Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 februari 2014

Ett EU-program för morgondagens städer

Att ge EU:s städer större inflytande och göra programmet för städer till en central fråga i utformningen av EU:s politik blir ett av huvudmålen för forumet ”Morgondagens städer: att investera i Europa” (CiTIEs: Cities of Tomorrow: Investing in Europe) som äger rum i Bryssel 17–18 februari.

Johannes Hahn, kommissionär med ansvar för regionalpolitik, samlar betydelsefulla personer inom stadspolitik för att planera det framtida arbetet för ett nytt EU-program för städer. Två tredjedelar av EU-medborgarna bor i städer. Därför är mötet utformat så att man ska kunna utforska och diskutera olika sätt att ge städerna en mer framträdande plats i EU-politiken och se till att det skapas en bättre förståelse för städernas behov samt en mer samordnad politik. Man vill lyfta fram den nyckelroll som städer kan spela för att uppnå mer övergripande EU-mål, t.ex. kampen mot klimatförändringar, arbetslöshet och social utestängning.

Fokus i debatten kommer att ligga på ett diskussionsunderlag som tagits fram av kommissionen. En rad evenemang kommer att anordnas och involvera nyckelaktörer, t.ex. ett flertal experter på urbana frågor, stadsföreningar, lokala myndigheter och representanter från nationella ministerier. Borgmästare från 16 huvudstäder i EU kommer att träffas under forumet och väntas också sammanställa krav från EU-länderna för ett sammanhängande program för städer.

Ministrar som representerar de grekiska och italienska EU-ordförandeskapen kommer att tala under plenarsessionen.

Kommissionär Hahn har kämpat för städerna och stadsutveckling under hela sin mandatperiod.

– Jag är fast besluten att lyfta fram våra städer. Städerna är alldeles för viktiga för att behandlas som en sidofråga. De borde stå i centrum för vårt tänkande. När allt kommer omkring bor de flesta européer i städer. Vi måste göra dem till en bättre plats att leva på och se till att de får komma till tals.

– Det är på grund av det här som jag nu vill få igång debatten och se till att den faktiska situationen i dagens städer i EU förstås fullt ut och att beslutsfattare tar hänsyn till den. Morgondagens städer är morgondagens EU.

Genom möten på toppnivå, workshopar och plenarsammanträdet kommer man under forumet att utforska hur ett mer samordnat tillvägagångssätt kan spridas på alla nivåer av beslutsfattande i EU. Man kommer även att ställa ett antal frågor om städernas roll i genomförandet av politiken, som bör avspegla deras potential och behov – och hur detta kan uppnås.

För första gången har FN:s bosättningsprogram UN-Habitat bett EU och kommissionen att bidra till HABITAT III-konferensen 2016. Kommissionär Hahn och kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik kommer att bidra med ett underlag om hur EU kan utveckla en ny strategi som kan användas som modell och erbjudas andra världen över.

Joan Clos, FN:s undergeneralsekreterare, och verkställande direktör för UN–Habitat (samt tidigare borgmästare i Barcelona) kommer också att tala under forumet och delta i en gemensam presskonferens med kommissionär Hahn.

Bakgrund

2012 beslutade kommissionens ordförande José Manuel Barroso att generaldirektoratet för regional- och stadspolitik skulle ansvara för stadspolitiken under tillsyn av kommissionär Hahn. Det innebar ett erkännande av att EU behövde ett gemensamt tillvägagångssätt för stadspolitik och att EU:s städer är centrala för att hantera globala utmaningar och genomföra EU:s tillväxtagenda.

Denna nya reform av EU:s regionalpolitik har gjort stadsdimensionen mer central: man räknar med att hälften av alla investeringar genom Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014–2020 kommer att göras i städer och tätorter. Dessutom ska alla EU-länder investera minst 5 % i integrerade och hållbara åtgärder i tätorter.

Borgmästare från huvudstäderna samlades för första gången tillsammans med kommissionär Hahn i februari 2013 och gjorde ett gemensamt uttalande: Smart och hållbar tillväxt för alla: EU:s huvudstäder – viktiga partner för Europa 2020. Den här gången deltar Rom, Wien, Sofia, Zagreb, Warszawa, Bratislava, Bukarest, Nicosia, Riga, Helsingfors, Ljubljana, Lissabon, Tallinn, Aten, Valletta och Amsterdam. Kommissionär Hahn kommer att sammanfatta de olika diskussionerna under forumet och redogöra för dem under det kommande informella rådsmötet mellan ministrar som ansvarar för regionalpolitik som hålls i Aten i april under Greklands EU-ordförandeskap.

En gemensam presskonferens med kommissionär Hahn och Joan Clos, FN:s undergeneralsekreterare, och verkställande direktör för UN-Habitat, kommer att hållas kl. 13.15 i Charlemagne-byggnaden den 17 februari.

Mer information:

Hela programmet för ”CiTIES: Cities of Tomorrow: Investing in Europe” och diskussionsunderlaget finns på forumets webbplats.

Ett arkiv med filmer om stadsprojekt samfinansierade av EU och videor och foton från forumet kommer att finnas tillgängliga på Ebs: http://ec.europa.eu/avservices

Twitter: #eucities

@EU_Regional

@JHahnEU

Kontakter:

Shirin Wheeler +32 229 66565, mobil +32 4607 66565

Annemarie Huber +32 229 93310, mobil +32 4607 93310


Side Bar