Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 14. februārī

Jauns ES atbalsts atjaunojamai enerģijai un pārvaldībai Kaboverdē

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs savā pirmajā vizītē Kaboverdē paziņoja par jaunu atbalstu Kaboverdei 55 miljonu eiro apmērā 2014.–2020. gadā. Ar finansējumu atbalstīs tādas jomas kā cīņu pret nabadzību, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi un labu pārvaldību.

Komisārs piedalīsies seminārā par atjaunojamo enerģiju, kura laikā viņš paziņos par ES tehniskās palīdzības instrumenta iniciatīvai "Ilgtspējīga enerģija visiem" izmantošanu pirmo reizi Kaboverdē. Jaunais instruments sadarbībai enerģētikas jomā attieksies uz visu Āfriku. Jaunais mehānisms palīdzēs Kaboverdes iestādēm atrast jaunus, inovatīvus projektu priekšlikumus enerģētikas jomā. Eiropas Savienība sniegs vajadzīgās zināšanas (piemēram, apmainoties ar labāko pieredzi un nodrošinot mācības), lai Kaboverde spētu īstenot vērienīgo enerģētikas mērķi līdz 2020. gadam nodrošināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru elektroenerģijas bilancē 50 % apmērā.

Komisārs Andris Piebalgs sacīja: "Esmu cieši apņēmies veicināt atjaunojamās enerģijas izmantošanu. Kaboverdē enerģija ir ļoti svarīga daudzām jomām: izglītībai un veselības aprūpei, izaugsmei, tūrismam un pat ūdensapgādei. Īsi sakot, atjaunojamā enerģija šai valstij ir svarīgākais priekšnosacījums ceļā uz izaugsmi un attīstību.

Elektroenerģijas cenas Kaboverdē ir ļoti augstas, un valstij nav fosilā kurināmā resursu. Tāpēc mūsu jaunais tehniskās palīdzības instruments ir tik svarīgs, – tas nodrošinās speciālās zināšanas un inovatīvus risinājumus un tādējādi palīdzēs izmantot bagātīgos atjaunojamos energoresursus, piemēram, vēja un saules enerģiju, lai cilvēkiem visās Kaboverdes salās būtu droši un par pieņemamu cenu pieejama elektroenerģija un modernie energopakalpojumi, izmantojot atjaunojamo enerģiju.”

Komisārs apmeklēs Cabeolica vēja parku projektu, kurš bija pirmais liela mēroga vēja projekts Āfrikā un jau ir sasniedzis iespaidīgus rezultātus, ātri vien palielinot valsts atjaunojamās enerģijas īpatsvaru līdz 25 %. Tas ir pirmais publiskās un privātās partnerības projekts atjaunojamās enerģijas jomā Subsahāras Āfrikā un apliecina, ka partnerības ar attīstības bankām, sadarbojoties ar privāto sektoru, ir uzņēmējdarbības modelis, kuru varētu sekmīgi pārņemt daudzas citas valstis.

Vizītes laikā komisārs Andris Piebalgs tiksies ar prezidentu Jorge Carlos Fonseca un premjerministru José Maria Neves, kā arī ar citiem augsta līmeņa ministriem un pilsoniskās sabiedrības grupu pārstāvjiem.

ES pašreizējais atbalsts Kaboverdei

2008.-2013. gadā ES piešķīra Kaboverdei 51 miljonu eiro no Eiropas Attīstības fonda (EAF). Pēc vidusposma pārskatīšanas tika piešķirti papildu līdzekļi (10,2 miljoni eiro).

Turpinot ES vispārējā budžeta atbalstu Kaboverdei un pašreizējo budžeta atbalsta programmu ("Labas pārvaldības un attīstības līgums"), tiks noslēgti arī jauni līgumi starp ES un Kaboverdi. ES turpinās atbalstīt Kaboverdes attīstības stratēģiju un ES un Kaboverdes īpašo partnerību. Tas apliecina, cik svarīgas Eiropas Savienībai ir attiecības ar Kaboverdi.

Ir paredzēts arī jauns atbalsts ES un Kaboverdes īpašajai partnerībai (kas veicina ES un Kaboverdes sadarbību jomās, kuras ir abu valstu interesēs, piemēram, drošība un stabilitāte, tehnoloģiju un standartu saskaņošana ar ES standartiem).

Vispārīga informācija

Kaboverde ir apņēmīgi strādājusi, lai līdz 2015. gadam sasniegtu gandrīz visus Tūkstošgades attīstības mērķus. Valsts galvenais uzdevums ir izskaust nabadzību (26,6 % iedzīvotāju šobrīd dzīvo nabadzībā) un veicināt ekonomikas izaugsmi, kā arī samazināt valsts budžeta deficītu un parādu.

ES un Kaboverdes savstarpēji noslēgtās īpašās partnerības mērķis ir uzlabot sadarbību tādās jomās kā laba pārvaldība, drošība un stabilitāte, kā arī reģionālā integrācija un cīņa pret nabadzību. ES ir Kaboverdes galvenā tirdzniecības partnere.

Eiropas Komisija no pirmās dienas ir atbalstījusi mērķi "Ilgtspējīga enerģija visiem" (un ANO SE 4All iniciatīvu) un 2012. gadā apņēmās palīdzēt jaunattīstības valstīm nodrošināt, lai līdz 2030. gadam 500 miljoniem cilvēku būtu pieejami ilgtspējīgi energopakalpojumi.

Plašāka informācija

Vairāk par ES paveikto enerģijas jomā un iniciatīvu "Ilgtspējīga enerģija visiem" var uzzināt šeit:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/sustainable/index_en.htm

IP/13/1002: ES apstiprina atbalstu Rietumāfrikas attīstībai un integrācijai (iepriekšējais paziņojums presei par finansējumu Rietumāfrikai)

IP/14/124: Komisārs Piebalgs apmeklē trīs Rietumāfrikas valstis, lai apspriestu turpmāku sadarbību attīstības jomā

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm.

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

Iedzīvotāji var sazināties ar Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pastu


Side Bar