Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. vasario 11 d.

Laisvas judėjimas. Europos Komisija skelbia tyrimo apie judžių ES piliečių integracijos patirtį šešiuose miestuose rezultatus

ES piliečiai į kitas ES šalis daugiausia vyksta dėl darbo galimybių, jie yra palyginti jauni ir paprastai turi darbą. Tai patvirtino šiandien paskelbti naujo nepriklausomo tyrimo, kuriuo tirtas teisės laisvai judėti ES poveikis, rezultatai. Tyrime daugiausia dėmesio skirta šešiems Europos miestams, pasirinktiems dėl jų gyventojų daugiatautiškumo (žr. 1–2 priedus). Tai Barselona, Dublinas, Hamburgas, Lilis, Praha ir Turinas. Tyrimo rezultatai rodo, kad visuose šešiuose miestuose jaunesnių, darbingo amžiaus ES piliečių skaičiaus padidėjimas turėjo teigiamą ekonominį poveikį. Pavyzdžiui, iš vietoje atliktų vertinimų matyti, kad Turine iš užsieniečių gautos mokestinės pajamos nacionaliniams viešiesiems finansams iš viso atnešė 1,5 mlrd. EUR grynojo pelno (žr. 3 priedą). Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad neseniai atvykę asmenys padėjo užpildyti vietos darbo rinkos spragas, prisidėjo prie naujų sektorių augimo, užtikrino senėjančios visuomenės atsvarą. Nustatyta, kad judžių piliečių dirbami darbai dažnai neatitinka jų kvalifikacijos, jiems gali būti mokamas mažesnis atlygis, be to, jie ne visada turi vienodas galimybes gauti būstą ar siekti išsilavinimo.

Laisvas judėjimas naudingas Europai, jos piliečiams ir ekonomikai. Tiesa, kai kuriuose miestuose gali kilti problemų, kurias būtina spręsti. Vis dėlto abejonės dėl laisvo judėjimo teisės nebūtų tinkamas atsakas. Esu įsitikinusi, kad turime dirbti kartu Europos, nacionaliniu ir vietos lygmeniu ir paversti problemas galimybėmis. Barselonos, Dublino, Hamburgo, Lilio, Prahos ir Turino pavyzdys rodo, kad to galima pasiekti“, – teigė Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja, už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė Viviane Reding, kalbėdama šiandien vykstančioje Merų konferencijoje laisvo judėjimo klausimais (IP/14/98). –Galite pasikliauti Komisija – ji ir toliau padės valstybėms narėms spręsti su laisvu judėjimu susijusias problemas. Šiandienos susitikimas su merais vietos valdžios institucijoms iš visos Europos leis pasinaudoti geriausiais sėkmingų ES piliečių integravimo miestuose politikos priemonių pavyzdžiais, kad tai suteiktų naudos visiems. Tikiuosi, kad tokia geroji patirtis pasklis po visą Europą.“

Pagrindinės tyrimo išvados yra tokios:

  • ES piliečiai daugiausia į kitą šalį persikelia dėl darbo galimybių ir vidutiniškai jie jaunesni ir ekonomiškai aktyvesni už tyrinėtų miestų vietos gyventojus (žr. 4 priedą);

  • jaunesnių, darbingo amžiaus ES piliečių skaičiaus padidėjimas tirtuose miestuose padeda spręsti demografines problemas, susijusias su senėjančia visuomene ir mažėjančia darbo jėga;

  • jie taip pat padeda užpildyti darbo rinkos spragas dirbdami menkos kvalifikacijos darbus (Turinas ir Hamburgas), prisidėdami prie naujų sektorių augimo (pavyzdžiui, prie IRT Dubline) ar padėdami kurti naujas verslo įmones (kaip Turine ir Hamburge).

Tyrime taip pat nurodomos šios problemos:

  • judūs ES piliečiai dažniau negu vietos gyventojai dirba darbus, kurie neatitinka jų kvalifikacijos (dirba žemesnės kvalifikacijos darbus), o tai reiškia neišnaudotus gebėjimus ir prarastą potencialią judėjimo ES viduje naudą;

  • kai kuriais atvejais išryškėjo vietos piliečių ir judžių ES piliečių darbo užmokesčio skirtumai (pastarieji dažnai uždirba mažiau), nors tai patvirtinančių įrodymų yra gana nedaug;

  • judūs piliečiai ne visada turi tokias pačias galimybes kaip vietiniai gauti būstą ir leisti vaikus į mokyklas, nors jie dirba ir moka mokesčius.

Integravimo programų, vykdomų minėtuose šešiuose miestuose, sėkmę patvirtina tai, kad judumas vertinamas vis palankiau (žr. 5 priedą). Visuose tirtuose miestuose skatinama įtrauki aplinka ir palankaus atvykėlių priėmimo kultūra, taikant tokias priemones kaip informacijos prieinamumas (pavyzdžiui, informacijos tarnybų „vieno langelio“ principas); remiamas kalbų mokymasis ir piliečių tarpkultūrinis dialogas ir ryšiai.

Galiausiai, tyrime pateikta tirtų miestų gerosios patirties pavyzdžių (žr. 6 priedą).

Pagrindiniai faktai

Tyrimas buvo pristatytas šiandien, dalyvaujant daugiau kaip 100 merų ir vietos valdžios institucijų atstovų iš visos Europos, kurie susitiko aptarti esamų problemų ir galimybių, susijusių su laisvu ES piliečių judėjimu Europos Sąjungoje. Merų konferencija yra skirta padėti vietos valdžios institucijoms dalytis geriausios patirties pavyzdžiais taikant laisvo judėjimo taisykles ir sprendžiant socialinės įtraukties problemas. Šis susitikimas yra vienas iš penkių Komisijos nurodytų veiksmų, skirtų laisvo judėjimo ES teisei sustiprinti, kartu padedant valstybėms narėms gauti šio judėjimo teikiamos naudos (IP/13/1151).

Tyrime analizuojamos politikos priemonės, skirtos judžių ES piliečių ekonominei ir socialinei įtraukčiai ir palankaus atvykėlių priėmimo kultūrai bei teigiamam požiūriui į užsienio šalių piliečius skatinti. Nagrinėtos politikos priemonės, susijusios su užimtumu, verslumu, būstų sektoriumi, švietimu, tarpkultūriniu dialogu, požiūriu į migraciją ir dalyvavimu miestų gyvenime.

Daugiau informacijos

Tyrimas „Laisvo ES piliečių judėjimo poveikio vietos lygmeniu vertinimas“ (angl. Evaluation of the impact of the free movement of EU citizens at local level):

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/dg_just_eva_free_mov_final_report_27.01.14.pdf

Tyrimo priedas „Šešių miestų gerosios patirties pavyzdžiai“:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/best_practices.pdf

Dažnai užduodami klausimai. Laisvas asmenų judėjimas

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-9_en.htm.

Europos Komisija. Laisvas judėjimas

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter @VivianeRedingEU

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11, e­.paštas

ANNEX: Trends and patterns in the six cities

1. Total population composition in the 6 cities in 2011

The 6 cities vary significantly in terms of waves of migration they have experienced. Notably, Lille and Hamburg have a long migration history. On the contrary, the inflow of EU mobile citizens is a recent phenomenon in Dublin, Barcelona, Turin, with increasing inflows following the 2004 and 2007 enlargements. Finally, Prague has evolved from simply a transit route to a target country only recently.

Source: National Statistical Offices, Note: TCNs = Third Country Nationals

2. Composition of EU mobile citizens by country of origin in the 6 cities

In some cities, one or two nationalities make up the bulk of EU mobile citizens. This is the case in Turin, where 91.8% of EU mobile citizens are from Romania, and in Prague, where 52.5% of EU mobile citizens come from Slovakia. In other cities, although more EU nationalities are represented, two national groups prevail: in Lille (Lille Métrople Communauté Urbaine data) 30.2% of EU mobile citizens come from Portugal and 25.8% from Belgium; in Barcelona, citizens from Italy and France account respectively for 31.6% and 16.6% of EU mobile citizens. Finally, Hamburg and Dublin show a definitively fragmented picture, since these cities host a high number of different communities (despite the relevance of some national groups such as Polish, significant in both cities).

Source: National Statistical Offices

3. Free movement of Citizens: A Benefit to the economy of Turin

INCLUDEPICTURE "cid:image001.png@01CF236B.7956ACB0" \* MERGEFORMATINET

An evaluation carried out at national level by “Caritas migrantes” shows that tax revenues from foreigners on the whole brought a net benefit of 1.5 billion € to national public finances: the high amount of social security taxes paid by foreigners, in addition to other direct and indirect taxes, extensively overcomes the costs of social services provided for them.

4. Employment Rates in the Six Countries/Cities

Spain

Source: Eurostat

Ireland

Source: Eurostat

Hamburg

Source: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Czech Republic:

Source: Eurostat

4. Activities of EU mobile citizens in the six cities

Note: specific data on EU citizens in each city are not always available. Data may be for all foreigners or for the whole region or country.

Barcelona (Spain)

Share of employed EU mobile citizens per level of qualification and skills required in Catalonia (2011)

Source: CCOO Cataluña

EU mobile citizens are quite polarised in Catalonia with approximately a third employed in jobs with low or no level of qualification (32.4%), and a third in jobs with high level of qualification (30.3%)

Dublin (Ireland)

EU mobile citizens and Irish citizens per occupation in Ireland

Source: CSO, Population census 2011

Although, in Ireland, the distribution of EU and non-EU workers across sectors is substantially in line with that of nationals, the former are more likely to be employed in some sectors, such as manufacturing (25.5% of foreign workers are employed, compared to 21% of Irish nationals) and Accommodation and Food (16.4% of foreign workers take up jobs here, against 8.5% of nationals).

Nationals’ and foreigners’ distribution per employment sectors in Ireland (2011)

Source: Quarterly Household national Survey Q1 2011

On the whole, the distribution of foreign nationals on the labour market is biased towards lower skilled sectors.

Hamburg

Employee per profession – data for nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals in Hamburg in 2012

Source: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Data refers to the 30/6

The chart shows that in Hamburg a small share of EU mobile citizens are employed in organizational, administrative and other white-collar occupations (20%), as compared to nationals (29.1%), whereas they are largely more present in transport and logistical occupations (e.g. train, truck or taxi drivers, pilots) or as nutrition professionals (e.g. cooks, bakers, butchers).

Lille

Nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals (between 25 and 64 years) per employment sectors in the Nord Pas de Calais Region (2007)

Source: INSEE, Population census 2009

As far as the main sectors of activity are concerned, EU mobile citizens, when compared to Nationals, work more in the industry and construction sectors.

Nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals per occupation in the Lille Métropole Commnauté Urbaine (2009)

Source: INSEE, Population census 2009

Focusing on the occupational structure of EU mobile citizens who are actively employed in the Lille Métropole Commnauté Urbaine, they mainly belong to the working class (33.3%) and to the employee category (25.6%).

Prague

Foreign nationals registered at labour offices by level of occupation, in Prague in 2010

Source: Directorate of Alien Police; foreigners registered at labour offices - Ministry of Labour and Social Affairs

With reference to the skills/occupational level, considering total foreign nationals in Prague, in 2010 the largest share was in elementary occupations (21,560), employing 28.2% of foreign nationals registered at labour offices.

Turin

New Employees by sector in Turin province in 2011

Source: Turin Chamber of Commerce, 2011

EU mobile citizens in the Province of Turin tend to be highly concentrated in certain sectors, in particular Construction (15.3%) and the Domestic working sectors (49.1%).

5. Integration policies are working: Attitudes are improving

Evolution of negative perception of foreign national by citizens in Barcelona (2007-12):

Source: Enquesta Òmnibus Municipal. Barcelona City Council.

6. Good practice examples from the six cities

City

Project

Summary

Barcelona

BCN Anti-Rumours

Barcelona aims to combat stereotypes and myths about cultural diversity, through surveys, communication activities and engaging local associations and companies. The project is a simple and effective way to build a more cohesive society and foster inclusion in the local community.

Barcelona

Barcelona Activa

A programme to support entrepreneurs moving to the city, with EU support. 1,300 people have followed information sessions and 600 have received training in entrepreneurship. The programme also facilitates access to professional services.

Dublin

Failte Isteach

A community project offering conversational English classes taught by older volunteers. The project harnesses the skills, experience and enthusiasm of senior citizens to help meet the needs of foreign residents struggling due to language barriers, but also serves to break down cultural barriers by extending a friendly welcome to newcomers.

Hamburg

We are Hamburg! Won’t you join us?

A campaign to promote openness to other cultures in local authorities and recruit young foreigners in the Hamburg public services. 500 training places were offered in the police, fire service, prisons and courts, resulting in an increase in foreign residents of the city following apprenticeships.

Lille

International Label

A project launched by the local university to promote inclusion of foreign students and mobility of its own students. The International Label is awarded to students who have followed an intercultural module, language course and mobility programme as part of their diploma.

Prague

Libraries for All

Part of a wider European project to provide multilingual services through public libraries to promote inclusion. Services include books in other languages as well as language and IT courses for foreign residents.

Turin

Start a Business

The local chamber of commerce, tax and social security offices joined forces to provide support and advice to foreigners in the process of starting a new business. The project included a training course for foreign residents wanting to become entrepreneurs.


Side Bar