Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 februari 2014

Fri rörlighet för personer: undersökning av integration av mobila EU-medborgare i sex städer

EU-medborgare reser till andra EU-länder främst för arbetsmöjligheter och är i genomsnitt yngre och har mer sannolikt ett arbete. Detta bekräftas av en ny oberoende undersökning av effekterna av rätten att röra sig fritt inom EU som offentliggjordes idag. Undersökningen fokuserar på sex europeiska städer som valts ut med tanke på deras multinationella sammansättning (se bilaga 1-2): Barcelona, Dublin, Hamburg, Lille, Prag och Turin. Undersökningen visar att för alla de sex städerna har inflödet av EU-medborgare i arbetsför ålder haft en positiv inverkan på ekonomin. I Turin visade exempelvis en lokal utvärdering att skatteintäkter från utlänningar lett till en nettovinst på 1.5 miljarder euro för de nationella offentliga finanserna (se bilaga 3). Undersökningen visar också att nykomlingar har bidragit till att fylla luckor på den lokala arbetsmarknaden, till att öka tillväxten i nya sektorer och har hjälpt till att utjämna den åldrande befolkningsstrukturen. Den konstaterar att mobila medborgare ofta är överkvalificerade för de arbeten de tar, får sämre lön och samtidigt inte alltid har samma tillgång till bostäder och utbildning.

Kommissionens vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionsledamot med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap talade idag vid en borgmästarkonferens om fri rörlighet (IP/14/98).

- Den fria rörligheten är en fördel för Europa och dess medborgare och ekonomier. Det kan dock finnas problem i vissa städer som behöver åtgärdas, men att ifrågasätta rätten till fri rörlighet är fel väg att gå. Jag tror att vi behöver arbeta tillsammans på europeisk, nationell och lokal nivå för att vända svårigheter till möjligheter. Dessa exempel från Barcelona, Dublin, Hamburg, Lille, Prag och Turin visar att detta är möjligt. Ni kan lita på kommissionen fortsätter att stödja medlemsländerna för att klara av alla svårigheter som är kopplade till fri rörlighet. Dagens möte med borgmästarna kommer att hjälpa lokala myndigheter från hela Europa att dra lärdom av de bästa exemplen på lyckade strategier för att integrera EU-medborgare i städer, vilket alla får nytta av. Jag ser fram emot att få se sådana lyckade metoder lanseras i hela Europa.

De viktigaste slutsatserna i undersökningen är följande:

  • EU-medborgare flyttar främst på grund av arbetstillfällen, och är i genomsnitt yngre och mer ekonomiskt aktiva än den inhemska befolkningen i städerna (se bilaga 4).

  • Inflödet av yngre EU-medborgare i arbetsför ålder i de utvalda städerna bidrar till att hantera de demografiska utmaningar som en åldrande befolkning och en krympande arbetsstyrka medför.

  • De hjälper också till att fylla luckor på arbetsmarknaden, antingen genom att ta främst lågkvalificerade arbeten (Turin och Hamburg), bidra till tillväxt i nya sektorer (t.ex. IKT i Dublin), och att skapa nya företagsprojekt (som i Turin och Hamburg).

Undersökningen tar även upp följande utmaningar:

  • Mobila medborgare är mer benägna att vara överkvalificerade än de inhemska (genom att arbeta under sina kvalifikationer) som kan innebära ett slöseri med kompetens, vilket minskar de potentiella fördelarna med rörlighet inom EU.

  • Löneskillnaderna i vissa fall mellan inhemska och EU-medborgare (som oftast tjänar mindre), även om beläggen för detta är tämligen begränsade.

  • Mobila medborgare har inte alltid samma möjligheter i fråga om bostäder och integrering av barn i skolor, trots att de arbetar och betalar skatt.

Att integrationsprogrammen i de sex städerna varit lyckade visas av det faktum att attityderna till rörlighet, håller på att förbättras (se bilaga 5). Samtliga undersökta städer främjar en inkluderande miljö och en välkomnande kultur. Detta sker exempelvis genom tillgänglig information (ett enda ställe för information), stöd till språkutbildning och dialog mellan olika kulturer samt samverkan mellan medborgare.

