Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. vasario 14 d.

ES miestų darbotvarkė. Ateities miestai

Suteikti Europos miestams galimybę garsiau išsakyti savo problemas, o miestų darbotvarkę padaryti ES politikos formavimo pagrindu – toks pagrindinis vasario 17–18 d. įvyksiančio forumo „CiTIEs. Ateities miestai. Investavimas į Europą“ uždavinys.

Už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas subūrė iškilias miestų politikos srities asmenybes, kad būtų iš anksto pasirengta prieš priimant naują ES miestų darbotvarkę. Daugiau negu du trečdaliai europiečių gyvena miestuose; susitikimo metu bus analizuojami ir aptariami būdai, kaip padaryti, kad vykdant Europos politiką miestams būtų skiriama daugiau dėmesio, kaip užtikrinti, kad būtų geriau atsižvelgta į miestų poreikius, kad būtų geriau suderintos politikos priemonės. Šiomis diskusijomis siekiama pabrėžti galimą fundamentalų miestų vaidmenį, siekiant didesnio masto Europos tikslų, pavyzdžiui, sprendžiant klimato kaitos, nedarbo ir socialinės atskirties problemas.

Diskusijų metu daugiausia dėmesio bus skiriama klausimams, išdėstytiems Europos Komisijos parengtame probleminių klausimų dokumente. Be to, bus surengta įvairių renginių, kuriuose gausiai dalyvaus įtakingiausi miestų srities subjektai, įskaitant miestų ekspertus, miestų asociacijų, vietos valdžios institucijų bei nacionalinių ministerijų atstovus. Tikimasi, kad šešiolika forume dalyvausiančių ES valstybių sostinių merų taip pat drauge paragins valstybes nares parengti nuoseklią ES miestų darbotvarkę.

Plenariniame posėdyje kalbės Europos Sąjungai pirmininkaujančių Graikijos ir Italijos vyriausybių ministrai.

Komisijos narys J. Hahnas per visą savo kadenciją daug dėmesio skyrė miestų potencialo ir miestų plėtros klausimams. Jis kalbėjo: „Esu pasiryžęs pagerinti mūsų miestų padėtį. Miestai yra pernelyg svarbūs, kad jų klausimas būtų vertinamas tik kaip antraeilis dalykas. Jie turi būti mūsų dėmesio centre. Šiaip ar taip, dauguma europiečių gyvena miestuose. Turime pasiekti, kad juose gyventi būtų geriau, ir užtikrinti, kad su miestais susiję klausimai būtų geriau išgirsti.“

Jis pridūrė: „Būtent dėl to noriu pradėti diskusijas, kurios politikos formuotojams padėtų visapusiškai suprasti dabartines ES miestų realijas ir į jas atsižvelgti. Ateities miestai yra Europos ateitis.

Aukšto lygio susitikimuose, praktiniuose seminaruose ir pagrindiniame plenariniame posėdyje forumo dalyviai nagrinės, kaip suderintą požiūrį perkelti į visus Europos politikos formavimo lygmenis. Forumo metu bus iškelta daugybė klausimų dėl miestų vaidmens įgyvendinant politikos priemones, kurios turėtų atitikti jų potencialą ir poreikius, taip pat bus diskutuojama apie tai, kaip būtų galima tai įgyvendinti.

Pirmą kartą Jungtinių Tautų žmonių gyvenviečių programos (UN-Habitat) vykdytojai pakvietė Europos Sąjungos ir Europos Komisijos atstovus dalyvauti 2016 m. įvyksiančioje HABITAT III konferencijoje ir joje perskaityti pranešimą. Komisijos narys J. Hahnas ir Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas parengs pranešimą apie ES kuriamą naują požiūrį, kuris galėtų būti pavyzdys viso pasaulio šalims.

Be to, Joanas Closas, Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus pavaduotojas ir Jungtinių Tautų žmonių gyvenviečių programos vykdomasis direktorius (buvęs Barselonos meras) perskaitys pranešimą forumo dalyviams ir su Komisijos nariu J. Hahnu dalyvaus bendroje spaudos konferencijoje.

Pagrindiniai faktai

2012 m. Komisijos pirmininkas José Manuelis Barroso priėmė sprendimą miestų politikos reikalus patikėti Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generaliniam direktoratui, už kurį atsakingas Komisijos narys J. Hahnas. Tuo pripažinta, kad ES reikalingas vieningesnis požiūris į miestų politiką ir kad Europos miestai yra gyvybiškai svarbūs sprendžiant pasaulinio masto problemas ir įgyvendinant ES 2020 m. augimo darbotvarkę.

Dėl pastarojo meto ES regioninės politikos reformos miestai tapo dar reikšmingesni. Manoma, kad pusė 2014–2020 m. Europos regioninės plėtros fondo investicijų bus skirta miestams ir miestų teritorijoms. Be to, valstybės narės įpareigotos ne mažiau kaip 5 proc. investicijų skirti integruotiems tvariems veiksmams miestų srityje.

2013 m. vasario mėn. sostinių merai kaip atskira grupė pirmą kartą susitiko su Komisijos nariu J. Hahnu ir paskelbė bendrą pareiškimą Pažangus, tvarus ir integracinis augimas. ES sostinės – itin svarbios strategijos „Europa 2020“ partnerės. Šiais metais konferencijoje dalyvauja Romos, Vienos, Sofijos, Zagrebo, Varšuvos, Bratislavos, Bukarešto, Nikosijos, Rygos, Helsinkio, Liublianos, Lisabonos, Talino, Atėnų, Valetos ir Amsterdamo merai. Komisijos narys J. Hahnas parengs įvairių forumo diskusijų sąvadą ir ataskaitą pateiks per būsimą neoficialų ES regioninės politikos ministrų susitikimą, kuris įvyks balandžio mėnesį, ES Tarybai pirmininkaujančios Graikijos sostinėje Atėnuose.

Komisijos nario J. Hahno ir JT generalinio sekretoriaus pavaduotojo Joano Closo bendra spaudos konferencija įvyks 13.15 val. Charlemagne pastate.

Daugiau informacijos

Visa forumo „CiTIEs. Ateities miestai. Investicijos į Europą“ programa ir probleminių klausimų dokumentas pateikiami forumo interneto svetainėje.

Vaizdo medžiaga apie ES bendrai finansuotus miestų projektus, forumo vaizdo medžiaga ir foto reportažai bus pateikti EbS svetainėje adresu http://ec.europa.eu/avservices.

Twitter: ≠eucities

@EU_Regional

@JHahnEU

Asmenys ryšiams:

Shirin Wheeler, tel. + 32 229 66565, mob. tel. +32 4607 66565

Annemarie Huber, tel. +32 229 93310, mob. tel. +32 4607 93310


Side Bar