Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. února 2014

Utváření městské agendy EU pro města zítřka

Dát evropským městům větší slovo a posunout městskou agendu na přední místo v politice EU, to bude klíčovým cílem fóra s názvem CiTIEs: Města zítřka: investice do Evropy, které se uskuteční ve dnech 17. a 18. února v Bruselu.

Evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn sezval významné aktéry z oblasti městské politiky s cílem vytyčit směr pro novou městskou agendu EU. Ve městech žijí více než dvě třetiny Evropanů, a proto má toto setkání za úkol prozkoumat způsoby zvýšení významu měst v rámci utváření evropské politiky, aby se lépe porozumělo tomu, co města potřebují, a lépe se koordinovaly jednotlivé politiky. Záměrem je zdůraznit klíčovou roli, kterou mohou města sehrát při dosahování globálnějších evropských cílů, jako je řešení otázek změny klimatu, nezaměstnanosti a sociálního vyloučení.

Diskuse budou vycházet z dokumentu o klíčových otázkách, který připravila Evropská komise. Proběhne řada akcí za účasti klíčových aktérů, včetně odborníků na urbanistické otázky, městských sdružení, místních orgánů i zástupců z národních ministerstev. Očekává se, že primátoři 16 hlavních měst EU, kteří se fóra účastní, podpoří výzvy členských států na vypracování koherentnější městské agendy EU.

Na plenárním zasedání vystoupí ministři zastupující řecké a italské předsednictví EU.

Otázka rozvoje měst a urbanismu stojí pro komisaře Hahna po celou dobu jeho mandátu na předním místě. V této souvislosti uvedl: „Udělám vše pro to, abych zvýšil viditelnost našich měst. Jsou nanejvýš důležitá, a proto je nelze řešit jen jako vedlejší problém. Měla by pro nás být ústředním tématem, většina Evropanů koneckonců ve městech žije. Musíme zajistit, aby byla lepším místem pro život a aby byl jejich hlas více slyšet.“

Dále dodal: „Právě proto chci nyní iniciovat diskusi, aby zákonodárci plně porozuměli realitě ve městech EU a mohli ji zohlednit při tvorbě politik. Města zítřka, to je Evropa zítřka.

Prostřednictvím setkání na vysoké úrovni, seminářů a plenárního zasedání má fórum hledat způsoby, jak začít koordinovaně postupovat na všech úrovních tvorby evropské politiky. Na fóru se bude řešit řada praktických otázek týkajících se úlohy měst při provádění politik, které by odrážely jejich potenciál i jejich potřeby.

EU a Evropská komise byly poprvé v rámci programu OSN pro lidská sídla: OSN-Habitat požádány o příspěvek na konferenci HABITAT III v roce 2016. Komisař Hahn a Generální ředitelství Evropské komise pro regionální a městskou politiku představí návrh nové koncepce EU, kterou bude možné poskytnout jako vzor ostatním částem světa.

Na fóru vystoupí i Joan Clos, generální podtajemník OSN a výkonný ředitel OSN-Habitat a bývalý primátor Barcelony, který se s komisařem Hahnem zúčastní společné tiskové konference.

Souvislosti

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso se v roce 2012 rozhodl zahrnout městskou politiku do portfolia Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku pod dohledem komisaře Hahna. Pochopil totiž, že EU potřebuje ucelenější koncepci městské politiky a že evropská města mají zásadní význam pro řešení globálních otázek a provádění růstové agendy EU pro rok 2020.

Nedávná reforma regionální politiky EU postavila městskou problematiku více do popředí: očekává se, že polovina investic Evropského fondu pro regionální rozvoj na období 2014–2020 bude směřovat do měst a městských oblastí. Kromě toho jsou členské státy povinny investovat nejméně 5 % prostředků do integrované udržitelné urbanistické činnosti.

Primátoři hlavních měst se s komisařem Hahnem poprvé setkali v únoru 2013 a vydali společné prohlášení nazvané: Inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění: hlavní města EU – důležití partneři pro strategii Evropa 2020. Tentokrát se setkání zúčastní Řím, Vídeň, Sofie, Záhřeb, Varšava, Bratislava, Bukurešť, Nikósie, Riga, Helsinky, Lublaň, Lisabon, Tallinn, Atény, Valletta a Amsterdam. Komisař Hahn připraví souhrn jednotlivých výstupů z diskusí na fóru a zprávu představí na dubnové neformální schůzi Rady ministrů EU odpovědných za regionální politiku, která proběhne v Aténách v rámci řeckého předsednictví.

Společná tisková konference komisaře Hahna a generálního podtajemníka OSN a výkonného ředitele programu OSN-Habitat Joana Close proběhne 17. února ve 13:15 hodin v budově Charlemagne.

Více informací:

Úplný program fóra „CiTIEs: Města zítřka: investice do Evropy“ a dokument o klíčových otázkách na internetových stránkách fóra.

Krátké filmy o projektech spolufinancovaných EU, jakož i videozáznam a fotografie z fóra budou k dispozici na internetových stránkách Ebs http://ec.europa.eu/avservices.

Twitter: #eucities

@EU_Regional

@JHahnEU

Kontaktní osoby:

Shirin Wheeler tel. +32 22966565; mobilní tel. +32 460766565

Annemarie Huber tel. +32 22993310); mobilní tel. +32 460793310


Side Bar