Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 13. januarja 2014

Prosto gibanje: objavljene smernice za uporabo „merila običajnega prebivališča“ pri določanju upravičenosti do socialne varnosti

Evropska komisija je objavila praktične smernice o „merilu običajnega prebivališča“, ki bodo državam članicam pomagale uporabljati pravila EU o koordinaciji sistemov socialne varnost za državljane EU, ki so se preselili v drugo državo članico. Nove smernice pojasnjujejo merilo običajnega prebivališča in bodo organom držav članic omogočile lažje izvajanje v praksi.

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je povedal: „Zakonodaja EU ima jasna varovala, da ljudje ne bi zlorabljali sistemov socialne varnosti v drugi državi EU. Te smernice bodo organom držav članic omogočile lažjo uporabo merila običajnega prebivališča v praksi. So del sedanjih prizadevanj Komisije za poenostavitev prostega gibanja ljudi v EU.“

V smernicah, ki jih je Komisija pripravila v sodelovanju z državami članicami, so pojasnjeni ločeni pojmi „običajno prebivališče“ in „začasno prebivališče“ ali „začasno bivanje“. Te opredelitve iz prava EU (Uredba EC/883/2004, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo EU/465/2012) so potrebne za določitev, katera država članica je pristojna za zagotavljanje socialne varnost državljanom EU, ki se selijo med državami članicami. Po pravu EU ima posameznik lahko le eno običajno prebivališče, torej dajatve socialne varnosti na podlagi prebivališča lahko plačuje samo ena država članica.

Zaposleni in samozaposleni državljani so upravičeni do socialne varnosti v državi, v kateri delajo, delovno neaktivni državljani (npr. upokojenci, študenti) pa v državi članici, v kateri imajo „običajno prebivališče“. Določanje države članice običajnega prebivališča je pomembno tudi za posameznike, ki delajo v več kot eni državi članici.

Smernice poudarjajo posebna merila, ki jih je treba upoštevati pri določanju posameznikovega „običajnega prebivališča“, na primer:

družinski položaj in družinske vezi;

trajanje in neprekinjenost prisotnosti v zadevni državi članici;

zaposlitveni položaj (zlasti kraj, kjer se dejavnost običajno opravlja, stabilnost dejavnosti in trajanje pogodbe o zaposlitvi);

opravljanje kakršnekoli nepridobitne dejavnosti;

pri študentih vir njihovega dohodka;

trajnost stanovanjskega položaja;

država članica, v kateri posameznik plačuje davke;

razlogi za selitev;

posameznikovi nameni glede na okoliščine in dejanske dokaze.

Upoštevajo se lahko tudi drugi morebitni pomembni dejavniki.

Smernice prav tako predstavljajo konkretne primere in pomoč, ko je težko določiti kraj prebivanja, na primer pri obmejnih delavcih, sezonskih delavcih, napotenih delavcih, študentih, upokojencih in zelo mobilnih posameznikih.

Če se na primer državljan Združenega kraljestva upokoji in preseli na Portugalsko, kjer preživi večino časa, je njegovo običajno prebivališče Portugalska, čeprav ima še vedno hišo v Združenem kraljestvu ter kulturne in gospodarske vezi z Združenim kraljestvom.

Ozadje

Smernice o merilu običajnega prebivališča so del obsežnejšega priročnika za pomoč institucijam, delodajalcem in državljanom pri določanju, zakonodaja katere države članice o socialni varnosti bi se morala uporabljati v določenih okoliščinah. Priročnik prav tako pojasnjuje pravila, ki se uporabljajo za napotene delavce in posameznike, ki delajo v dveh ali več državah članicah, vključno s pravili za delavce v prometu, zlasti člane letalskih posadk in kabinskega osebja.

Objava praktičnih smernic o merilu običajnega prebivališča je eden od petih ukrepov, napovedanih v sporočilu o prostem gibanju državljanov in njihovih družin s 25. novembra (glej IP/13/1151 in MEMO/13/1041). Smernice so zdaj na voljo na spletišču Evropske komisije v angleščini (glej spodaj), v naslednjih tednih pa bodo prevedene v vse uradne jezike EU.

Spremenjene smernice je odobrila Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti 18. decembra 2013. Ta organ združuje predstavnike vseh držav članic in je odgovoren za razlaganje vprašanj, ki se pojavijo pri uporabi pravil o socialni varnosti iz Uredbe EC/883/2004.

Več informacij

Smernice o merilu običajnega prebivališča

Spletišče komisarja Lászla Andorja

Komisar Lászlo Andor na Twitterju

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar