Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - sajtóközlemény

2014. őszi gazdasági előrejelzés: lassú fellendülés és rendkívül alacsony infláció

Brüsszel, 04 november 2014

Az Európai Bizottság őszi előrejelzése szerint az év hátralevő részében mind az Unióban, mind az euróövezetben gyenge gazdasági növekedésre van kilátás.A reál-GDP növekedése az EU-ban várhatóan 1,3%, az euróövezetben pedig 0,8% lesz a 2014-es év egészét tekintve. 2015 folyamán a javuló külföldi és belföldi kereslet hatására a növekedés várhatóan lassan megerősödik, így eléri az 1,5%-ot, illetve az 1,1%-ot. A várakozások szerint az Európai Központi Bank átfogó értékelése, illetve a bankunió felé tett további lépések nyomán a pénzügyi ágazat megerősödése, valamint a nemrégiben végrehajtott strukturális reformok első eredményei elősegítik, hogy a gazdasági tevékenység 2016-ban felgyorsuljon, és elérje a 2,0%-ot, illetve az 1,7%-ot.

Jyrki Katainen, az Európai Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke így nyilatkozott: „A gazdasági és foglalkoztatási helyzet nem javul elég gyorsan. Az Európai Bizottság elkötelezett aziránt, hogy a rendelkezésére álló valamennyi eszközt és erőforrást felhasználva több munkahelyet teremtsen és nagyobb növekedést valósítson meg Európában. Egy 300 milliárd eurós beruházási tervvel kívánjuk mozgásba hozni és tartóssá tenni a gazdasági fellendülést, hiszen a fellendülés a beruházások felgyorsításán áll vagy bukik.”

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos a következőket mondta: „Az európai gazdaság előtt álló kihívásokra nem létezik egyetlen, egyszerű megoldás. Egyszerre három fronton kell helyt állnunk: hiteles költségvetési politikára, ambiciózus strukturális reformokra és mind az állami, mind a magánszférában sürgős beruházásokra van szükség. Mindnyájunknak fel kell vállalnunk saját felelősségünket Brüsszelben, fővárosainkban és régióinkban egyaránt, hogy erőteljesebb növekedést valósítsunk meg és valódi lendületet adjunk a foglalkoztatásnak polgáraink érdekében.”

A 2013 második negyedéve óta tapasztalható gazdasági fellendülés továbbra is ingatag lábakon áll, és számos tagállamban még mindig nagyon gyenge a gazdasági lendület. A tavaszi szinthez képest megcsappant a bizalom, ami a fokozódó geopolitikai kockázatokat és a borúsabb világgazdasági kilátásokat tükrözi. A kedvező pénzügyi feltételek ellenére a 2015-ös év lassú fellendülést ígér. Ez azt jelzi, hogy a válság örökségének hátrahagyása fokozatosan fog végbemenni, hiszen a munkanélküliség és az eladósodottság továbbra is nagy, a kapacitások kihasználtsága pedig elégtelen. Az Európai Központi Bank által nemrégiben készített átfogó értékelés nyomán csökkent a bankszektor stabilitását övező bizonytalanság, és az egyre kedvezőbb finanszírozási feltételek várhatóan hozzá fognak járulni a gazdasági tevékenység helyreállásához. 2016 során az élénkebb belföldi és külföldi kereslet, valamint az igen alkalmazkodó monetáris politika fenntartása és az alacsony finanszírozási költségek megőrzése tovább erősíti majd a gazdasági tevékenységet.

2014-ben a tagállami növekedési ráták előreláthatólag továbbra is igen széles, –2,8% (Ciprus) és 4,6% (Írország) közötti skálán mozognak. Az elkövetkező két év folyamán ugyanakkor a növekedésbeli különbségek mérséklődése várható. 2015-ben és 2016-ban az uniós tagállamokban minden bizonnyal pozitív növekedés valósul majd meg. A már végrehajtott strukturális reformok időeltolódással jelentkező hatásait szintén erősebben lehet majd érzékelni.

