Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 14. februarja 2014

Oblikovanje mestne agende EU za mesta prihodnosti

O evropskih mestih dati več besede in mestne agende v središče oblikovanja politik EU bo ključni cilj mesta: Mesta prihodnosti: forum Vlaganje v Evropo, ki bo potekal 17. in 18. februarja v Bruslju.

Pod vodstvom evropskega komisarja za regionalno politiko Johannesa Hahna se bodo sestali pomembni predstavniki mestne politike, da bi skupaj oblikovali novo mestno agendo EU. V mestih živita več kot dve tretjini Evropejcev, zato je namen srečanja preučiti, kako bi lahko dali mestom pomembnejšo vlogo pri oblikovanju evropske politike, bolje razumeli njihove potrebe in uskladili njihove politike. Namen foruma je poudariti možno ključno vlogo mest pri uresničevanju širših evropskih ciljev, kot so soočanje s podnebnimi spremembami, odprava brezposelnosti in socialne izključenosti.

Osrednja točka razprave bo dokument o ključnih vprašanjih, ki ga je pripravila Evropska komisija. Na številnih dogodkih bodo sodelovali ključni akterji, vključno s številnimi mestnimi strokovnjaki, mestnimi organizacijami, organi lokalne samouprave ter predstavniki nacionalnih ministrstev. Po pričakovanjih se bodo tudi župani 16 glavnih mest EU, ki se bodo srečali na forumu, pridružili pozivom držav članic za skladno mestno agendo EU.

Na plenarnem dogodku bosta v imenu grškega in italijanskega predsedovanja EU udeležence nagovorila ministra obeh držav.

Evropski komisar Johannes Hahn se je med celotnim trajanjem svojega mandata zavzemal za mesta in njihov razvoj. Dejal je: „Odločen sem povečati prepoznavnost naših mest. Mesta so preveč pomembna, da bi jih obravnavali kot postranska vprašanja, biti morajo v središču našega razmišljanja. Navsezadnje večina Evropejcev živi v mestih. Narediti jih moramo ljudem bolj prijazne in bolje prisluhniti njihovim prebivalcem.“

Dodal je še: „Zato želim zdaj začeti razpravo, ki bo omogočila, da bodo oblikovalci politik resnično mestno življenje v današnji EU v celoti razumeli in upoštevali. Mesta prihodnosti so prihodnost Evrope.“

Prek srečanj na visoki ravni, delavnic in glavnega plenarnega dogodka bodo udeleženci foruma preučili, kako bi lahko bolj usklajen pristop razširili na vse ravni oblikovanja evropske politike. Zastavili si bodo številna vprašanja o vlogi mest pri izvajanju politik, ki bi morale odražati njihove priložnosti in potrebe, ter o tem kako jih doseči.

Predstavniki programa Združenih narodov za naselja: UN HABITAT so tokrat prvič pozvali EU in Evropsko komisijo k sodelovanju na konferenci HABITAT III leta 2016. Komisar Johannes Hahn bo skupaj z Generalnim direktoratom Evropske Komisije za regionalno in mestno politiko predstavil zamisli o tem, kako lahko EU razvije nov pristop, ki bi lahko drugje po svetu služil kot vzor.

Udeležence foruma bo nagovoril tudi generalni podsekretar OZN in izvršni direktor programa Združenih narodov za naselja (ter nekdanji župan Barcelone) Joan Clos, ki bo s komisarjem Johannesom Hahnom vodil tudi skupno tiskovno konferenco.

Ozadje

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso se je leta 2012 odločil, da bo za mestno politiko pristojen Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko pod vodstvom komisarja Johannesa Hahna. Ob tem se je strinjal, da EU potrebuje več skupnih prizadevanj za oblikovanje mestne politike ter da imajo evropska mesta bistveno vlogo pri soočanju s svetovnimi izzivi in izvajanju evropske agende rasti 2020.

Z nedavno prenovo regionalne politike EU so mesta stopila bolj v ospredje. Po pričakovanjih bo namreč polovica naložb Evropskega regionalnega sklada v obdobju 2014–2020 namenjena mestom in urbanim območjem. Poleg tega morajo države članice vložiti vsaj 5 % v celostne trajnostne ukrepe za razvoj mest.

Župani glavnih mest so se kot samostojna skupina s komisarjem Johannesom Hahnom prvič sestali februarja 2013 ter objavili skupno izjavo z naslovom: „Pametna, trajnostna in vključujoča rast: Prestolnice EU – ključni partnerji za strategijo Evropa 2020“. Tokratni udeleženci bodo: Rim, Dunaj, Sofija, Zagreb, Varšava, Bratislava, Bukarešta, Nikozija, Riga, Helsinki, Ljubljana, Lizbona, Talin, Atene, Valletta in Amsterdam. Komisar Johannes Hahn bo pripravil povzetek različnih razprav na forumu in o njih aprila v Atenah poročal na prihodnjem neuradnem zasedanju Sveta ministrov EU o regionalni politiki v okviru grškega predsedovanja EU.

Skupna konferenca za medije s komisarjem Johannesom Hahnom ter generalnim podsekretarjem OZN in izvršnim direktorjem programa Združenih narodov za naselja Joanom Closom bo potekala 17. februarja ob 13.15 v zgradbi Charlemagne.

Več informacij:

Celoten program „CiTIEs: Mesta prihodnosti: Vlaganje v Evropo“ in dokument o ključnih vprašanjih na spletišču foruma.

Predloge video posnetkov projektov, ki jih za razvoj mest financira EU, skupaj z video posnetki in fotografijami reportaže foruma bodo dostopni na spletišču Europe by Satellite http://ec.europa.eu/avservices

Twitter: #eucities

@EU_Regional

@JHahnEU

Kontakti:

Shirin Wheeler +32 22966565; mobilni telefon: +32 460766565.

Annemarie Huber +32 22993310; mobilni telefon: +32 4607 93310.


Side Bar