Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2014

Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα της ΕΕ για το αστικό περιβάλλον με το βλέμμα προς τις πόλεις του αύριο

Η ενδυνάμωση της φωνής των ευρωπαϊκών πόλεων και η τοποθέτηση του προγράμματος για το αστικό περιβάλλον στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής της ΕΕ θα είναι ο πρωταρχικός στόχος του φόρουμ «CiTIEs: Cities of Tomorrow: Investing in Europe», το οποίο θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες το διάστημα 17-18 Φεβρουαρίου.

Ο αρμόδιος για θέματα περιφερειακής πολιτικής Ευρωπαίος Επίτροπος Johannes Hahn συγκεντρώνει σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της πολεοδομικής πολιτικής προκειμένου να χαράξουν την πορεία προς ένα νέο πρόγραμμα της ΕΕ για το αστικό περιβάλλον. Σε μια εποχή όπου πάνω από τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων ζουν σε πόλεις, σκοπός της συνάντησης είναι να διερευνηθούν και να συζητηθούν τρόποι ώστε να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στις πόλεις όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική, να διασφαλιστεί η καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πόλεων, και να επιτευχθεί μεγαλύτερος συντονισμός ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές. Η συνάντηση στοχεύει στην ανάδειξη του καίριου ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι πόλεις στην επίτευξη ευρύτερων ευρωπαϊκών στόχων όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε ένα έγγραφο βασικών θεμάτων που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πραγματοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων στις οποίες θα συμμετάσχουν σημαντικοί φορείς όπως διάφοροι ειδικοί σε θέματα αστικού σχεδιασμού, αστικοί οργανισμοί, τοπικές αρχές, καθώς και εκπρόσωποι εθνικών υπουργείων. Στο φόρουμ θα συναντηθούν επίσης δήμαρχοι από 16 πρωτεύουσες της ΕΕ, οι οποίοι αναμένεται να επαναλάβουν τα αιτήματα των κρατών μελών για ένα ενιαίο πρόγραμμα της ΕΕ για το αστικό περιβάλλον.

Στην κεντρική εκδήλωση θα μιλήσουν υπουργοί οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την ελληνική και την ιταλική προεδρία της ΕΕ.

Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του, ο Επίτροπος κ. Hahn έχει υποστηρίξει τη σημασία των πόλεων και τις αστικής ανάπτυξης. Όπως δήλωσε, «Είμαι αποφασισμένος να αναδείξω τον ρόλο των πόλεών μας. Οι πόλεις είναι πολύ σημαντικές για να αντιμετωπίζονται ως δευτερεύον ζήτημα. Θα πρέπει να έχουν πρωταρχική θέση όσον αφορά τον τρόπο σκέψης μας. Εξάλλου, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ζουν σε πόλεις. Πρέπει να τις κάνουμε έναν καλύτερο τόπο διαβίωσης και να εξασφαλίσουμε ότι η φωνή τους ακούγεται περισσότερο».

Πρόσθεσε επίσης ότι «Αυτός είναι ο λόγος που θέλω να ξεκινήσω μια συζήτηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι φορείς διαμόρφωσης πολιτικής κατανοούν και λαμβάνουν πλήρως υπόψη την πραγματικότητα που επικρατεί σήμερα στις πόλεις της ΕΕ. Οι πόλεις του αύριο είναι η Ευρώπη του αύριο».

Μέσα από συναντήσεις υψηλού επιπέδου, εργαστήρια και την κεντρική εκδήλωση, το φόρουμ θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο μια πιο συντονισμένη προσέγγιση μπορεί να επεκταθεί σε όλα τα επίπεδα χάραξης των ευρωπαϊκών πολιτικών. Θα θέσει μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο των πόλεων στην εφαρμογή πολιτικών οι οποίες θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους —και το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό.

Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους ανθρώπινους οικισμούς (UN-Habitat) ζήτησε από την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεισφέρει στη διάσκεψη HABITAT III που θα πραγματοποιηθεί το 2016. Ο επίτροπος κ. Hahn και η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παρουσιάσουν την άποψή τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να αναπτύξει μια νέα προσέγγιση η οποία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλες χώρες ανά τον κόσμο.

Επίσης, στο φόρουμ θα μιλήσει ο κ. Joan Clos, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και Εκτελεστικός Διευθυντής του προγράμματος UN-Habitat (καθώς και πρώην δήμαρχος Βαρκελώνης), ο οποίος θα δώσει κοινή συνέντευξη τύπου με τον Επίτροπο κ. Hahn.

Ιστορικό

Το 2012 ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. José Manuel Barroso αποφάσισε να συμπεριλάβει την πολεοδομική πολιτική στο πεδίο ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό την εποπτεία του Επιτρόπου κ. Hahn. Με τον τρόπο αυτό αναγνωριζόταν το γεγονός ότι η ΕΕ χρειαζόταν μια πιο «συντονισμένη» προσέγγιση ως προς την πολεοδομική πολιτική και ότι οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν ζωτική σημασία για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και την υλοποίηση του προγράμματος δράσης για την ανάπτυξη «Ευρώπη 2020».

Με την πρόσφατη μεταρρύθμιση της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, η πολεοδομική διάσταση έχει αποκτήσει πιο κεντρικό ρόλο: αναμένεται ότι οι μισές επενδύσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για το διάστημα 2014-2020 θα γίνουν σε πόλεις και αστικούς χώρους. Επιπλέον, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να επενδύσουν τουλάχιστον 5 % σε ολοκληρωμένες βιώσιμες αστικές δράσεις.

Τον Φεβρουάριο του 2013, οι δήμαρχοι των πρωτευουσών συναντήθηκαν για πρώτη φορά ως ξεχωριστή ομάδα με τον Επίτροπο κ. Hahn, δημοσιεύοντας κοινή δήλωση με τίτλο: «Smart, sustainable and inclusive growth: EU Capital Cities – essential partners for Europe 2020». Οι πόλεις που θα συμμετέχουν αυτή τη φορά είναι η Ρώμη, η Βιέννη, η Σόφια, το Ζάγκρεμπ, η Βαρσοβία, η Μπρατισλάβα, το Βουκουρέστι, η Λευκωσία, η Ρίγα, το Ελσίνκι, η Λιουμπλιάνα, η Λισαβόνα, το Ταλίν, η Αθήνα, η Βαλέτα και το Άμστερνταμ. Ο Επίτροπος κ. Hahn θα συνοψίσει τις διάφορες συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο φόρουμ και θα υποβάλει έκθεση στο προσεχές άτυπο Συμβούλιο των υπουργών της ΕΕ για την περιφερειακή πολιτική, το οποίο θα λάβει χώρα τον Απρίλιο στην Αθήνα, στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ.

Στις 17 Φεβρουαρίου και ώρα 13.15, θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο Charlemagne κοινή συνέντευξη τύπου του Επιτρόπου κ. Hahn και του κ. Joan Clos, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και Εκτελεστικού Διευθυντή του προγράμματος UN-Habitat.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πλήρες πρόγραμμα του «CiTIEs: Cities of Tomorrow: Investing in Europe» και έγγραφο βασικών θεμάτων στον δικτυακό τόπο του φόρουμ.

Αρχεία βίντεο σχετικά με τα πολεοδομικά έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, μαζί με βίντεο και φωτογραφίες από το φόρουμ, θα διατίθενται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/avservices

Twitter: #eucities

@EU_Regional

@JHahnEU

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Shirin Wheeler +32 229 66565· κινητό +32 4607 66565

Annemarie Huber +32 229 93310· κινητό +32 4607 93310


Side Bar