Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 11. února 2014

Evropská komise zveřejňuje zprávu o integraci mobilních občanů EU v Praze a dalších pěti městech

Občané EU se stěhují do jiných zemí EU převážně kvůli pracovním příležitostem, přičemž jde v průměru o mladší lidi, u nichž existuje větší pravděpodobnost, že budou pracovat. To jsou závěry dnes zveřejněné nové nezávislé studie, která se věnuje dopadům práva na volný pohyb v rámci EU. Studie se zaměřila na šest evropských měst, která byla vybrána na základě svého mnohonárodnostního charakteru (viz příloha 1-2): Barcelonu, Dublin, Hamburk, Lille, Prahu a Turín. Studie prokázala, že příliv mladších občanů EU v produktivním věku byl ekonomicky přínosný pro všech šest měst. Hodnocení v případě Turína například ukazuje, že daňové příjmy od cizinců přinesly do italského systému veřejných financí celkem 1,5 miliardy euro netto (viz příloha 3). Studie rovněž ukazuje, že nově příchozí také pomohli zacelit mezeru na místních trzích práce, přispěli k růstu nových odvětví a napomohli vyvážit stárnoucí populaci. Podle studie mají často mobilní občané pro práci, kterou vykonávají, nepřiměřeně vysokou kvalifikaci, mohou mít nižší mzdu a současně nemají vždy stejný přístup k bydlení a vzdělávání.

Volný pohyb je velkým přínosem pro Evropu, její občany a hospodářství. V některých městech mohou skutečně existovat problémy, které je třeba řešit. Zpochybňovat právo na volný pohyb by však bylo špatnou reakcí. Věřím, že pokud budeme spolupracovat na evropské, národní i místní úrovni, podaří se nám z problémů udělat příležitosti. Příklady z Barcelony, Dublinu, Hamburku, Lille, Prahy a Turína nám ukazují, že je to možné,“ řekla během dnešní konference starostů na téma volného pohybu (IP/14/98) Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Můžete i nadále počítat s tím, že Komise bude podporovat členské státy při řešení všech problémů spojených s volným pohybem. Dnešní setkání se starosty pomůže místním orgánům v celé Evropě využít nejlepší příklady úspěšných politik integrace občanů EU ve městech ku prospěchu všech. Doufám, že se tyto osvědčené postupy promítnou do praxe v celé Evropě.“

Zde jsou hlavní zjištění studie:

  • Občané EU se stěhují zejména kvůli pracovním příležitostem a v průměru jsou mladší a ekonomicky aktivnější než místní populace ve sledovaných městech (viz příloha 4);

  • Příliv mladších občanů EU v produktivním věku pomáhá ve vybraných městech řešit demografické problémy spojené se stárnutím populace a úbytkem pracovní síly;

  • Pomáhají rovněž zacelovat mezery na trhu práce tím, že přijímají hlavně zaměstnání s nízkou kvalifikací (Turín a Hamburk), přispívají k růstu nových odvětví (např. IKT v Dublinu) nebo pomáhají vytvářet nové podniky (jako v Turíně a Hamburku).

Studie také identifikuje následující problémy:

  • V případě mobilních občanů je pravděpodobnější než u občanů hostitelské země, že budou mít příliš vysokou kvalifikaci (přijímají práci s nižší kvalifikací), z čehož může vyplývat plýtvání dovednostmi, což snižuje případný přínos mobility uvnitř EU;

  • V některých případech se objevil rozdíl ve mzdách mezi občany hostitelské země a mobilními občany EU (kteří většinou vydělávají méně), i když pro to existují omezené důkazy;

  • Mobilní občané nemají vždy stejné příležitosti z hlediska bydlení a přijímání dětí do škol, ačkoliv pracují a platí daně.

Úspěch integračních programů ve zkoumaných šesti městech je evidentní z toho, že se postoje vůči mobilitě postupně zlepšují (viz příloha 5). Všechna uvedená města propagují prostředí podporující začlenění a kulturu vstřícnosti, a to například prostřednictvím přístupnosti informací (mj. poskytování všech informačních služeb jedním kontaktním místem), podporou jazykového vzdělávání a mezikulturním dialogem a vzájemnou komunikací mezi občany.

Ve studii je také v neposlední řadě uveden soubor osvědčených postupů používaných ve zkoumaných městech (viz příloha 6).

Souvislosti

Studie byla prezentována v rámci dnešního setkání s více než 100 starosty a zástupci místních orgánů z celé Evropy, kteří se sešli s cílem diskutovat o problémech a příležitostech souvisejících s volným pohybem občanů EU v Evropské unii. Konference starostů by měla umožnit sdílení osvědčených postupů při provádění pravidel volného pohybu a řešení problémů sociálního začleňování. Schůze je jedním z pěti opatření předložených Komisí s cílem posílit právo na volný pohyb v EU a současně pomoci členským státům využít výhod, které přináší (IP/13/1151).

Studie analyzuje politiky zaměřené na hospodářské a sociální začlenění mobilních občanů EU a na podporu kultury vstřícnosti a kladného postoje k cizincům. Zabývala se politikami v oblasti zaměstnanosti, podnikání, bydlení, vzdělávání, mezikulturního dialogu, postoje vůči migraci a účasti na městském životě.

Další informace

Studie: Hodnocení dopadu volného pohybu občanů EU na místní úrovni:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/dg_just_eva_free_mov_final_report_27.01.14.pdf

Příloha studie: Osvědčené postupy v šesti zkoumaných městech:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/best_practices.pdf

Často kladené otázky – Co znamená volný pohyb

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-9_cs.htm.

Evropská komise – Volný pohyb

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Redingová na Twitteru:@VivianeRedingEU

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11, e-mail

ANNEX: Trends and patterns in the six cities

1. Total population composition in the 6 cities in 2011

The 6 cities vary significantly in terms of waves of migration they have experienced. Notably, Lille and Hamburg have a long migration history. On the contrary, the inflow of EU mobile citizens is a recent phenomenon in Dublin, Barcelona, Turin, with increasing inflows following the 2004 and 2007 enlargements. Finally, Prague has evolved from simply a transit route to a target country only recently.

Source: National Statistical Offices, Note: TCNs = Third Country Nationals

2. Composition of EU mobile citizens by country of origin in the 6 cities

In some cities, one or two nationalities make up the bulk of EU mobile citizens. This is the case in Turin, where 91.8% of EU mobile citizens are from Romania, and in Prague, where 52.5% of EU mobile citizens come from Slovakia. In other cities, although more EU nationalities are represented, two national groups prevail: in Lille (Lille Métrople Communauté Urbaine data) 30.2% of EU mobile citizens come from Portugal and 25.8% from Belgium; in Barcelona, citizens from Italy and France account respectively for 31.6% and 16.6% of EU mobile citizens. Finally, Hamburg and Dublin show a definitively fragmented picture, since these cities host a high number of different communities (despite the relevance of some national groups such as Polish, significant in both cities).

Source: National Statistical Offices

3. Free movement of Citizens: A Benefit to the economy of Turin

INCLUDEPICTURE "cid:image001.png@01CF236B.7956ACB0" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.png@01CF236B.7956ACB0" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.png@01CF236B.7956ACB0" \* MERGEFORMATINET

An evaluation carried out at national level by “Caritas migrantes” shows that tax revenues from foreigners on the whole brought a net benefit of 1.5 billion € to national public finances: the high amount of social security taxes paid by foreigners, in addition to other direct and indirect taxes, extensively overcomes the costs of social services provided for them.

4. Employment Rates in the Six Countries/Cities

Spain

Source: Eurostat

Ireland

Source: Eurostat

Hamburg

Source: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Czech Republic:

Source: Eurostat

4. Activities of EU mobile citizens in the six cities

Note: specific data on EU citizens in each city are not always available. Data may be for all foreigners or for the whole region or country.

Barcelona (Spain)

Share of employed EU mobile citizens per level of qualification and skills required in Catalonia (2011)

Source: CCOO Cataluña

EU mobile citizens are quite polarised in Catalonia with approximately a third employed in jobs with low or no level of qualification (32.4%), and a third in jobs with high level of qualification (30.3%)

Dublin (Ireland)

EU mobile citizens and Irish citizens per occupation in Ireland

Source: CSO, Population census 2011

Although, in Ireland, the distribution of EU and non-EU workers across sectors is substantially in line with that of nationals, the former are more likely to be employed in some sectors, such as manufacturing (25.5% of foreign workers are employed, compared to 21% of Irish nationals) and Accommodation and Food (16.4% of foreign workers take up jobs here, against 8.5% of nationals).

Nationals’ and foreigners’ distribution per employment sectors in Ireland (2011)

Source: Quarterly Household national Survey Q1 2011

On the whole, the distribution of foreign nationals on the labour market is biased towards lower skilled sectors.

Hamburg

Employee per profession – data for nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals in Hamburg in 2012

Source: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Data refers to the 30/6

The chart shows that in Hamburg a small share of EU mobile citizens are employed in organizational, administrative and other white-collar occupations (20%), as compared to nationals (29.1%), whereas they are largely more present in transport and logistical occupations (e.g. train, truck or taxi drivers, pilots) or as nutrition professionals (e.g. cooks, bakers, butchers).

Lille

Nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals (between 25 and 64 years) per employment sectors in the Nord Pas de Calais Region (2007)

Source: INSEE, Population census 2009

As far as the main sectors of activity are concerned, EU mobile citizens, when compared to Nationals, work more in the industry and construction sectors.

Nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals per occupation in the Lille Métropole Commnauté Urbaine (2009)

Source: INSEE, Population census 2009

Focusing on the occupational structure of EU mobile citizens who are actively employed in the Lille Métropole Commnauté Urbaine, they mainly belong to the working class (33.3%) and to the employee category (25.6%).

Prague

Foreign nationals registered at labour offices by level of occupation, in Prague in 2010

Source: Directorate of Alien Police; foreigners registered at labour offices - Ministry of Labour and Social Affairs

With reference to the skills/occupational level, considering total foreign nationals in Prague, in 2010 the largest share was in elementary occupations (21,560), employing 28.2% of foreign nationals registered at labour offices.

Turin

New Employees by sector in Turin province in 2011

Source: Turin Chamber of Commerce, 2011

EU mobile citizens in the Province of Turin tend to be highly concentrated in certain sectors, in particular Construction (15.3%) and the Domestic working sectors (49.1%).

5. Integration policies are working: Attitudes are improving

Evolution of negative perception of foreign national by citizens in Barcelona (2007-12):

Source: Enquesta Òmnibus Municipal. Barcelona City Council.

6. Good practice examples from the six cities

City

Project

Summary

Barcelona

BCN Anti-Rumours

Barcelona aims to combat stereotypes and myths about cultural diversity, through surveys, communication activities and engaging local associations and companies. The project is a simple and effective way to build a more cohesive society and foster inclusion in the local community.

Barcelona

Barcelona Activa

A programme to support entrepreneurs moving to the city, with EU support. 1,300 people have followed information sessions and 600 have received training in entrepreneurship. The programme also facilitates access to professional services.

Dublin

Failte Isteach

A community project offering conversational English classes taught by older volunteers. The project harnesses the skills, experience and enthusiasm of senior citizens to help meet the needs of foreign residents struggling due to language barriers, but also serves to break down cultural barriers by extending a friendly welcome to newcomers.

Hamburg

We are Hamburg! Won’t you join us?

A campaign to promote openness to other cultures in local authorities and recruit young foreigners in the Hamburg public services. 500 training places were offered in the police, fire service, prisons and courts, resulting in an increase in foreign residents of the city following apprenticeships.

Lille

International Label

A project launched by the local university to promote inclusion of foreign students and mobility of its own students. The International Label is awarded to students who have followed an intercultural module, language course and mobility programme as part of their diploma.

Prague

Libraries for All

Part of a wider European project to provide multilingual services through public libraries to promote inclusion. Services include books in other languages as well as language and IT courses for foreign residents.

Turin

Start a Business

The local chamber of commerce, tax and social security offices joined forces to provide support and advice to foreigners in the process of starting a new business. The project included a training course for foreign residents wanting to become entrepreneurs.


Side Bar