Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 11. februára 2014

Voľný pohyb: Európska komisia uverejnila štúdiu o integrácii migrujúcich občanov EÚ v šiestich mestách

Občania EÚ chodia do iných krajín EÚ najmä kvôli pracovným príležitostiam, sú v priemere mladší a s väčšou pravdepodobnosťou pracujú. Potvrdila to nová nezávislá štúdia o vplyve práva na voľný pohyb osôb v rámci EÚ, ktorá bola dnes uverejnená. Štúdia sa zameriava na šesť európskych miest vybraných pre nadnárodné zloženie ich obyvateľov (pozri prílohy 1 a 2): Barcelona, Dublin, Hamburg, Lille, Praha a Turín. Ukazuje, že v prípade všetkých šiestich miest mal prílev mladých občanov EÚ v produktívnom veku pozitívny hospodársky vplyv. Napríklad z miestneho hodnotenia v Turíne vyplýva, že daňové príjmy od cudzincov priniesli vnútroštátnym verejným financiám spolu čistý zisk 1,5 miliardy EUR (pozri prílohu 3). Zo štúdie tiež vyplýva, že noví pracovníci pomohli vyplniť medzery na miestnom trhu práce, prispeli k rastu nových odvetví a pomohli vekovo vyvážiť starnúce obyvateľstvo. V rámci štúdie sa zistilo, že migrujúci občania majú často vzhľadom na pracovné miesta, ktoré obsadzujú, príliš vysokú kvalifikáciu, zarábajú menej a nie vždy majú rovnaký prístup k bývaniu a vzdelaniu.

Voľný pohyb je prínosom pre Európu, jej občanov a ekonomiky. V niektorých mestách sa skutočne môžu objaviť výzvy, ktoré je potrebné riešiť. Bolo by však nesprávne spochybňovať právo na voľný pohyb. Myslím, že na to, aby sme z výziev urobili príležitosti, musíme spolupracovať – na európskej, národnej aj miestnej úrovni. Tieto príklady z Barcelony, Dublinu, Hamburgu, Lille, Prahy a Turína ukazujú, že to je možné uskutočniť,“ uviedla podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo vo svojom príhovore na konferencii starostov o voľnom pohybe, ktorá sa koná dnes (IP/14/98). „Môžete sa spoľahnúť, že Komisia bude aj naďalej poskytovať pomoc členským štátom v boji proti akejkoľvek výzve spojenej s voľným pohybom. Dnešné stretnutie so starostami pomôže miestnym orgánom z celej Európy využívať najlepšie príklady úspešných politík integrácie občanov EÚ do miest, čo by bolo prínosom pre všetkých. Teším sa, že budem vidieť, ako sa takéto osvedčené postupy rozširujú do celej Európy.“

Hlavné zistenia štúdie sú:

  • občania EÚ migrujú najmä kvôli pracovným príležitostiam a sú v priemere mladší a ekonomicky činnejší ako miestne obyvateľstvo v skúmaných mestách (pozri prílohu 4),

  • prílev mladších občanov EÚ v produktívnom veku vo vybraných mestách prispieva k riešeniu demografických výziev súvisiacich so starnutím obyvateľstva a zmenšujúcim sa počtom pracovných síl,

  • títo ľudia takisto pomáhajú vyplniť medzery na trhu práce, a to tak, že buď obsadzujú najmä nízkokvalifikované pracovné miesta (v Turíne a v Hamburgu), prispievajú k rastu nových odvetví (napríklad IKT v Dubline), alebo pomáhajú vytvárať nové podnikateľské zámery (ako v Turíne a v Hamburgu).

V štúdii sa tiež uvádzajú tieto výzvy:

  • migrujúci občania majú príliš vysokú kvalifikáciu s väčšou pravdepodobnosťou ako miestni obyvatelia (obsadzujú pracovné miesta pod ich kvalifikačnou úrovňou), čo by mohlo predstavovať plytvanie zručnosťami a zníženie potenciálnych výhod mobility v rámci EÚ,

  • v niektorých prípadoch sa objavili mzdové rozdiely medzi miestnymi obyvateľmi a migrujúcimi občanmi EÚ (ktorí často zarábajú menej), hoci dôkazy sú dosť obmedzené,

  • migrujúci občania nemajú vždy rovnaké príležitosti, pokiaľ ide o bývanie a začlenenie detí do škôl, a to napriek tomu, že pracujú a platia dane.

