Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 14. februārī

Top ES pilsētvides attīstības plāns nākotnes pilsētām

17.–18. februārī Briselē notiks forums “Nākotnes pilsētas — investīcijas Eiropā”, kurā spriedīs par to, kā Eiropas pilsētām nodrošināt lielāku ietekmi un kā, veidojot ES politiku, pilsētvides problēmu risināšanu ņemt vērā kā vienu no būtiskākajiem jautājumiem.

Šajā pasākumā ES reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns pulcē svarīgus pilsētpolitikas pārstāvjus, lai diskutētu par jauno ES pilsētvides attīstības plānu. Vairāk nekā divas trešdaļas eiropiešu dzīvo pilsētās. Tāpēc sanāksmes mērķis ir analizēt veidus, kā ES politikā paredzēt būtiskāku lomu pilsētām un kā panākt to, ka pilsētu vajadzības tiek labāk izprastas un ka politika ir saskaņotāka. Vēl viens sanāksmes mērķis ir pievērst uzmanību ieguldījumam, kuru pilsētas var sniegt ES vispārīgo mērķu sasniegšanā, piemēram, klimata pārmaiņu ierobežošanā un bezdarba un sociālās atstumtības mazināšanā.

Diskusija norisināsies galvenokārt par apspriežamo tematu dokumentu, kuru sagatavojusi Eiropas Komisija. Notiks vairāki pasākumi, kuros piedalīsies ievērojami nozares pārstāvji, tostarp daudzi pilsētvides speciālisti, pilsētu asociācijas, vietējās pašvaldības, kā arī dalībvalstu ministriju pārstāvji. Forumā tiksies 16 ES dalībvalstu galvaspilsētu mēri, un gaidāms, ka arī viņi pievienosies dalībvalstu aicinājumam izstrādāt vienotu ES pilsētvides attīstības plānu.

Plenārsēdē runās Grieķijas un Itālijas prezidentūru ES Padomē pārstāvošie ministri.

Komisārs Hāns visā sava pilnvaru termiņa laikā ir iestājies par pilsētām un pilsētvides attīstību. Viņš teica: “Esmu apņēmības pilns vairot mūsu pilsētu ietekmi. Tās ir pārāk svarīgas, lai pret tām izturētos kā pret otršķirīgu jautājumu. Mūsu domāšanā tām ierādāma būtiska vieta. Galu galā vairums eiropiešu dzīvo pilsētās. Mums jāgādā, lai viņu dzīvesvieta kļūtu labāka un lai viņi tiktu labāk sadzirdēti.”

Viņš piemetināja: “Gribu sākt diskusiju, lai nodrošinātu, ka politikas veidotāji pilnībā izprot un ņem vērā pašreizējo reālo situāciju ES pilsētās. Nākotnes Eiropa būs tāda, kādas būs tās pilsētas.”

Šā foruma ietvaros sarīkotajās augsta līmeņa pārstāvju sanāksmēs, semināros un plenārsēdē tiks analizēts, kā ieviest koordinētāku pieeju visos ES politikas veidošanas līmeņos. Forumā tiks uzdoti daudzi jautājumi par pilsētu lomu tādas politikas īstenošanā, kurā jābūt ņemtam vērā pilsētu potenciālam un vajadzībām. Spriedīs arī par to, kā to panākt.

Pirmo reizi ANO Iedzīvotāju apmetņu programma (UN-Habitat) ir lūgusi ES un Eiropas Komisiju sniegt ieguldījumu 2016. gadā paredzētajā konferencē HABITAT III. Komisārs Hāns un Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts sniegs šo ieguldījumu; tā būs analīze, kā ES var izstrādāt jaunu pieeju, kuru varētu kā paraugu piedāvāt arī citiem visā pasaulē.

ANO ģenerālsekretāra vietnieks un UN-Habitat izpilddirektors (kā arī agrākais Barselonas mērs) Hoans Kloss uzrunās foruma dalībniekus un kopīgi ar komisāru Hānu uzstāsies preses konferencē.

Vispārīga informācija

2012. gadā Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu nolēma pilsētpolitiku nodot komisāra Hāna vadītā Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta pārziņā. Tādējādi tika atzīts, ka ES apzinās, ka vajadzīga vienotāka pieeja pilsētpolitikai un ka Eiropas pilsētām ir liela nozīme vispārīgo problēmu risināšanā un izaugsmes stratēģijas “Eiropas 2020” īstenošanā.

Nesen veiktajā ES reģionālās politikas reformā pilsētām ierādīta nozīmīgāka vieta: gaidāms, ka 2014.–2020. gadā pusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīciju ieguldīs pilsētās un aglomerācijās. Turklāt ES dalībvalstīm ir pienākums vismaz 5 % ieguldīt pasākumos, kas saistīti ar pilsētu integrāciju un ilgtspēju.

Galvaspilsētu mēri, pirmo reizi kā īpaša grupa tiekoties ar komisāru Hānu 2013. gada februārī, nāca klajā ar kopīgu paziņojumu “Gudra, ilgtspējīga un integrējoša izaugsme. ES galvaspilsētas kā svarīgi partneri stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanā”. Šoreiz piedalās Roma, Vīne, Sofija, Zagreba, Varšava, Bratislava, Bukareste, Nikosija, Rīga, Helsinki, Ļubļana, Lisabona, Tallina, Atēnas, Valeta un Amsterdama. Komisārs Hāns apkopos forumā notikušo dažādo diskusiju rezultātus un par tiem ziņos gaidāmajā neformālajā ES dalībvalstu ministru sanāksmē par reģionu politiku. Tā notiks Atēnās aprīlī (laikā, kad Grieķija ir prezidentvalsts ES Padomē).

17. februārī plkst. 13.15 Komisijas ēkā Charlemagne notiks komisāra Hāna un ANO ģenerālsekretāra vietnieka un UN-Habitat izpilddirektora Hoana Klosa kopīgā preses konference.

Plašāka informācija

Foruma “Nākotnes pilsētas — investīcijas Eiropā” pilnā programma un apspriežamo tematu dokuments pieejams foruma tīmekļa vietnē.

ES līdzfinansēto pilsētvides projektu fotoattēli, kā arī videomateriāli un fotogrāfijas no foruma būs pieejami Europe by satellite (EbS) vietnē: http://ec.europa.eu/avservices.

“Twitter”: #eucities

@EU_Regional

@JHahnEU

Kontaktpersonas:

Shirin Wheeler +32 229 66565 ; mob. tel. +32 4607 66565

Annemarie Huber +32 229 93310; mob. tel. +32 4607 93310


Side Bar