Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 17 февруари 2014 г.

Роуминг: проучване показва, че телекомуникационните компании ще спечелят още 300 милиона клиента, ако премахнат таксите за роуминг

Съгласно ново проучване, обхванало 28 000 граждани на ЕС, 94 % от европейците, които пътуват извън своята страна, ограничават ползването на услуги като Facebook поради таксите за мобилен роуминг. Европейската комисия е изчислила, че телекомуникационните компании изпускат пазар от около 300 милиона ползватели на мобилни телефони поради сега прилаганите стратегии за ценообразуване, които са с отрицателни последици и за други предприятия, като например за създаване на приложни програми.

Докато мобилните телефони вече се използват масово в собствената страна, особено за услуги, свързани с пренос на данни, таксите за роуминг оказват и други неблагоприятни въздействия, които включват:

47 % от потребителите никога не биха използвали мобилен достъп до интернет в друга страна от ЕС.

Само един от всеки 10 потребители би използвал електронната поща в същата степен, както в собствената си страна.

Над една четвърт от потребителите просто изключват мобилния си телефон, когато пътуват в друга страна от ЕС.

Милиони потребители предпочитат да изпращат текстови съобщения (SMS) вместо да плащат за телефониране.

Често пътуващите лица — най-доходоносната част от потенциалния пазар — е по-вероятно да изключат функциите на своя мобилен телефон за роуминг на данни отколкото случайните пътници. Според Комисията причината за това е, че често пътуващите лица са по-добре информирани, отколкото по-рядко пътуващите, относно реалните разходи за роуминг на данни в Европа.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: Честно казано, аз съм шокирана от тези данни. Те показват, че трябва да довършим започнатото и да премахнем таксите за роуминг. Потребителите ограничават в пределна степен използването на своя телефон и това не е в интерес и на компаниите.

Това не е само противоречие между пътуващите и телекомуникационните компании. Милиони предприятия понасят допълнителни разходи поради роуминга, а фирми, предлагащи например приложни програми, също губят приходи. Роумингът е безсмислен в условията на единен пазар и е проява на икономическа лудост.

Макар че европейският пазар за приложни програми за мобилни телефони процъфтява (IP/14/145), бариери като таксите за роуминга спъват развитието на някои части от този нов сектор. Особено засегнати са пътеводителните, фотографските и картографските приложения.

Освен това потребителите ограничават използването на своите мобилни телефони не само когато са в чужбина. Дори в собствената си страна 70% от хората, които телефонират на лица в други държави от ЕС, ограничават тези свои повиквания поради разходите.

Телефониране в рамките на Европейския съюз

Проучването, възложено от Европейската комисия, показва, че 28 % от лицата, пътуващи в рамките на ЕС, изключват своя мобилен телефон, когато отидат в друга страна. Само 8 % от пътуващите използват своя телефон в чужбина за телефониране в същата степен, както в собствената си страна . Трима от всеки 10 ползватели никога не телефонират по време на пътуване в друга страна.

Предпочита се изпращането на текстово съобщение вместо телефониране

Хората, които отивайки в друга страна, изпращат текстови съобщения, са малко повече от тези, които телефонират от там: двама от всеки 10 ползватели биха използвали телефона си в чужбина за изпращане на текстови съобщения в същата степен, както в собствената си страна. Проучването показа, че една четвърт от пътниците никога не изпращат текстови съобщения, когато отидат в друга страна от ЕС.

Без мобилен интернет в чужбина

Данните за мобилния достъп до интернет в чужбина са дори още по-отчайващи. Почти половината (47 %) от обхванатите от проучването са отговорили, че никога не биха използвали електронна поща и социални мрежи в друга страна от ЕС. Само един от всеки 10 потребители би използвал електронна поща в същата степен, както в собствената си страна, а за използването на социални мрежи това съотношение е 1:20.

Освен това често пътуващите лица е по-вероятно (33 % от тях) да изключат функциите на своя мобилен телефон за роуминг на данни, отколкото случайните пътници (16 %). Според проучването причината за тази голяма разлика е, че често пътуващите лица са по-добре информирани, отколкото по-рядко пътуващите, относно реалните разходи за роуминг на данни в Европа.

В същото време сме свидетели на смайващо увеличение от 1500 % на роуминга на данни в рамките на ЕС от 2008 г. насам благодарение на съществуващата нормативна уредба относно роуминга и наложените по-ниски цени. Като се има предвид, че също и в рамките на собствената страна на потребителите като цяло нараства разпространението и ползването на мобилни услуги за данни, фактът, че много потребители се самоограничават в ползването на тези услуги в чужбина, е показателен за будеща безпокойство тенденция към пропускане на благоприятни възможности за растеж в нововъзникващия сектор на приложни програми за мобилни телефони, както и за операторите на мобилна връзка.

Далекосъобщителните услуги в ЕС – достъпни за всички

Със своето предложение за континентална мрежа (MEMO/13/779) Комисията настоява пред законодателите на Европейския съюз (Европейския парламент и Съвета) за създаването на единен пазар за телефониране и за сърфиране в интернет. Целта е да се постигне подходящо съчетание от регулаторни задължения и пазарни стимули, които да накарат операторите на мобилна връзка да разширят обхвата на своите национални тарифи/пакети, така че най-късно от 2016 г. потребителите от целия Европейски съюз да могат да използват своите мобилни телефони и смартфони по национални, а не по международни тарифи при пътувания в рамките на Съюза („роуминг както в собствената страна“). Съгласно правилата, приети през 2012 г., от юли 2014 г. клиентите ще имат право също така да се откажат от своя национален оператор, когато пътуват в чужбина, и да ползват по-евтини роуминг услуги от местен оператор в посетената държава или от конкурентен доставчик на роуминг услуги в собствената си страна без да сменят своята SIM карта.

Целта е да се създаде истинско европейско пространство за далекосъобщения посредством постепенното и окончателно премахване на разликите в таксите за националните повиквания и тези в роуминг и в рамките на ЕС.

Намаления на цените през последните години

Проблемът с роуминга беше дори още по-голям преди въвеждането през 2008 г. на тавани за цените. Оттогава потребителите са свидетели на:

80 % намаление на цената на дребно за повиквания и текстови съобщения;

сега роумингът на данни е с до 91 % по-евтин.

Във Франция потребителите вече се ползват от масовото премахване на таксите за роуминг, което показва, че е възможно компаниите да предлагат тарифи за телефониране на една и съща цена в целия Европейски съюз.

Полезни линкове

Тук ще намерите конкретните резултати за вашата страна относно поведението на сънародниците ви при ползването на роуминг

За подробности: Connected Continent

Twitter: #roaming #ConnectedContinent

Уебсайт на Нели Крус

Следете съобщенията на Нели Крус в Twitter

За контакти

Електронна поща: comm-kroes@ec.europa.eu Тел.: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar