Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 14. februára 2014

Vytvárať mestskú agendu EÚ pre mestá budúcnosti

Posilniť hlas európskych miest a dostať mestskú agendu na popredné miesto v procese prijímania európskych politík –  to sú hlavné ciele fóra CiTIEs: Mestá zajtrajška: Investície do Európy, ktoré sa uskutoční v dňoch 17. a 18. februára v Bruseli.

Európsky komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn predstaví dôležité číselné ukazovatele mestskej politiky s cieľom vytýčiť smer novej mestskej agendy EÚ. Viac ako dve tretiny Európanov žijú v mestách, a preto je spomínané stretnutie navrhnuté tak, aby preskúmalo a prediskutovalo možnosti zvýšenia významu miest pri formovaní európskej politiky, čím sa zaručí, že potreby miest budú lepšie pochopené a jednotlivé politiky viac koordinované. Cieľom fóra je upozorniť na kľúčovú úlohu, ktorú môžu mestá zohrávať pri dosahovaní globálnejších európskych cieľov, ako sú boj proti zmene klímy, nezamestnanosti a sociálnemu vylúčeniu.

Predmetom diskusie bude dokument o zásadných otázkach, ktorý vypracovala Európska komisia. Na programe je celý rad podujatí zameraných na kľúčových aktérov vrátane mnohých odborníkov na mestskú politiku, zástupcov združení miest, miestnych samospráv, ako aj ministerstiev jednotlivých štátov. Očakáva sa, že primátori 16 hlavných miest EÚ, ktorí sa fóra takisto zúčastnia, podporia výzvy členských štátov na vypracovanie koherentnej mestskej agendy EÚ.

Na zasadnutí v pléne vystúpia ministri zastupujúci grécke a talianske predsedníctva v EÚ.

Otázka rozvoja miest a urbanizmu je počas celého mandátu komisára Hahna jeho prioritou. V tejto súvislosti uviedol: „Urobím všetko preto, aby som zvýšil profil našich miest. Mestá sú príliš dôležité na to, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s čímsi menej podstatným. Mali by byť základom nášho myslenia. Nakoniec, práve väčšina Európanov žije v mestách. Je potrebné, aby sme z nich urobili lepšie miesta pre život a zabezpečili, že ich hlas bude lepšie počuť.“

Ďalej dodal, „Práve preto chcem iniciovať túto diskusiu, aby zákonodarcovia v plnej miere spoznali súčasnú realitu v mestách EÚ a mohli ju zohľadniť. Mestá zajtrajška sú Európou zajtrajška.“

Prostredníctvom stretnutí na vysokej úrovni, seminárov a zasadnutia v pléne má fórum hľadať spôsoby, akými bude možné lepšie koordinovaný postup rozšíriť na všetky úrovne tvorby európskych politík. Na fóre sa budú riešiť otázky týkajúce sa úlohy miest pri vykonávaní politík, ktoré by odzrkadľovali ich potenciál a potreby, a tiež o tom, akým spôsobom je to možné dosiahnuť.

Po prvýkrát bola v rámci programu OSN pre ľudské sídla: UN-Habitat požiadaná EÚ a Európska komisia, aby prispeli ku konferencii HABITAT III, ktorá sa uskutoční v roku 2016. Komisár Hahn a Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku predstavia návrh, ako môže EÚ vybudovať nový prístup, ktorý bude môcť ako vzor ponúknuť iným častiam sveta.

Na fóre vystúpi aj Joan Clos, zástupca generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov a výkonný riaditeľ programu OSN-Habitat (a bývalý primátor Barcelony), ktorý bude mať spoločnú tlačovú konferenciu s komisárom Hahnom.

Súvislosti

V roku 2012 predseda Komisie José Manuel Barroso rozhodol začleniť mestskú politiku do sféry zodpovednosti Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku pod dohľadom komisára Hahna. Týmto krokom sa potvrdilo, že EÚ potrebuje „spoločnejší“ prístup k mestskej politike a že európske mestá majú zásadný význam pre riešenie globálnych výziev a implementáciu stratégie rastu 2020.

Nedávnou reformou regionálnej politiky EÚ sa mestská politika stala jej centrálnym prvkom: očakáva sa, že polovica príspevkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na obdobie rokov 2014 – 2020 pôjde do miest a prímestských oblastí. Členské štáty sú okrem toho povinné investovať minimálne 5 % do integrovaných udržateľných urbanistických činností.

Primátori hlavných miest sa po prvýkrát v rámci osobitnej skupiny stretli s komisárom Hahnom vo februári 2013 a vydali spoločné vyhlásenie pod názvom: „Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast: Hlavné mestá EÚ – dôležití partneri v stratégii Európa 2020“. Spomínaného fóra sa zúčastnia primátori Ríma, Viedne, Sofie, Záhrebu, Varšavy, Bratislavy, Bukurešti, Nikózie, Rigy, Helsínk, Ľubľany, Lisabonu, Tallinnu, Atén, Valletty a Amsterdamu. Komisár Hahn zhrnie jednotlivé výstupy z rôznych diskusií na fóre do správy, ktorú pripraví na nadchádzajúce aprílové zasadnutie neformálnej Rady ministrov EÚ pre regionálnu politiku v Aténach organizované v rámci gréckeho predsedníctva EÚ.

Spoločná tlačová konferencia komisára Hahna a Joana Closa, zástupcu generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov a výkonného riaditeľa programu OSN-Habitat, sa uskutoční 17. februára o 13:15 hod. v budove Charlemagne.

Ďalšie informácie:

Úplný program fóra „CiTIEs: Mestá zajtrajška: Investície do Európy” a znenie dokumentu o zásadných otázkach sú k dispozícii na webových stránkach fóra.

Krátke filmy o projektoch spolufinancovaných EÚ, ako aj videozáznam a fotografie z fóra budú k dispozícii na webových stránkach Ebs http://ec.europa.eu/avservices.

Twitter: #eucities

@EU_Regional

@JHahnEU

Kontaktné osoby:

Shirin Wheeler +32 229 66565; Mobil: +32 4607 66565

Annemarie Huber +32 229 93310; Mobil: +32 4607 93310


Side Bar