Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2014

Ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών: μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη των μετακινούμενων Ευρωπαίων σε έξι ευρωπαϊκές πόλεις

Οι Ευρωπαίοι πολίτες μεταβαίνουν σε άλλες χώρες της ΕΕ κυρίως για λόγους απασχόλησης. Είναι, ως επί το πλείστον, νεότεροι και έχουν περισσότερες πιθανότητες να εργαστούν. Αυτό διαπιστώνει μια νέα ανεξάρτητη μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα με θέμα τον αντίκτυπο του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στις χώρες της ΕΕ. Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται σε έξι ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες επιλέχθηκαν με βάση τον πολυεθνικό χαρακτήρα της πληθυσμιακής τους σύνθεσης (βλ. παραρτήματα 1-2): Βαρκελώνη, Δουβλίνο, Αμβούργο, Λίλλη, Πράγα και Τορίνο. Η μελέτη δείχνει ότι και στις έξι αυτές πόλεις η εισροή νεότερων Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας είχε θετικό οικονομικό αντίκτυπο. Στο Τορίνο, για παράδειγμα, τοπική αξιολόγηση έδειξε ότι τα συνολικά φορολογικά έσοδα από αλλοδαπούς ισοδυναμούσαν με καθαρό όφελος 1,5 δισ. ευρώ για τα δημόσια οικονομικά (βλ. παράρτημα 3). Η μελέτη έδειξε επίσης ότι οι νεοαφιχθέντες Ευρωπαίοι συνέβαλαν στην κάλυψη των κενών της τοπικής αγοράς εργασίας, έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη νέων κλάδων και βοήθησαν να αντισταθμιστεί η γήρανση του πληθυσμού. Τέλος, έδειξε ότι οι πολίτες που κάνουν χρήση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας συχνά έχουν περισσότερα προσόντα από αυτά που απαιτούνται για τις θέσεις που αναλαμβάνουν, μπορεί να αμείβονται λιγότερο, ενώ δεν έχουν πάντοτε ισότιμη πρόσβαση σε στέγαση και εκπαίδευση.

«Η ελεύθερη κυκλοφορία ωφελεί την Ευρώπη, τους πολίτες και την οικονομία. Ωστόσο, ορισμένες πόλεις αντιμετωπίζουν πράγματι προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν. Θα ήταν όμως λάθος να θέσουμε υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεργαστούμε – σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο – ώστε να μετατρέψουμε τα προβλήματα σε ευκαιρίες. Τα παραδείγματα της Βαρκελώνης, του Δουβλίνου, του Αμβούργου, της Λίλλης, της Πράγας και του Τορίνου δείχνουν ότι αυτό είναι εφικτό», τόνισε η αντιπρόεδρος Βίβιαν Ρέντινγκ, επίτροπος Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας, κατά την ομιλία της για την ελεύθερη κυκλοφορία στη σημερινή «Διάσκεψη των Δημάρχων» (IP/14/98). «Να είστε σίγουροι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη για να αντιμετωπίσουν όλα τα προβλήματα που συνδέονται με την ελεύθερη κυκλοφορία. Η σημερινή συνάντηση με τους δημάρχους θα βοηθήσει τις τοπικές αρχές κάθε γωνιάς της Ευρώπης να αξιοποιήσουν τα παραδείγματα επιτυχημένων πολιτικών ένταξης Ευρωπαίων πολιτών στις ευρωπαϊκές πόλεις, για το καλό όλων. Ανυπομονώ να δω τις επιτυχημένες αυτές πρακτικές να διαδίδονται σε ολόκληρη την Ευρώπη.»

Τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης είναι τα εξής:

  • Οι πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ μετακινούνται κυρίως για λόγους απασχόλησης και είναι, ως επί το πλείστον, νεότεροι και περισσότερο οικονομικά ενεργοί σε σχέση με τον τοπικό πληθυσμό των πόλεων που εξετάστηκαν (βλ. παράρτημα 4).

  • Η εισροή νεότερων πολιτών από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίοι βρίσκονται σε ηλικία εργασίας, βοηθά τις πόλεις να αντιμετωπίσουν τις δημογραφικές προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού και της συρρίκνωσης του εργατικού δυναμικού.

  • Συμβάλλει επίσης στην κάλυψη κενών στην αγορά εργασίας, είτε με την ανάληψη θέσεων χαμηλής κυρίως εξειδίκευσης (Τορίνο και Αμβούργο) και τη συμβολή στην ανάπτυξη νέων κλάδων (όπως οι ΤΠΕ στο Δουβλίνο), είτε με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (Τορίνο και Αμβούργο).

Η μελέτη επισημαίνει επίσης τα εξής:

  • Σε σύγκριση με τους ντόπιους, οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι είναι πιθανότερο να διαθέτουν προσόντα ανώτερα σε σχέση με τις θέσεις που αναλαμβάνουν (δηλ. θέσεις εργασίας που απαιτούν λιγότερα προσόντα από αυτά που διαθέτουν), γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται τη μη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεξιοτήτων, μειώνοντας τα δυνητικά οφέλη της κινητικότητας εντός της ΕΕ.

  • Σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίστηκαν διαφορές στους μισθούς μεταξύ των ντόπιων και των μετακινούμενων Ευρωπαίων πολιτών (οι τελευταίοι συχνά αμείβονται λιγότερο), αν και τα σχετικά στοιχεία δεν είναι επαρκή.

  • Οι μετακινούμενοι πολίτες δεν διαθέτουν πάντα τις ίδιες ευκαιρίες όσον αφορά τη στέγαση και την ένταξη των παιδιών τους σε σχολεία, παρόλο που εργάζονται και καταβάλλουν φόρους.

Η επιτυχία των προγραμμάτων ένταξης που εφαρμόζουν οι έξι παραπάνω πόλεις φαίνεται από το γεγονός ότι οι αντιλήψεις γύρω από την κινητικότητα σταδιακά βελτιώνονται (βλ. παράρτημα 5). Όλες οι πόλεις που εξετάστηκαν προωθούν τη δημιουργία μιας φιλόξενης κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, μέσα από πολιτικές όπως η διευκόλυνση της πρόσβασης στην πληροφόρηση (π.χ. υπηρεσίες πληροφόρησης "μίας στάσης"), η στήριξη της εκμάθησης της γλώσσας, ο διαπολιτισμικός διάλογος και η σχέση αμοιβαιότητας μεταξύ των πολιτών.

Τέλος, η μελέτη αναφέρει μια σειρά βέλτιστων πρακτικών των πόλεων που εξετάστηκαν (βλ. παράρτημα 6).

Ιστορικό

Η παραπάνω μελέτη παρουσιάστηκε κατά τη σημερινή διάσκεψη 100 και πλέον δημάρχων και εκπροσώπων τοπικών αρχών από όλη την Ευρώπη, με θέμα τις σημερινές προκλήσεις και ευκαιρίες που προκύπτουν από την ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η "Διάσκεψη των Δημάρχων" έχει ως στόχο να βοηθήσει τις τοπικές αρχές να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων ελεύθερης κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κοινωνικής ένταξης. Η διάσκεψη αυτή είναι μία από τις πέντε δράσεις που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχύσει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βοηθώντας τα κράτη μέλη να αποκομίσουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη (IP/13/1151).

Η μελέτη αναλύει τις πολιτικές για την οικονομική και κοινωνική ένταξη των μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ, την προώθηση μιας ανοικτής κοινωνίας και την καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στους αλλοδαπούς. Εξετάζει επίσης τις πολιτικές στον τομέα της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας, της στέγασης, της εκπαίδευσης, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της βελτίωσης των αντιλήψεων έναντι της μετανάστευσης και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής στη ζωή της πόλης.

Περισσότερες πληροφορίες

Μελέτη: Αξιολόγηση του αντικτύπου της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/dg_just_eva_free_mov_final_report_27.01.14.pdf

Παράρτημα της μελέτης: Ορθές πρακτικές έξι ευρωπαϊκών πόλεων:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/best_practices.pdf

Συχνές ερωτήσεις — Η ελεύθερη κυκλοφορία με απλά λόγια:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-9_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ελεύθερη κυκλοφορία

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Ιστότοπος της Βίβιαν Ρέντινγκ, αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιτρόπου Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Ακολουθήστε την αντιπρόεδρο στο Twitter:@VivianeRedingEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Για το κοινό: Καλέστε το Europe Direct στο 00 800 6 7 8 9 10 11 ή στείλτε e­mail

ANNEX: Trends and patterns in the six cities

1. Total population composition in the 6 cities in 2011

The 6 cities vary significantly in terms of waves of migration they have experienced. Notably, Lille and Hamburg have a long migration history. On the contrary, the inflow of EU mobile citizens is a recent phenomenon in Dublin, Barcelona, Turin, with increasing inflows following the 2004 and 2007 enlargements. Finally, Prague has evolved from simply a transit route to a target country only recently.

Source: National Statistical Offices, Note: TCNs = Third Country Nationals

2. Composition of EU mobile citizens by country of origin in the 6 cities

In some cities, one or two nationalities make up the bulk of EU mobile citizens. This is the case in Turin, where 91.8% of EU mobile citizens are from Romania, and in Prague, where 52.5% of EU mobile citizens come from Slovakia. In other cities, although more EU nationalities are represented, two national groups prevail: in Lille (Lille Métrople Communauté Urbaine data) 30.2% of EU mobile citizens come from Portugal and 25.8% from Belgium; in Barcelona, citizens from Italy and France account respectively for 31.6% and 16.6% of EU mobile citizens. Finally, Hamburg and Dublin show a definitively fragmented picture, since these cities host a high number of different communities (despite the relevance of some national groups such as Polish, significant in both cities).

Source: National Statistical Offices

3. Free movement of Citizens: A Benefit to the economy of Turin

INCLUDEPICTURE "cid:image001.png@01CF236B.7956ACB0" \* MERGEFORMATINET

An evaluation carried out at national level by “Caritas migrantes” shows that tax revenues from foreigners on the whole brought a net benefit of 1.5 billion € to national public finances: the high amount of social security taxes paid by foreigners, in addition to other direct and indirect taxes, extensively overcomes the costs of social services provided for them.

4. Employment Rates in the Six Countries/Cities

Spain

Source: Eurostat

Ireland

Source: Eurostat

Hamburg

Source: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Czech Republic:

Source: Eurostat

4. Activities of EU mobile citizens in the six cities

Note: specific data on EU citizens in each city are not always available. Data may be for all foreigners or for the whole region or country.

Barcelona (Spain)

Share of employed EU mobile citizens per level of qualification and skills required in Catalonia (2011)

Source: CCOO Cataluña

EU mobile citizens are quite polarised in Catalonia with approximately a third employed in jobs with low or no level of qualification (32.4%), and a third in jobs with high level of qualification (30.3%)

Dublin (Ireland)

EU mobile citizens and Irish citizens per occupation in Ireland

Source: CSO, Population census 2011

Although, in Ireland, the distribution of EU and non-EU workers across sectors is substantially in line with that of nationals, the former are more likely to be employed in some sectors, such as manufacturing (25.5% of foreign workers are employed, compared to 21% of Irish nationals) and Accommodation and Food (16.4% of foreign workers take up jobs here, against 8.5% of nationals).

Nationals’ and foreigners’ distribution per employment sectors in Ireland (2011)

Source: Quarterly Household national Survey Q1 2011

On the whole, the distribution of foreign nationals on the labour market is biased towards lower skilled sectors.

Hamburg

Employee per profession – data for nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals in Hamburg in 2012

Source: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Data refers to the 30/6

The chart shows that in Hamburg a small share of EU mobile citizens are employed in organizational, administrative and other white-collar occupations (20%), as compared to nationals (29.1%), whereas they are largely more present in transport and logistical occupations (e.g. train, truck or taxi drivers, pilots) or as nutrition professionals (e.g. cooks, bakers, butchers).

Lille

Nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals (between 25 and 64 years) per employment sectors in the Nord Pas de Calais Region (2007)

Source: INSEE, Population census 2009

As far as the main sectors of activity are concerned, EU mobile citizens, when compared to Nationals, work more in the industry and construction sectors.

Nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals per occupation in the Lille Métropole Commnauté Urbaine (2009)

Source: INSEE, Population census 2009

Focusing on the occupational structure of EU mobile citizens who are actively employed in the Lille Métropole Commnauté Urbaine, they mainly belong to the working class (33.3%) and to the employee category (25.6%).

Prague

Foreign nationals registered at labour offices by level of occupation, in Prague in 2010

Source: Directorate of Alien Police; foreigners registered at labour offices - Ministry of Labour and Social Affairs

With reference to the skills/occupational level, considering total foreign nationals in Prague, in 2010 the largest share was in elementary occupations (21,560), employing 28.2% of foreign nationals registered at labour offices.

Turin

New Employees by sector in Turin province in 2011

Source: Turin Chamber of Commerce, 2011

EU mobile citizens in the Province of Turin tend to be highly concentrated in certain sectors, in particular Construction (15.3%) and the Domestic working sectors (49.1%).

5. Integration policies are working: Attitudes are improving

Evolution of negative perception of foreign national by citizens in Barcelona (2007-12):

Source: Enquesta Òmnibus Municipal. Barcelona City Council.

6. Good practice examples from the six cities

City

Project

Summary

Barcelona

BCN Anti-Rumours

Barcelona aims to combat stereotypes and myths about cultural diversity, through surveys, communication activities and engaging local associations and companies. The project is a simple and effective way to build a more cohesive society and foster inclusion in the local community.

Barcelona

Barcelona Activa

A programme to support entrepreneurs moving to the city, with EU support. 1,300 people have followed information sessions and 600 have received training in entrepreneurship. The programme also facilitates access to professional services.

Dublin

Failte Isteach

A community project offering conversational English classes taught by older volunteers. The project harnesses the skills, experience and enthusiasm of senior citizens to help meet the needs of foreign residents struggling due to language barriers, but also serves to break down cultural barriers by extending a friendly welcome to newcomers.

Hamburg

We are Hamburg! Won’t you join us?

A campaign to promote openness to other cultures in local authorities and recruit young foreigners in the Hamburg public services. 500 training places were offered in the police, fire service, prisons and courts, resulting in an increase in foreign residents of the city following apprenticeships.

Lille

International Label

A project launched by the local university to promote inclusion of foreign students and mobility of its own students. The International Label is awarded to students who have followed an intercultural module, language course and mobility programme as part of their diploma.

Prague

Libraries for All

Part of a wider European project to provide multilingual services through public libraries to promote inclusion. Services include books in other languages as well as language and IT courses for foreign residents.

Turin

Start a Business

The local chamber of commerce, tax and social security offices joined forces to provide support and advice to foreigners in the process of starting a new business. The project included a training course for foreign residents wanting to become entrepreneurs.


Side Bar