Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europske komisije - Priopćenja za medije

Jesenska gospodarska prognoza za 2014. – spor oporavak uz veoma nisku inflaciju

Brisel, 04 studeni 2014

U svojoj jesenskoj gospodarskoj prognozi Europska komisija predviđa slab gospodarski rast do kraja godine u EU-u i europodručju.Očekuje se da će rast realnog BDP-a dosegnuti 1,3 % u EU-u i 0,8 % u europodručju za cjelokupnu 2014. Tijekom 2015. očekuje se da će se na temelju poboljšanja inozemne i domaće potražnje rast polako povećavati, do 1,5 % odnosno 1,1 %. U 2016. predviđa se ubrzanje gospodarske aktivnosti na 2,0 % i 1,7 % potaknuto jačanjem financijskog sektora (na temelju sveobuhvatnih procjena koje je provela Europska središnja banka te daljnjeg napretka u smjeru bankarske unije) te nedavno provedenim strukturnim reformama koje počinju donositi rezultate.

Jyrki Katainen, potpredsjednik Europske komisije za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: „Gospodarsko stanje i stanje u području zapošljavanja ne poboljšava se dovoljno brzo.Europska komisija obvezuje se da će primijeniti sva raspoloživa sredstva i resurse kako bi se u Europi otvorilo više radnih mjesta i pospješio rast.Predložit ćemo investicijski plan vrijedan 300 milijardi EUR za pokretanje i održavanje gospodarskog oporavka.Poticanje ulaganja ključ je gospodarskog oporavka.”

Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: „Za izazove s kojima se suočava europsko gospodarstvo ne postoji jedinstveno, jednostavno rješenje.Moramo djelovati u tri područja – za uvjerljive fiskalne politike, ambiciozne strukturne reforme i neophodna javna i privatna ulaganja.Svi moramo preuzeti odgovornost, u Bruxellesu te na nacionalnoj i na regionalnoj razini kako bismo ostvarili veći rast i uistinu potaknuli zapošljavanje za naše građane.”

Gospodarski oporavak koji je započeo u drugom tromjesečju 2013. još uvijek je nestabilan, a gospodarska dinamika u mnogim je državama članicama i dalje slaba. Zbog povećanih geopolitičkih rizika i nepovoljnijih svjetskih gospodarskih izgleda povjerenje je manje nego proljetos. Unatoč povoljnim financijskim uvjetima gospodarski oporavak u 2015. bit će spor, što je odraz postupnog popuštanja posljedica krize uz još uvijek visoku nezaposlenost, visok dug i nisku iskorištenost kapaciteta. Sveobuhvatnom procjenom koju je Europska središnja banka nedavno provela smanjile su se nesigurnosti u pogledu stabilnosti bankarskog sektora, a poboljšanje financijskih uvjeta trebalo bi pridonijeti povećanju gospodarske aktivnosti. U 2016. pojačana domaća i inozemna potražnja i daljnje provođenje veoma prilagodljive monetarne politike povezane s niskim troškovima financiranja trebali bi donijeti daljnje jačanje rasta.

Očekuje se da će u 2014. raspon stopa rasta država članica ostati širok, od -2,8 % (Cipar) do 4,6 % (Irska). Međutim razlike u rastu vjerojatno će se smanjiti tijekom sljedeće dvije godine. U 2015. i 2016. sve bi države članice EU-a trebale bilježiti pozitivan rast. Tada bi se trebao jače osjetiti i zakašnjeli učinak već provedenih reformi.

Spor povratak skromnog gospodarskog rasta

Oporavak EU-a doima se slabim u usporedbi s drugim razvijenim gospodarstvima i prijašnjim primjerima oporavaka nakon financijske krize, iako su i oni u pravilu tekli sporo i nestabilno. Tijekom razdoblja obuhvaćenog prognozom veoma prilagodljiva monetarna politika, napredak u smanjenju tereta privatnog duga i pretežno neutralno fiskalno stajalište trebali bi imati pozitivan učinak na domaću potražnju. Privatna ulaganja trebala bi se postupno oporaviti, zahvaljujući poboljšanju izgleda u području potražnje i učincima sustizanja, iako će ih u početku kočiti opsežni neiskorišteni kapaciteti. Privatna potrošnja trebala bi umjereno rasti tijekom 2015. i 2016. poduprta niskim cijenama robe i rastućim raspoloživim dohotkom, ukorak s postupnim poboljšanjem tržišta rada. Očekuje se da će javna potrošnja neznatno pridonijeti rastu. U kontekstu umjerenog širenja svjetske trgovine neto izvoz vjerojatno će samo neznatno pridonijeti rastu BDP-a tijekom sljedećih godina.

Uvjeti na tržištu rada poboljšavaju se polaganim ritmom

Otvaranje radnih mjesta bilo je umjereno, a stope nezaposlenosti neznatno su se smanjile s visokih razina. Budući da će gospodarski rast vjerojatno postupno dobiti zamah, značajnija poboljšanja tržišta rada trebala bi se ostvariti krajem razdoblja obuhvaćenog prognozom. Stopa nezaposlenosti trebala bi pasti na 9,5 % u EU-u i 10,8 % u europodručju u 2016.

U državama članicama EU-a tijekom 2014. nastavio se trend smanjenja inflacije, kao posljedica nižih cijena robe i znatnoga gospodarskog usporavanja. Inflacija bi u 2014. trebala i dalje biti veoma niska. Postupnim jačanjem gospodarske aktivnosti i rastom plaća inflacija bi trebala narasti, također uz pomoć nedavne deprecijacije eura. Predviđa se da će u EU-u inflacija iznositi 0,6 % u 2014., 1 % u 2015. i 1,6 % u 2016. Prema projekcijama će inflacija mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u europodručju iznositi 0,5 % u ovoj godini i 0,8 % u 2015., a zatim narasti na 1,5 % u 2016.

Očekuje se nastavak smanjenja deficita opće države. Omjer deficita i BDP-a u EU-u i u europodručju trebao bi se dodatno smanjiti ove godine, iako sporije nego u 2013., na 3,0 % odnosno 2,6 %. Predviđa se daljnje smanjenje državnih deficita tijekom sljedeće dvije godine, uz pomoć jače gospodarske aktivnosti. Smjer fiskalne politike trebao bi biti gotovo neutralan u 2014. i 2015. Omjer duga i BDP-a u EU-u i europodručju vjerojatno će sljedeće godine dosegnuti vrhunac od 88,3 % odnosno 94,8 % (u skladu s definicijom Europskog sustava računa 2010.).

Prevladavaju negativni rizici u vezi s izgledima za budućnost

Zbog geopolitičkih napetosti, ranjivosti financijskih tržišta i rizika od nepotpune provedbe strukturnih reformi i dalje prevladavaju negativni rizici koji se odnose na perspektivu rasta. Rizici koji se odnose na izglede za budućnost povezane s inflacijom ostaju uravnoteženi.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_autumn_forecast_en.htm

Pratite GU ECFIN na Twitteru: @ecfin

IP/14/1362

Osobe za kontakt s medijima

Schinas Margaritis (+32 2 296 05 24)
Andreeva Mina (+32 2 299 13 82)

Upiti građana:


Side Bar