Úspech integračných programov v šiestich mestách dokazuje aj skutočnosť, že postoj k mobilite sa postupne zlepšuje (pozri prílohu 5). Všetky skúmané mestá podporujú inkluzívne prostredie a otvorenú kultúru voči mobilite, a to prostredníctvom politiky dostupnosti informácií (napríklad služby jednotného kontaktného miesta), podpory jazykového vzdelávania, medzikultúrneho dialógu a interakcie medzi občanmi.

Štúdia napokon uvádza celý rad osvedčených postupov pochádzajúcich zo skúmaných miest (pozri prílohu 6).

Súvislosti

Štúdia bola predstavená na dnešnom stretnutí s viac ako 100 starostami a zástupcami miestnych orgánov z celej Európy, ktorí sa stretli, aby prediskutovali súčasné výzvy a príležitosti, ktoré sú spojené s voľným pohybom občanov EÚ v Európskej únii. Konferencia starostov má pomôcť miestnym orgánom vymieňať si osvedčené postupy pri uplatňovaní pravidiel voľného pohybu a pri riešení výziev sociálneho začlenenia. Stretnutie je jedným z piatich opatrení, ktoré Európska komisia predložila s cieľom posilniť právo na voľný pohyb v rámci EÚ a súčasne pomôcť členským štátom ťažiť z prínosov, ktoré voľný pohyb prináša (IP/13/1151).

Štúdia analyzuje politiky zamerané na ekonomické a sociálne začlenenie migrujúcich občanov EÚ a na podporu otvorenej kultúry a pozitívneho postoja voči cudzím štátnym príslušníkom. Zaoberá sa politikami v oblasti zamestnanosti, podnikania, bývania, vzdelávania, medzikultúrneho dialógu, postojmi k migrácii a účasťou na živote v meste.

Ďalšie informácie

Štúdia: Vyhodnotenie vplyvu voľného pohybu občanov EÚ na miestnej úrovni:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/dg_just_eva_free_mov_final_report_27.01.14.pdf

Príloha k štúdii: Osvedčené postupy zo šiestich miest:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/best_practices.pdf

Najčastejšie otázky – vysvetlenia k voľnému pohybu:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-9_sk.htm.

Európska komisia – voľný pohyb

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Sledujte podpredsedníčku na Twitteri: @VivianeRedingEU

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo cez e­mail

ANNEX: Trends and patterns in the six cities

1. Total population composition in the 6 cities in 2011

The 6 cities vary significantly in terms of waves of migration they have experienced. Notably, Lille and Hamburg have a long migration history. On the contrary, the inflow of EU mobile citizens is a recent phenomenon in Dublin, Barcelona, Turin, with increasing inflows following the 2004 and 2007 enlargements. Finally, Prague has evolved from simply a transit route to a target country only recently.

Source: National Statistical Offices, Note: TCNs = Third Country Nationals

2. Composition of EU mobile citizens by country of origin in the 6 cities

In some cities, one or two nationalities make up the bulk of EU mobile citizens. This is the case in Turin, where 91.8% of EU mobile citizens are from Romania, and in Prague, where 52.5% of EU mobile citizens come from Slovakia. In other cities, although more EU nationalities are represented, two national groups prevail: in Lille (Lille Métrople Communauté Urbaine data) 30.2% of EU mobile citizens come from Portugal and 25.8% from Belgium; in Barcelona, citizens from Italy and France account respectively for 31.6% and 16.6% of EU mobile citizens. Finally, Hamburg and Dublin show a definitively fragmented picture, since these cities host a high number of different communities (despite the relevance of some national groups such as Polish, significant in both cities).

Source: National Statistical Offices

3. Free movement of Citizens: A Benefit to the economy of Turin

INCLUDEPICTURE "cid:image001.png@01CF236B.7956ACB0" \* MERGEFORMATINET

An evaluation carried out at national level by “Caritas migrantes” shows that tax revenues from foreigners on the whole brought a net benefit of 1.5 billion € to national public finances: the high amount of social security taxes paid by foreigners, in addition to other direct and indirect taxes, extensively overcomes the costs of social services provided for them.

4. Employment Rates in the Six Countries/Cities

Spain

Source: Eurostat

Ireland

Source: Eurostat

Hamburg

Source: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Czech Republic:

Source: Eurostat

4. Activities of EU mobile citizens in the six cities

Note: specific data on EU citizens in each city are not always available. Data may be for all foreigners or for the whole region or country.

