Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 13. januar 2014

Fri bevægelighed: Kommissionen offentliggør vejledning om brugen af kriteriet om sædvanligt opholdssted i forbindelse med social sikring

Europa-Kommissionen har netop offentliggjort en praktisk vejledning om kriteriet om sædvanligt opholdssted, der skal hjælpe EU-landene med at anvende EU's regler om koordinering af de sociale sikringsordninger for EU-borgere, der er flyttet til et andet EU-land. Den nye vejledning præciserer EU's kriterium om sædvanligt opholdssted og gør det lettere for EU-landenes myndigheder at anvende det i praksis.

László Andor, som er EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, udtalte: "I EU-lovgivningen er der klare beskyttelsesforanstaltninger, som forhindrer folk i at misbruge andre EU-landes sociale velfærdssystemer. Denne vejledning gør det lettere for EU-landenes myndigheder at anvende beskyttelsesforanstaltningerne vedrørende sædvanligt opholdssted i praksis. Håndbogen er et led i Kommissionens igangværende foranstaltninger til at lette den frie bevægelighed for personer i hele EU".

Vejledningen, der er udarbejdet sammen med EU-landene, præciserer de særskilte begreber "sædvanligt opholdssted" og "midlertidigt ophold" eller "ophold". Disse definitioner, der er fastlagt i EU-lovgivningen (forordning EF/883/2004 senest ændret ved forordning EU/465/2012), er nødvendige for at fastslå, hvilket EU-land der er ansvarligt for at give sociale sikringsydelser til EU-borgere, som flytter mellem EU-lande. I henhold til EU-lovgivningen kan der kun være ét sædvanligt opholdssted, og dermed er det kun ét EU-land, der har ansvar for at udbetale opholdsbaserede sociale sikringsydelser.

Arbejdstagere og selvstændige er berettigede til social sikring i det land, hvor de arbejder, og ikke-erhvervsaktive personer (f.eks. pensionister og studerende) i det EU-land, hvor de har sædvanligt opholdssted. Det er også vigtigt for arbejdstagere, der arbejder i mere end ét EU-land, at det bliver fastlagt, i hvilket land de har deres sædvanlige opholdssted.

I vejledningen erindres der om de særlige kriterier, som skal tages i betragtning ved fastsættelse af en persons sædvanlige opholdssted, f.eks.:

familiemæssig situation og familiemæssige bånd

varighed og kontinuitet af tilstedeværelsen i det pågældende EU-land

beskæftigelsessituation (navnlig det sted, hvor en sådan virksomhed sædvanligvis udøves, virksomhedens faste karakter og ansættelseskontraktens varighed)

udøvelse af ulønnet virksomhed

når det drejer sig om studerende, deres indtægtskilde

hvor fast en persons boligsituation er

det EU-land, hvor personen betaler skat

årsager til flytningen

personens hensigter, som de fremgår af samtlige omstændigheder og faktiske oplysninger.

Andre relevante forhold kan også tages i betragtning.

Vejledningen indeholder også konkrete eksempler på og anvisninger for situationer, hvor det kan være vanskeligt at fastsætte opholdsstedet i forbindelse med f.eks. grænse- og sæsonarbejdere, udstationerede, studerende, pensionister og meget mobile ikke-erhvervsaktive personer.

Hvis en britisk statsborger f.eks. går på pension, flytter til Portugal og tilbringer størstedelen af sin tid i Portugal, er dennes sædvanlige opholdssted nu Portugal, også selv om vedkommende stadig ejer en bolig i Det Forenede Kongerige og fortsat har kulturelle og økonomiske forbindelser til landet.

Baggrund

Vejledningen om sædvanligt opholdssted indgår i en større håndbog, som skal hjælpe institutioner, arbejdsgivere og borgere med at finde ud af, hvilket EU-lands socialsikringslovgivning der gælder i de enkelte tilfælde. Håndbogen præciserer også de regler, der gælder for udstationerede arbejdstagere og for personer, som arbejder i to eller flere EU-lande, herunder regler for transportarbejdere, især fly- og kabinebesætningsmedlemmer.

Offentliggørelsen af den praktiske vejledning om kriteriet om sædvanligt opholdssted er en af de fem foranstaltninger, der blev bebudet i meddelelsen om "Fri bevægelighed for EU-borgere og deres familiemedlemmer" af 25. november 2013 (se IP/13/1151 og MEMO/13/1041). Vejledningen findes allerede nu på Europa-Kommissionens websted på engelsk (se nedenfor) og bliver i de kommende uger oversat til alle officielle EU-sprog.

Den 18. december 2013 godkendte Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger den ændrede udgave af vejledningen. Dette organ består af repræsentanter for alle EU-landene og har ansvar for at fortolke spørgsmål, der opstår i forbindelse med anvendelsen af socialsikringsreglerne i forordning EF/883/2004.

Yderligere oplysninger

Vejledning om kriteriet om sædvanligt opholdssted

László Andors websted

Følg László Andor på Twitter

Abonner på Europa-Kommissionens gratis e-mailnyhedsbrev om beskæftigelse, social- og arbejdsmarkedsforhold og inklusion

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar