Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 14 februari 2014

Een stedelijke agenda van de EU voor de steden van morgen

Europa's steden meer inspraak geven en de stedelijke agenda centraal stellen in de EU-beleidsvorming, dat is de centrale doelstelling van het forum "CiTIEs: Cities of Tomorrow: Investing in Europe" dat plaatsvindt op 17 en 18 februari in Brussel.

Op initiatief van Europees commissaris voor Regionaal Beleid Johannes Hahn komen hoofdrolspelers op het vlak van het stedelijk beleid bijeen om de koers voor een nieuwe stedelijke agenda van de EU uit te stippelen. Met als achtergrond het feit dat ruim twee derde van de Europeanen in steden wonen, zullen zij tijdens het forum van gedachten wisselen over manieren om steden een prominentere plaats in het Europees beleid te geven, ervoor te zorgen dat de behoeften van steden beter worden begrepen en het beleid beter te coördineren. Het forum heeft eveneens tot doel de aandacht te vestigen op de belangrijke rol die steden kunnen spelen bij het bereiken van algemene Europese doelstellingen zoals de strijd tegen de klimaatverandering, werkloosheid en sociale uitsluiting.

Uitgangspunt voor de discussies is een door de Europese Commissie opgesteld discussiestuk. Er zal een reeks evenementen plaatsvinden in samenwerking met belangrijke betrokkenen, waaronder talrijke stedelijke deskundigen, verenigingen van steden, plaatselijke overheden en vertegenwoordigers van nationale ministeries. Naar verwachting zullen de burgemeesters van de 16 EU-hoofdsteden die aan het forum deelnemen, zich aansluiten bij de oproepen van de lidstaten voor een coherente Europese stedelijke agenda.

Het Griekse en het Italiaanse voorzitterschap van de EU zullen worden vertegenwoordigd door ministers, die de voltallige vergadering zullen toespreken.

Commissaris Hahn zet zich al zijn hele mandaat lang in voor steden en stedelijke ontwikkeling: "Ik ben vastbesloten om de aandacht voor onze steden te vergroten. Steden zijn te belangrijk om als een bijzaak te worden beschouwd. Zij moeten centraal staan in ons denken. De meeste Europeanen wonen per slot van rekening in steden. We moeten het stadsleven aangenamer maken en ervoor zorgen dat steden beter gehoord worden.”

Hij voegde hieraan toe: "Daarom wil ik nu een debat op gang brengen, opdat beleidsmakers de stedelijke werkelijkheid in de EU van vandaag ten volle begrijpen en in aanmerking nemen. De steden van morgen zijn het Europa van morgen."

Via vergaderingen op hoog niveau, workshops en een voltallige zitting zal tijdens het forum worden onderzocht hoe voor meer coördinatie op alle niveaus van de Europese beleidsvorming kan worden gezorgd. Er zal worden nagedacht over de manier waarop het beleid kan worden afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van steden en over de rol van steden bij de uitvoering van dit beleid.

Het VN-habitatprogramma (UN-Habitat) heeft de EU en de Europese Commissie voor het eerst om een bijdrage aan de Habitat III-conferentie in 2016 verzocht. Commissaris Hahn en het Directoraat-generaal regionaal beleid en stadsontwikkeling van de Europese Commissie zullen bij die gelegenheid informatie verstrekken over de ontwikkeling door de EU van een nieuwe aanpak die ook elders in de wereld kan worden gebruikt.

Joan Clos, vice-secretaris-generaal van de Verenigde Naties en Executive Director van UN-Habitat (en voormalig burgemeester van Barcelona), zal het forum eveneens toespreken en samen met commissaris Hahn een persconferentie geven.

Achtergrond

In 2012 heeft de voorzitter van de Commissie, José Manuel Barroso, besloten om het Directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling van de Europese Commissie onder supervisie van commissaris Hahn te belasten met de verantwoordelijkheid voor het stedelijk beleid. Hiermee erkende hij dat de EU behoefte had aan een meer geïntegreerde benadering van het stedelijk beleid en dat de Europese steden van essentieel belang zijn voor de aanpak van mondiale uitdagingen en de uitvoering van de EU-agenda voor groei tot 2020.

Sinds de recente hervorming van het regionale beleid van de EU neemt de stedelijke dimensie een centralere plaats in: naar verwachting zal de helft van de investeringen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de periode 2014-2020 naar steden en stedelijke gebieden gaan. Bovendien moeten de lidstaten ten minste 5 % van deze investeringen gebruiken voor geïntegreerde en duurzame stedelijke acties.

De burgemeesters van de EU-hoofdsteden zijn in februari 2013 voor het eerst als een afzonderlijke groep met commissaris Hahn bijeengekomen. Die bijeenkomst gaf aanleiding tot een gezamenlijke verklaring met als titel: "Slimme, duurzame en inclusieve groei: hoofdsteden van de EU – onmisbare partners voor Europa 2020". De Europese hoofdsteden die aan dit forum deelnemen, zijn Rome, Wenen, Sofia, Zagreb, Warschau, Bratislava, Boekarest, Nicosia, Riga, Helsinki, Ljubljana, Lissabon, Tallinn, Athene, Valletta en Amsterdam. Commissaris Hahn zal de balans opmaken van de verschillende discussies in het kader van het forum en hierover verslag uitbrengen tijdens de informele bijeenkomst van de EU-ministers voor regionaal beleid van april in Athene, onder het Griekse EU-voorzitterschap.

Commissaris Hahn en Joan Clos, vice-secretaris-generaal van de VN en Executive Director van UN-Habitat, zullen op 17 februari om 13.15 uur in het Charlemagnegebouw een gezamenlijke persconferentie houden.

Meer informatie:

Het volledige programma van "CiTIEs: Cities of Tomorrow: Investing in Europe" en het discussiestuk staan op de website van het forum.

Archiefbeelden van stedelijke projecten die mede door de EU gefinancierd zijn, en videobeelden en foto’s van het forum zullen te zien zijn op EbS: http://ec.europa.eu/avservices

Twitter: #eucities

@EU_Regional

@JHahnEU

Contactpersonen:

Shirin Wheeler +32 229 66565 ; Mob +32 4607 66565

Annemarie Huber +32 229 93310; Mob +32 4607 93310


Side Bar