Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 14. helmikuuta 2014

EU:n toimintaohjelma huomispäivän kaupungeille

Brysselissä 17.–18 helmikuuta järjestettävän CiTIEs-foorumin "Huomispäivän kaupungit: Investoidaan Eurooppaan" (Cities of Tomorrow: Investing in Europe) päätavoitteena on saada Euroopan kaupunkien asioita aiempaa paremmin kuuluviin ja tuoda ne EU:n poliittisen päätöksenteon keskiöön.

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn kokoaa foorumiin kaupunkipolitiikan merkittäviä toimijoita hahmottelemaan uutta EU:n kaupunkien toimintaohjelmaa. Yli kaksi kolmasosaa eurooppalaisista asuu kaupungeissa. Siksi kokouksessa on tarkoitus selvittää ja keskustella siitä, miten kaupungeille voitaisiin antaa enemmän painoarvoa EU:n politiikanteossa sekä varmistaa, että kaupunkien tarpeita ymmärretään nykyistä paremmin ja että politiikka on koordinoidumpaa. Kokouksen avulla pyritään tuomaan esiin, että kaupungeilla voi olla keskeinen rooli toteutettaessa laajempia EU:n tavoitteita, kuten ilmastonmuutoksen, työttömyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa.

Kokouksessa on tarkoitus keskustella komission laatimasta keskusteluasiakirjasta. Kokouksen yhteydessä järjestetään useita tapahtumia, joihin osallistuu kaupunkipolitiikan tärkeimpiä toimijoita, kuten kaupunkiasioiden ammattilaisia, kaupunkiyhdistyksiä, paikallisviranomaisia sekä jäsenvaltioiden ministeriöiden edustajia. Foorumiin kokoontuvat niin ikään 16:den EU:n pääkaupungin kaupunginjohtajat, joiden odotetaan yhtyvän jäsenvaltioiden kehotuksiin luoda johdonmukainen EU:n kaupunkien toimintaohjelma.

Foorumin pääkokouksessa puhuvat EU:n puheenjohtajavaltioita Kreikkaa ja Italiaa edustavat ministerit.

Komissaari Hahn, joka on ajanut kaupunkien asiaa ja kaupunkikehitystä koko toimikautensa ajan, aikoo määrätietoisesti nostaa EU:n kaupunkien profiilia. ”Kaupungit ovat liian tärkeitä käsiteltäväksi vain toisarvoisena kysymyksenä”, komissaari toteaa. ”Niiden olisi oltava pohdinnoissa keskeisellä sijalla. Asuuhan suurin osa eurooppalaisista kaupungeissa. Kaupungeista on tehtävä parempia paikkoja elää, ja niiden on saatava äänensä paremmin kuuluviin”, hän jatkaa.

Komissaari haluaakin käynnistää keskustelun sen varmistamiseksi, että EU:n kaupunkien kysymykset todella ymmärretään, ja että poliittisten päättäjät ottavat ne huomioon. Huomispäivän kaupungit ovat huomisen Eurooppa.

Foorumin korkean tason tapaamisissa, työpajoissa ja sen pääkokouksessa tarkastellaan, miten nykyistä koordinoidumpi lähestymistapa voitaisiin ulottaa kaikille eurooppalaisen poliittisen päätöksenteon tasoille. Foorumissa pohditaan kaupunkien roolia niiden mahdollisuudet ja tarpeet huomioon ottavien politiikkojen toteuttamisessa ja sitä, miten tämä voidaan saavuttaa.

YK:n Habitat-asuinyhdyskuntaohjelman puitteissa on ensimmäistä kertaa pyydetty EU:ta ja Euroopan komissiota ottamaan osaa HABITAT III -konferenssiin, joka järjestetään vuonna 2016. Komissaari Hahnin ja Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston panos konferenssiin on sen kartoittaminen, miten EU voi kehittää uuden lähestymistavan, joka voisi toimia mallina muille kaikkialla maailmassa.

YK:n apulaispääsihteeri ja Habitat -ohjelman pääjohtaja Joan Clos (joka on Barcelonan entinen kaupunginjohtaja) puhuu niin ikään konferenssissa ja pitää komissaari Hahnin kanssa yhteisen tiedotustilaisuuden.

Taustaa

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso päätti vuonna 2012 liittää kaupunkipolitiikan komissaari Hahnin vastuulla olevan Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston alaisuuteen. Tämä siksi, että EU:n oli ymmärretty tarvitsevan yhtenäistetyn lähestymistavan kaupunkipolitiikkaan ja Euroopan kaupunkien olevan keskeisessä asemassa maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamisessa ja EU:n Eurooppa 2020 -kasvustrategian toteuttamisessa.

EU:n aluepolitiikan äskettäinen uudistus nosti kaupunkiulottuvuuden aiempaa keskeisempään asemaan: puolet Euroopan aluekehitysrahaston vuosina 2014–2020 tehtävistä investoinneista odotetaan kohdistuvan kaupunkeihin ja kaupunkialueisiin. Lisäksi jäsenvaltioilla on velvollisuus investoida vähintään 5 prosenttia yhdennettyihin kestävän kehityksen mukaisiin kaupunkipolitiikan toimiin.

Pääkaupunkien kaupunginjohtajat kokoontuivat ensimmäisen kerran omana ryhmänään helmikuussa 2013 komissaari Hahnin kanssa ja antoivat yhteisen julistuksen http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-156_en.htmEU:n pääkaupungit älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian keskeisinä kumppaneina”. Tämänkertaiseen tapahtumaan osallistuvat Rooman, Wienin, Sofian, Zagrebin, Varsovan, Bratislavan, Bukarestin, Nikosian, Riian, Helsingin, Ljubljanan, Lissabonin, Tallinnan, Ateenan, Vallettan ja Amsterdamin kaupungit. Komissaari Hahn laatii yhteenvedon foorumissa käydyistä keskusteluista ja raportoi niistä Kreikan puheenjohtajakaudella huhtikuussa Ateenassa pidettävälle aluepolitiikkaa käsittelevälle ministerineuvoston epäviralliselle kokoukselle.

Komissaari Hahnin ja YK:n apulaispääsihteerin ja Habitat -ohjelman pääjohtajan Joan Closin yhteinen tiedotustilaisuus pidetään 17. helmikuuta kello 13.15 Charlemagne-rakennuksessa.

Lisätietoja:

CiTIEs-foorumin "Huomispäivän kaupungit: Investoidaan Eurooppaan" ohjelma kokonaisuudessaan ja keskusteluasiakirja foorumin verkkosivuilla.

Videopätkiä EU:n yhteisrahoittamista kaupunkihankkeista sekä video ja valokuvagalleria foorumista on nähtävissä sivulla http://ec.europa.eu/avservices

Twitter: #eucities

@EU_Regional

@JHahnEU

Yhteyshenkilöt:

Shirin Wheeler +32 229 66565 ; Mob +32 4607 66565

Annemarie Huber +32 229 93310; Mob +32 4607 93310


Side Bar