Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 17. února 2014

Telekomunikační společnosti získají po zrušení roamingových poplatků 300 milionů dalších zákazníků

Podle nového průzkumu, kterého se zúčastnilo 28 000 občanů EU, omezuje 94 % Evropanů při cestách do zahraničí kvůli poplatkům za mobilní roaming využívání služeb, jako je Facebook. Evropská komise odhaduje, že telekomunikační společnosti tak v důsledku současných cenových strategií přicházejí o trh s přibližně 300 miliony uživatelů telefonů, což má negativní dopad na ostatní podnikatelské činnosti, např. na výrobce aplikací.

Zatímco doma jsou mobilní služby, zejména datové, hojně využívány, poplatky za roaming mají další dopady:

47 % by nikdy nepoužilo v jiné zemi EU mobilní internet

pouze každý desátý by používal e-mail stejně jako doma

více než čtvrtina při cestách po EU prostě své mobily vypne

miliony raději posílají sms zprávy, než by platily za hovory

Lidé, kteří cestují často a kteří tvoří nejlukrativnější podíl potenciálního trhu, vypínají datový roaming na svém mobilním telefonu spíše než ti, kdo cestují jen občas. Podle Komise je tomu tak proto, že lidé, kteří do zahraničí jezdí často, jsou lépe informováni o skutečných cenách za datový roaming v Evropě než ti, kteří vyjíždějí méně často.

„Jsem těmito čísly skutečně šokována. Je jasné, že musíme dovést své úsilí do konce a roamingové poplatky zrušit. Lidé využívají své telefony výrazně omezeným způsobem a společnostem to také nepřináší nic dobrého,“ uvedla místopředsedkyně Komise Neelie Kroesová a dodala:

Není to jen boj mezi turisty a telekomunikačními společnostmi. Milionům podniků vznikají kvůli roamingu dodatečné náklady a rovněž společnosti jako výrobci aplikací přicházejí o zisk. Existence roamingu na jednotném trhu je nelogická – je to projev ekonomického nerozumu.“

Zatímco evropská ekonomka aplikací vzkvétá (IP/14/145), překážky jako poplatky za roaming toto odvětví v některých oblastech brzdí. Zvláště zasaženy jsou aplikace nabízející turistické průvodce, fotografie a mapy.

A spotřebitelé se v používání mobilních telefonů neomezují jen v zahraničí. Celých70% lidí, kteří volají do jiných zemí Unie, telefonuje méně právě kvůli cenám.

Volání v EU

Studie, kterou zadala Komise, ukazuje, že 28 % cestujících v EU své mobilní telefony v zahraničí vypíná. Pouze 8 % cestujících používá své mobily k volání v cizí zemi stejně jako doma. 3 z 10 respondentů při pobytu v jiné zemi z telefonu nevolají nikdy.

Lepší je poslat zprávu

O něco více lidí při pobytu v jiné zemi spíše posílá textové zprávy, než volá: 2 z 10 dotázaných by v zahraničí posílali zprávy stejným způsobem jako ve své domovské zemi. Průzkum ukazuje, že čtvrtina lidí při cestách do jiné země EU textové zprávy nepíše nikdy.

Mobilní internet se v zahraničí nevyužívá

Údaje o používání mobilního internetu v zahraničí jsou ještě katastrofičtější. Většina respondentů (47 %) by v jiné zemi EU nikdy internet v mobilu nepoužila. Pouze desetina by použila e-mail stejným způsobem jako doma a jen 1 z 20 by stejně využíval sociální média.

Navíc ti, kdo cestují často, spíše vypínají na mobilním telefonu datový roaming (33 %) než ti, kdo do zahraničí jezdí pouze příležitostně (16 %). Podle průzkumu je tento rozdíl je tak velký proto, že lidé, kteří cestují často, jsou lépe informováni o skutečných cenách za datový roaming v Evropě než ti, kteří vyjíždějí méně často.

Zároveň díky stávající regulaci roamingu, a proto i nižším cenám došlo k tomu, že se využívání datového roamingu v EU od roku 2008 zvýšilo o neuvěřitelných 1 500 %. Uvážíme-li, že také doma se všeobecné využívání mobilních datových služeb zvyšuje, je skutečnost, že mnoho uživatelů se v tomto směru omezuje, příznakem znepokojivého trendu, kdy rozvíjející se ekonomika aplikací a mobilních operátorů nemůže dosáhnout plného růstu.

Telekomunikační služby v EU musí být dostupné všem

Legislativní návrh Komise Propojený kontinent (MEMO/13/779) žádá zákonodárce EU (Evropský parlament a Radu), aby umožnili vytvoření jednotného trhu v oblasti poskytování a využívání telefonních a internetových služeb. Cílem je dosáhnout kombinace regulačních povinností a tržních pobídek, která přiměje mobilní operátory rozšířit své domácí tarify a možnosti přístupu tak, aby nejpozději v roce 2016 zákazníci v Unii mohli používat své mobilní a chytré telefony za vnitrostátní tarify po celé Unii („jako doma“). Podle pravidel, která byla přijata v roce 2012, budou mít spotřebitelé od července 2014 rovněž právo opustit na cestách svého tuzemského operátora a využít levnějších roamingových služeb místního operátora v cizí zemi nebo konkurenčního poskytovatele roamingu ve své zemi, aniž by museli měnit svou SIM kartu.

Cílem je vytvořit skutečný jednotný evropský komunikační prostor postupným potlačováním a odstraněním rozdílů v poplatcích za domácí volání, roaming a volání uvnitř EU.

Nedávné snížení cen

Problém roamingu byl ještě větší před několika lety, dokud EU v roce 2008 nezavedla cenové stropy. Od té doby spotřebitelé zaznamenali:

80% snížení maloobchodních cen volání a SMS

zlevnění datového roamingu až o 91 %

Ve Francii dnes již spotřebitelé roamingové poplatky většinou neplatí, což dokládá, že společnosti mohou nabízet telefonní tarify, které fungují kdekoliv v EU za jednu cenu.

Užitečné odkazy

Konkrétní informace o tom, jak se při využívání roamingu chovají občané vaší země

Více o projektu Propojený kontinent

Hashtag: #roaming #ConnectedContinent

Internetové stránky Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontakty

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel.: +32 22957361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar