Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 17. februārī

ES atbalsta Sīrijas ķīmisko ieroču krājumu iznīcināšanu

Eiropas Savienība šodien paziņoja par finansiālo atbalstu 12 miljonu eiro apmērā, lai palīdzētu iznīcināt Sīrijas ķīmisko ieroču krājumus. Šajā nolūkā ES veiks līdzekļu iemaksu fondā, ko izveidoja Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija (OPCW) – 2013. gada Nobela Miera prēmijas laureāte. Šo iemaksu apsolīja ES Augstā pārstāve Ketrina Eštone pagājušā gada decembrī, un šodien, kad ES attīstības komisārs Andris Piebalgs parakstīja atbilstošo līgumu, tā kļuva realitāte.

Starptautiskā sabiedrība stingri nosodīja ķīmisko ieroču izmatošanu Sīrijā 2013. gada augustā, un tika izklāstītas vairākas iniciatīvas (tostarp minētā fonda izveide), lai risinātu problēmas saistībā ar ķīmisko ieroču krājumu iznīcināšanu, kas sākās pagājušā gada septembra beigās.

Saskaņā ar šo programmu veicamie pasākumi ietver ķīmisko materiālu un kaitīgo atkritumvielu transportēšanu, apstrādi un iznīcināšanu ārpus Sīrijas, un tos kopīgi īstenos OPCW un Apvienoto Nāciju Organizācija, lai nodrošinātu, ka šie materiāli tiek iznīcināti drošā un videi nekaitīgā veidā.

Komisārs Andris Piebalgs teica: „Ķīmisko ieroču iznīcināšanas vēsturē šī ir mēroga un laika grafika ziņā vēl nepieredzēta programma. Eiropas Komisija ir gatava auglīgai sadarbībai ar OPCW un ANO šajā jautājumā un cer, ka ķīmisko ieroču iznīcināšana tuvinās mūs konflikta beigām Sīrijā.”

Augstā pārstāve Ketrina Eštone sacīja: „Esmu gandarīta par lielo darbu, ko visi iesaistītie ir veikuši, lai nodrošinātu, ka ir izpildīts decembrī izteiktais solījums Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijai. Tas ir svarīgs solis, kas papildina Ženēvas miera sarunas, jo OPCW sasniegtie rezultāti palīdz vairot tik nepieciešamo uzticēšanos. Mūsu atbalsts Sīrijas ķīmisko ieroču iznīcināšanai apliecina ES apņemšanos nodrošināt, ka šie briesmīgie ieroči vairs netiek izmantoti, un rast miermīlīgu un noturīgu risinājumu krīzei šajā valstī.”


Papildus šodien paziņotajiem līdzekļiem Eiropas Savienība ir sniegusi arī citu tehnisko un loģistikas atbalstu (piemēram, bruņotus automobiļus) par kopsummā aptuveni 4,5 miljoniem eiro. Turklāt laikposmā no 2004. gada līdz šodienai ES ir sniegusi Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijai vispārēju atbalstu 9,4 miljonu eiro apmērā; rezultātā kopējais ES ieguldījums par labu OPCW ir gandrīz 26 miljoni eiro.

Saskaņā ar aplēsēm šī programmas daļa Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijai izmaksās 25-30 miljonus eiro.

Vispārīga informācija

Šodien piešķirtie līdzekļi ir darīti pieejami saskaņā ar Stabilitātes instrumentu (SI), lai nodrošinātu ķīmisko vielu galīgu iznīcināšanu. Saskaņā ar šo instrumentu Eiropas Savienība var piešķirt līdzekļus, kas vajadzīgi ar šādām vielām saistītu iekārtu un novietņu demontāžai, ja ir paziņots, ka tās vairs nav aizsardzības programmu daļa.

Šajā saistībā ES īsteno Tuvo Austrumu reģionā tādas iniciatīvas kā, piemēram, izcilības centra izveide CBRN (ķīmiska, bioloģiska, radioloģiska un kodola) riska mazināšanai. Šī programma ir paredzēta tam, lai nodrošinātu apmācības reaģēšanai uz CBRN ārkārtas situācijām, stiprinātu divējāda lietojuma preču eksporta kontroles mehānismu un uzlabotu spējas reaģēt uz jaunu apdraudējumu izraisītām krīzēm sabiedrības veselības jomā.

Pēdējās desmitgades laikā ES ir izveidojusi ciešas attiecības ar OPCW. Kopš 2004. gada Eiropas Savienība ir atbalstījusi organizācijas darbības visā pasaulē īstenotajos projektos. Šīs darbības cita starpā ir Ķīmisko ieroču konvencijas vispārējas pieņemšanas veicināšana un šīs konvencijas īstenošanas sekmēšana valstu līmenī, kā arī starptautiskā sadarbība ķīmisko darbību jomā.

Reaģējot uz krīzi Sīrijā, Eiropas Komisija un ES dalībvalstis līdz šim kopumā ir mobilizējušas attīstības un humāno palīdzību 2,6 miljardu eiro apmērā, kā rezultātā ES ir lielākā līdzekļu devēja. Tikai 2013. gadā vien Komisija ir sniegusi attīstības palīdzību 280 miljonu eiro apmērā (Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) ietvaros), 350 miljonus eiro humānās palīdzības veidā un 65 miljonus eiro citu palīdzības instrumentu ietvaros – tādējādi pagājušajā gadā sniegtās palīdzības summa ir gandrīz 700 miljoni eiro.

Plašāka informācija

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne – EuropeAid – Stabilitātes instruments:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/ifs_en.htm

ES delegācijas Sīrijā tīmekļa vietne:

http://eeas.europa.eu/delegations/syria/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

Iedzīvotāji var sazināties ar Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e-pastu


Side Bar