Lassan visszatér a szerény gazdasági növekedés

Más fejlett gazdaságokhoz képest, illetve a pénzügyi válságokból való kilábalás történelmi példáit figyelembe véve az uniós fellendülés gyengének tűnik, még akkor is, ha az előbbiek is jellemzően lassú és törékeny folyamatok voltak. Az előrejelzés távlatában valószínű, hogy az igen alkalmazkodó monetáris politika, a magánadósságok csökkentése terén elért eredmények és az alapvetően semleges költségvetési irányvonal egyre jobban fog kedvezni a belföldi keresletnek. A magánberuházás – többek között a javuló keresleti kilátásoknak és a felzárkózási hatásoknak köszönhetően – fokozatosan helyreáll, bár ezt a folyamatot a hatalmas kihasználatlan kapacitások eleinte még hátráltatni fogják. A magánfogyasztás 2015-ben és 2016-ban a jelek szerint szerény mértékben növekedni fog, amihez az alacsony nyersanyagárak, valamint a rendelkezésre álló jövedelemnek a munkaerő-piaci helyzet fokozatos javulására visszavezethető növekedése is hozzájárul majd. Az állami fogyasztás várhatóan csekély mértékben fogja előmozdítani a növekedést. A világkereskedelem mérsékelt növekedését tekintve a nettó export minden bizonnyal csupán elhanyagolható mértékben járul majd hozzá a GDP növekedéséhez az elkövetkező néhány évben.

Csupán lassan javulnak a munkaerő-piaci feltételek

A munkahelyteremtés szerény keretek között maradt, és a kiugróan magas munkanélküliségi ráták némileg alacsonyabb szintre ereszkedtek. Mivel a gazdasági növekedés várhatóan fokozatosan fog beindulni, az előrejelzés időszakának vége felé lehet érdemibb munkaerő-piaci javulásokra számítani. 2016-ban a munkanélküliségi ráta a jelek szerint az EU-ban 9,5%-ra, az euróövezetben pedig 10,8%-ra fog mérséklődni.

Az uniós tagállamokban 2014 során is tartja magát az alacsonyabb infláció tendenciája, ami mögött a jelentős gazdasági pangás és az alacsonyabb nyersanyagárak húzódnak meg. Az infláció előreláthatólag 2014-ben változatlanul rendkívül alacsony marad. A gazdasági tevékenység fokozatos megerősödésével és a bérek emelkedésével – valamint az euró közelmúltbeli leértékelődése nyomán – valószínűleg az infláció is növekedni fog. 2014-re az előrejelzett uniós inflációs ráta 0,6%, 2015-re 1,0%, 2016-ra pedig 1,6%. A harmonizált fogyasztóiár-index (HICP) alapján mért euróövezeti infláció várható értéke idén 0,5%, 2015-ben 0,8%, míg 2016-ban 1,5%.

A költségvetési hiányok csökkenése folytatódni fog. A GDP-arányos államháztartási hiány ebben az évben az EU-ban és az euróövezetben egyaránt tovább mérséklődik, 3,0%-ra, illetve 2,6%-ra, de a csökkenés üteme elmarad a 2013-ban tapasztalttól. A költségvetési hiányok az előrejelzés szerint a következő két évben tovább mérséklődnek majd, amihez kedvező hátteret biztosít a gazdasági tevékenység élénkülése. A költségvetési politikában 2014-ben és 2015-ben is nagyjából semleges irányvonal érvényesülésére lehet számítani. Az EU és az euróövezet GDP-arányos államháztartási hiánya (a Nemzeti Számlák Európai Rendszere 2010 meghatározása szerint) várhatóan jövőre, 88,3%-on, illetve 94,8%-on fog tetőzni.

Továbbra is lefelé mutató kockázatok övezik az előrejelzést

A geopolitikai feszültségekből, a pénzügyi piacok instabilitásából és a strukturális reformok hiányos végrehajtásának veszélyéből adódóan a növekedési előrejelzést még mindig lefelé mutató kockázatok árnyékolják be. Az inflációs kilátásokkal kapcsolatos kockázatok kiegyensúlyozottak.

További információ:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_autumn_forecast_en.htm

Kövesse a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság bejegyzéseit a Twitteren: @ecfinIP/14/1362

Kapcsolattartás a sajtóval

Schinas Margaritis (+32 2 296 05 24)
Andreeva Mina (+32 2 299 13 82)

Tájékoztatás a nyilvánosság számára:


Side Bar