Barcelona (Spain)

Share of employed EU mobile citizens per level of qualification and skills required in Catalonia (2011)

Source: CCOO Cataluña

EU mobile citizens are quite polarised in Catalonia with approximately a third employed in jobs with low or no level of qualification (32.4%), and a third in jobs with high level of qualification (30.3%)

Dublin (Ireland)

EU mobile citizens and Irish citizens per occupation in Ireland

Source: CSO, Population census 2011

Although, in Ireland, the distribution of EU and non-EU workers across sectors is substantially in line with that of nationals, the former are more likely to be employed in some sectors, such as manufacturing (25.5% of foreign workers are employed, compared to 21% of Irish nationals) and Accommodation and Food (16.4% of foreign workers take up jobs here, against 8.5% of nationals).

Nationals’ and foreigners’ distribution per employment sectors in Ireland (2011)

Source: Quarterly Household national Survey Q1 2011

On the whole, the distribution of foreign nationals on the labour market is biased towards lower skilled sectors.

Hamburg

Employee per profession – data for nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals in Hamburg in 2012

Source: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Data refers to the 30/6

The chart shows that in Hamburg a small share of EU mobile citizens are employed in organizational, administrative and other white-collar occupations (20%), as compared to nationals (29.1%), whereas they are largely more present in transport and logistical occupations (e.g. train, truck or taxi drivers, pilots) or as nutrition professionals (e.g. cooks, bakers, butchers).

Lille

Nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals (between 25 and 64 years) per employment sectors in the Nord Pas de Calais Region (2007)

Source: INSEE, Population census 2009

As far as the main sectors of activity are concerned, EU mobile citizens, when compared to Nationals, work more in the industry and construction sectors.

Nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals per occupation in the Lille Métropole Commnauté Urbaine (2009)

Source: INSEE, Population census 2009

Focusing on the occupational structure of EU mobile citizens who are actively employed in the Lille Métropole Commnauté Urbaine, they mainly belong to the working class (33.3%) and to the employee category (25.6%).

Prague

Foreign nationals registered at labour offices by level of occupation, in Prague in 2010

Source: Directorate of Alien Police; foreigners registered at labour offices - Ministry of Labour and Social Affairs

With reference to the skills/occupational level, considering total foreign nationals in Prague, in 2010 the largest share was in elementary occupations (21,560), employing 28.2% of foreign nationals registered at labour offices.

Turin

New Employees by sector in Turin province in 2011

Source: Turin Chamber of Commerce, 2011

EU mobile citizens in the Province of Turin tend to be highly concentrated in certain sectors, in particular Construction (15.3%) and the Domestic working sectors (49.1%).

5. Integration policies are working: Attitudes are improving

Evolution of negative perception of foreign national by citizens in Barcelona (2007-12):

Source: Enquesta Òmnibus Municipal. Barcelona City Council.

6. Good practice examples from the six cities

City

Project

Summary

Barcelona

BCN Anti-Rumours

Barcelona aims to combat stereotypes and myths about cultural diversity, through surveys, communication activities and engaging local associations and companies. The project is a simple and effective way to build a more cohesive society and foster inclusion in the local community.

Barcelona

Barcelona Activa

A programme to support entrepreneurs moving to the city, with EU support. 1,300 people have followed information sessions and 600 have received training in entrepreneurship. The programme also facilitates access to professional services.

Dublin

Failte Isteach

A community project offering conversational English classes taught by older volunteers. The project harnesses the skills, experience and enthusiasm of senior citizens to help meet the needs of foreign residents struggling due to language barriers, but also serves to break down cultural barriers by extending a friendly welcome to newcomers.

Hamburg

We are Hamburg! Won’t you join us?

A campaign to promote openness to other cultures in local authorities and recruit young foreigners in the Hamburg public services. 500 training places were offered in the police, fire service, prisons and courts, resulting in an increase in foreign residents of the city following apprenticeships.

Lille

International Label

A project launched by the local university to promote inclusion of foreign students and mobility of its own students. The International Label is awarded to students who have followed an intercultural module, language course and mobility programme as part of their diploma.

Prague

Libraries for All

Part of a wider European project to provide multilingual services through public libraries to promote inclusion. Services include books in other languages as well as language and IT courses for foreign residents.

Turin

Start a Business

The local chamber of commerce, tax and social security offices joined forces to provide support and advice to foreigners in the process of starting a new business. The project included a training course for foreign residents wanting to become entrepreneurs.


Side Bar