Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 14. veebruar 2014

Euroopa Liidu linnade tegevuskava tuleviku linnade jaoks

17. ja 18. veebruaril toimub Brüsselis foorum „Homsed linnad: investeerimine Euroopasse”, mille eesmärk on anda Euroopa linnadele suurem sõnaõigus ning asetada linnade tegevuskava ELi poliitiliste otsuste keskmesse.

Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika voliniku Johannes Hahni eestvõttel tuuakse kokku tähtsad linnapoliitika kujundajad, et anda hoogu uuele Euroopa Liidu linnade tegevuskavale. Kuna rohkem kui kaks kolmandikku eurooplastest elab linnades, on foorumi eesmärgiks uurida ja arutada, kuidas anda linnadele suurem roll Euroopa poliitikas ning kuidas tagada linnade vajaduste parem mõistmine ja poliitika suurem kooskõlastatus. Lisaks soovitakse rõhutada linnade rolli selliste Euroopa eesmärkide saavutamisel nagu kliimamuutuste, töötuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemine.

Arutelu aluseks on Euroopa Komisjoni koostatud töödokument. Foorumi raames korraldatakse mitmeid üritusi, kus osalevad mitmed linnaeksperdid, linnade ühendused ning kohalike omavalitsuste ja ministeeriumide esindajad. 16 ELi riigi pealinna linnapead, kes foorumil kohtuvad, annavad loodetavasti ka oma panuse liikmesriikide üleskutsesse luua ühtne ELi linnade tegevuskava.

Plenaaristungil esinevad Kreeka ja Itaalia ministrid.

Volinik Hahn on oma ametiaja jooksul pidevalt rõhutanud linnade ja linnaarengu tähtsust. Ta ütles: „Olen otsustanud suurendada meie linnade olulisust. Linnu ei tohi käsitleda kõrvalteemana, vaid nad peaksid olema meie mõtete keskmes. Lõppude lõpuks elab enamik eurooplasi linnades. Peame linnad muutma paremaks elukeskkonnaks ning tagama, et nende mured kuulatakse ära.”

Ta lisas: „Seetõttu soovin algatada arutelu, et poliitikakujundajad mõistaksid ja võtaksid arvesse tänast ELi linnareaalsust. Homsed linnad on Euroopa tulevik.

Foorumi kõrgetasemelistel kohtumistel, seminaridel ja plenaaristungil uuritakse, kuidas saaks paremini kooskõlastatud lähenemisviisi laiendada Euroopa poliitika kujundamise kõikidele tasanditele. Esitatakse mitmeid küsimusi linnade rolli kohta sellise poliitika rakendamisel, mis peaks kajastama nende potentsiaali ja vajadusi.

Esimest korda on ÜRO Elukeskkonnaprogramm UN-Habitat palunud ELil ja Euroopa Komisjonil osaleda HABITAT III konverentsil 2016. aastal. Volinik Hahn ja Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat tutvustavad kõnealusel konverentsil, kuidas EL saab töötada välja uue lähenemisviisi, mis võib olla teistele eeskujuks kogu maailmas.

ÜRO asepeasekretär ja UN-Habitati tegevdirektor Joan Clos (kes on ka endine Barcelona linnapea) kõneleb samuti foorumil ja annab koos volinik Hahniga ühise pressikonverentsi.

Taust

2012. aastal otsustas komisjoni president José Manuel Barroso panna linnapoliitika eest vastutama Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi volinik Hahni järelevalve all. Sellega näidati, et EL vajab ühtsemat lähenemisviisi linnapoliitikale ning tunnustati Euroopa linnade olulisust üleilmsete probleemide lahendamisel ja ELi 2020. aasta majanduskasvu tegevuskava rakendamisel.

Hiljutine ELi regionaalpoliitika reform on asetanud linnade probleemid tähelepanu keskmesse. Euroopa Regionaalarengu Fondi investeeringutest läheb 2014.–2020. aastal eeldatavasti pool linnadele ja linnapiirkondadele. Lisaks on liikmesriigid kohustatud investeerima vähemalt 5 % linnade säästva arengu integreeritud meetmetesse.

Pealinnade meerid tulid esimest korda selgesti eristatava rühmana kokku 2013. aasta veebruaris volinik Hahni juures ning tegid ühisavalduse: Arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv: ELi pealinnad – olulised partnerid strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel. Seekord osalevad Rooma, Viin, Sofia, Zagreb, Varssavi, Bratislava, Bukarest, Nicosia, Riia, Helsingi, Ljubljana, Lissabon, Tallinn, Ateena, Valletta ja Amsterdam. Volinik Hahn võtab foorumi erinevad arutelud kokku ning annab toimunust aru ELi regionaalministrite mitteametlikul kohtumisel aprillis Ateenas Kreeka eesistumise ajal.

Volinik Hahni ja ÜRO asepeasekretäri ja UN-HABITATi tegevdirektori Joan Closi ühine pressikonverents toimub 17. veebruaril Charlemagne' hoones kell 13.15.

Lisateave:

Foorumi „Homsed linnad: investeerimine Euroopasse” programm ja töödokument foorumi veebisaidil.

Video ELi kaasrahastatavate projektide kohta ning foorumi video- ja fotomaterjal on kättesaadav lingilt http://ec.europa.eu/avservices

Twitter: #eucities

@EU_Regional

@JHahnEU

Kontaktisikud:

Shirin Wheeler +32 229 66565 ; Mob +32 4607 66565

Annemarie Huber +32 229 93310; Mob +32 4607 93310


Side Bar