

Følg Neelie Kroes på Twitter

Kontaktpersoner

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tlf.: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar