Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

PRESSEMEDDELELSE

Bruxelles, 14. februar 2014

En ny EU-dagsorden for morgendagens byer

EU bør sætte mere fokus på Europas byer og på en dagsorden for byerne. Det er emnet på forummet "Cities of Tomorrow: Investing in Europe", som afholdes i Bruxelles 17.–18. februar.

EU-kommissær Johannes Hahn, der har ansvaret for EU's regionspolitik, samler en række vigtige aktører inden for byplanlægning, som skal være med til at udstikke retningslinjerne for en ny dagsorden for EU's byer. Flere end to tredjedele af alle europæere bor i dag i byer. På den baggrund skal forummet drøfte og afdække mulighederne for at give byerne en mere fremtrædende plads i EU's politik og sikre en bedre koordinering og forståelse for byernes behov. Forummet skal også skabe opmærksomhed om den vigtige rolle, som byerne kan spille i gennemførelsen af bredere europæiske mål som håndtering af klimaændringer og bekæmpelse af arbejdsløshed og social eksklusion.

Drøftelserne vil tage udgangspunkt i en udredning fra Kommissionen. Nøgleaktører som byplaneksperter, borgerforeninger, lokale myndigheder og repræsentanter fra EU-landenes ministerier vil være til stede og deltage i en række arrangementer. Desuden deltager borgmestrene fra 16 EU-hovedstæder, og de forventes at tilslutte sig opfordringerne til at opstille en sammenhængende EU-dagsorden for byer.

På plenarmødet vil der være indlæg af ministre, der repræsenterer det græske og det italienske EU-formandskab.

Johannes Hahn har i hele sin embedsperiode talt varmt for byerne og deres udvikling. Han udtalte: "Jeg er fast besluttet på at give vores byer en skarpere profil. Vores byer er alt for vigtige til at spille en birolle i debatten. Vi må ikke glemme, at de fleste europæere bor i byer, og vi er derfor nødt til at gøre byerne til et bedre sted at bo og sikre, at der lyttes mere til byerne."

Kommissæren tilføjede: "Det er baggrunden for, at jeg nu ønsker at sætte gang i en debat og sikre, at de politiske beslutningstagere fuldt ud forstår og tager hensyn til de faktiske forhold og udfordringer, som EU's byer står over for i dag. Morgendagens byer er morgendagens Europa."

Forummet vil forsøge at finde frem til en koordineret strategi, der kan indgå på alle niveauer i formuleringen af EU's politikker, og der vil blive rejst spørgsmål om byernes rolle og om, hvordan deres potentiale og behov kan tilgodeses.

I denne forbindelse skal det nævnes, at FN's program for bolig- og bebyggelsesmiljø (UN-Habitat) for første gang har anmodet EU og Kommissionen om at bidrage til HABITAT III-konferencen i 2016. Johannes Hahn og Kommissionens Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik vil bidrage med forslag til, hvorledes EU kan udvikle en ny strategi, der vil kunne anvendes som model i andre dele af verden. Joan Clos, FN's vicegeneralsekretær og eksekutivdirektør for UN–Habitat deltager også i forummet og vil holde en pressekonference sammen med Johannes Hahn.

Baggrund

I 2012 besluttede Kommissionens formand, José Manuel Barroso, at give Johannes Hahn ansvaret for bypolitik. Det skete i erkendelse af, at EU har behov for en mere fokuseret tilgang til bypolitikken, og at Europas byer spiller en vigtig rolle i forhold til de globale udfordringer og gennemførelsen af EU's 2020-dagsorden for vækst.

Ved den seneste reform af EU's regionalpolitik har udvikling af byerne fået en mere central rolle. Halvdelen af Regionalfondens investeringer 2014-2020 skal gå til byer og byområder. Endvidere er medlemsstaterne forpligtede til at investere mindst 5 % i integrerede og bæredygtige projekter i byer.

Borgmestrene fra en række hovedstæder var samlet for første gang til møde med Johannes Hahn i februar 2013. De udsendte en erklæring med titlen Smart, sustainable and inclusive growth: EU Capital Cities – essential partners for Europe 2020. Borgmestrene kom fra Rom, Wien, Sofia, Zagreb, Warszawa, Bratislava, Bukarest, Nicosia, Riga, Helsingfors, Ljubljana, Lissabon, Tallinn, Athen, Valletta og Amsterdam. Kommissær Johannes Hahn vil aflægge rapport om forummet på det kommende uformelle møde mellem EU's ministre for regionalpolitik, der afholdes i Athen i april.

Den fælles pressekonference med Johannes Hahn og FN's vicegeneralsekretær Joan Clos finder sted i Charlemagne-bygningen den 17. februar, kl. 13.15.

Yderligere oplysninger:

Program for "CiTIEs: Cities of Tomorrow: Investing in Europe". Kommissionens udredning. Forummets websted.

Arkivvideoer om samfinansierede byprojekter samt video-og fotodækning fra forummet vil være tilgængelige på http://ec.europa.eu/avservices.

Twitter: #eucities

@EU_Regional

@JHahnEU

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler +32 229 66565 ; mobil +32 4607 66565

Annemarie Huber +32 229 93310; mobil +32 4607 93310)


Side Bar