Slutligen ringar undersökningen in flera bästa praxis från de undersökta städerna (se bilaga 6).

Bakgrund

Undersökningen presenterades vid ett möte idag med fler än 100 borgmästare och företrädare för lokala myndigheter från hela Europa som träffades för att diskutera aktuella svårigheter och möjligheter kopplade till EU-medborgarnas fria rörlighet i Europeiska unionen. Borgmästarkonferensen är utformad för att hjälpa lokala myndigheter utbyta bästa praxis vid genomförandet av bestämmelser om fri rörlighet och att ta itu svårigheter i fråga om social integration. Mötet är en av de fem åtgärder som lagts fram av kommissionen för att stärka rätten till fri rörlighet i EU, samtidigt som man hjälper medlemsländerna att dra nytta av fördelarna med fri rörlighet (IP/13/1151).

I undersökningen granskas strategier som syftar till ekonomisk och social integration av EU:s rörliga medborgare, och till att främja en välkomnade kultur och en positiv inställning till utländska medborgare. I den beaktas politiken på följande områden: sysselsättning, företagaranda, bostäder, utbildning, interkulturell dialog, inställning till migration och deltagande i livet i städerna.

Läs mer

Undersökning: Utvärdering av effekten av den fria rörligheten för medborgarna på lokal nivå:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/dg_just_eva_free_mov_final_report_27.01.14.pdf

Bilaga till undersökningen: God praxis från sex städer:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/best_practices.pdf

Ofta ställda frågor – förklaringar om fri rörlighet:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-9_en.htm

Europeiska kommissionen – fri rörlighet

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Hemsidan för vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­post

ANNEX: Trends and patterns in the six cities

1. Total population composition in the 6 cities in 2011

The 6 cities vary significantly in terms of waves of migration they have experienced. Notably, Lille and Hamburg have a long migration history. On the contrary, the inflow of EU mobile citizens is a recent phenomenon in Dublin, Barcelona, Turin, with increasing inflows following the 2004 and 2007 enlargements. Finally, Prague has evolved from simply a transit route to a target country only recently.

Source: National Statistical Offices, Note: TCNs = Third Country Nationals

2. Composition of EU mobile citizens by country of origin in the 6 cities

In some cities, one or two nationalities make up the bulk of EU mobile citizens. This is the case in Turin, where 91.8% of EU mobile citizens are from Romania, and in Prague, where 52.5% of EU mobile citizens come from Slovakia. In other cities, although more EU nationalities are represented, two national groups prevail: in Lille (Lille Métrople Communauté Urbaine data) 30.2% of EU mobile citizens come from Portugal and 25.8% from Belgium; in Barcelona, citizens from Italy and France account respectively for 31.6% and 16.6% of EU mobile citizens. Finally, Hamburg and Dublin show a definitively fragmented picture, since these cities host a high number of different communities (despite the relevance of some national groups such as Polish, significant in both cities).

Source: National Statistical Offices

3. Free movement of Citizens: A Benefit to the economy of Turin

INCLUDEPICTURE "cid:image001.png@01CF236B.7956ACB0" \* MERGEFORMATINET

An evaluation carried out at national level by “Caritas migrantes” shows that tax revenues from foreigners on the whole brought a net benefit of 1.5 billion € to national public finances: the high amount of social security taxes paid by foreigners, in addition to other direct and indirect taxes, extensively overcomes the costs of social services provided for them.

4. Employment Rates in the Six Countries/Cities

Spain

Source: Eurostat

Ireland

Source: Eurostat

Hamburg

Source: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Czech Republic:

Source: Eurostat

4. Activities of EU mobile citizens in the six cities

Note: specific data on EU citizens in each city are not always available. Data may be for all foreigners or for the whole region or country.

Barcelona (Spain)

Share of employed EU mobile citizens per level of qualification and skills required in Catalonia (2011)

Source: CCOO Cataluña

EU mobile citizens are quite polarised in Catalonia with approximately a third employed in jobs with low or no level of qualification (32.4%), and a third in jobs with high level of qualification (30.3%)

Dublin (Ireland)

EU mobile citizens and Irish citizens per occupation in Ireland

Source: CSO, Population census 2011

Although, in Ireland, the distribution of EU and non-EU workers across sectors is substantially in line with that of nationals, the former are more likely to be employed in some sectors, such as manufacturing (25.5% of foreign workers are employed, compared to 21% of Irish nationals) and Accommodation and Food (16.4% of foreign workers take up jobs here, against 8.5% of nationals).

Nationals’ and foreigners’ distribution per employment sectors in Ireland (2011)

Source: Quarterly Household national Survey Q1 2011

On the whole, the distribution of foreign nationals on the labour market is biased towards lower skilled sectors.

Hamburg

Employee per profession – data for nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals in Hamburg in 2012

Source: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Data refers to the 30/6

The chart shows that in Hamburg a small share of EU mobile citizens are employed in organizational, administrative and other white-collar occupations (20%), as compared to nationals (29.1%), whereas they are largely more present in transport and logistical occupations (e.g. train, truck or taxi drivers, pilots) or as nutrition professionals (e.g. cooks, bakers, butchers).

Lille

Nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals (between 25 and 64 years) per employment sectors in the Nord Pas de Calais Region (2007)

Source: INSEE, Population census 2009

As far as the main sectors of activity are concerned, EU mobile citizens, when compared to Nationals, work more in the industry and construction sectors.

Nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals per occupation in the Lille Métropole Commnauté Urbaine (2009)

Source: INSEE, Population census 2009

Focusing on the occupational structure of EU mobile citizens who are actively employed in the Lille Métropole Commnauté Urbaine, they mainly belong to the working class (33.3%) and to the employee category (25.6%).

Prague

Foreign nationals registered at labour offices by level of occupation, in Prague in 2010

Source: Directorate of Alien Police; foreigners registered at labour offices - Ministry of Labour and Social Affairs

With reference to the skills/occupational level, considering total foreign nationals in Prague, in 2010 the largest share was in elementary occupations (21,560), employing 28.2% of foreign nationals registered at labour offices.

Turin

New Employees by sector in Turin province in 2011

Source: Turin Chamber of Commerce, 2011

EU mobile citizens in the Province of Turin tend to be highly concentrated in certain sectors, in particular Construction (15.3%) and the Domestic working sectors (49.1%).

5. Integration policies are working: Attitudes are improving

Evolution of negative perception of foreign national by citizens in Barcelona (2007-12):

Source: Enquesta Òmnibus Municipal. Barcelona City Council.

6. Good practice examples from the six cities

City

Project

Summary

Barcelona

BCN Anti-Rumours

Barcelona aims to combat stereotypes and myths about cultural diversity, through surveys, communication activities and engaging local associations and companies. The project is a simple and effective way to build a more cohesive society and foster inclusion in the local community.

Barcelona

Barcelona Activa

A programme to support entrepreneurs moving to the city, with EU support. 1,300 people have followed information sessions and 600 have received training in entrepreneurship. The programme also facilitates access to professional services.

Dublin

Failte Isteach

A community project offering conversational English classes taught by older volunteers. The project harnesses the skills, experience and enthusiasm of senior citizens to help meet the needs of foreign residents struggling due to language barriers, but also serves to break down cultural barriers by extending a friendly welcome to newcomers.

Hamburg

We are Hamburg! Won’t you join us?

A campaign to promote openness to other cultures in local authorities and recruit young foreigners in the Hamburg public services. 500 training places were offered in the police, fire service, prisons and courts, resulting in an increase in foreign residents of the city following apprenticeships.

Lille

International Label

A project launched by the local university to promote inclusion of foreign students and mobility of its own students. The International Label is awarded to students who have followed an intercultural module, language course and mobility programme as part of their diploma.

Prague

Libraries for All

Part of a wider European project to provide multilingual services through public libraries to promote inclusion. Services include books in other languages as well as language and IT courses for foreign residents.

Turin

Start a Business

The local chamber of commerce, tax and social security offices joined forces to provide support and advice to foreigners in the process of starting a new business. The project included a training course for foreign residents wanting to become entrepreneurs.


Side Bar