Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 12. veebruar 2014

Lennundus: ELi ja ASEANi lennundusalasel tippkohtumisel esitatakse avatud lennunduspiirkonna lepingu ettepanek

Täna pärast ELi ja ASEANi kahepäevase lennundusalase tippkohtumise edukat lõppu Singapuris vastu võetud ühisdeklaratsioonis tegid Euroopa Komisjonhttp://www.asean.org/asean/external-relations/european-union ja Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioon (ASEAN1) ettepaneku viia lennundusalane koostöö uuele tasemele ning pidada läbirääkimisi ulatusliku õhutranspordilepingu sõlmimiseks ELi ja ASEANi vahel.

Tippkohtumisel osales ligikaudu 300 poliitilist ja äriliidrit, sealhulgas mitu ELi ja ASEANi transpordiministrit. Tippkohtumisel arutati muu hulgas ELi ja ASEANi lennundusturgude ulatuslikke võimalusi ning kasu, mida nii EL kui ka ASEAN saaksid paremast juurdepääsust turule ning lennuteenuste ja lennukitööstuse integreerimisest, koostööst lennuliikluse korraldamise tõhustamiseks ning ohutus- ja julgeolekustandardite ühtlustamisest. Eelkõige märgiti tippkohtumisel ära ülalnimetatud ja ka muud võimalikud eelised mõlema piirkonna riikidele ja ettevõtjatele, mida ELi ja ASEANi-vaheline ulatuslik õhutranspordileping kaasa tooks.

„Kui Euroopa ja ASEAN teevad maksimaalselt koostööd, saame laiendada oma vastavate ühtsete lennundusturgude tõestatud eeliseid oluliselt laiemale piirkondadevahelisele turule. Tippkohtumine tõi rohkelt uut hoogu tihedamaks koostööks ja kinnitas veenvalt, et meil tasub sõlmida tõenäoliselt maailma esimene lennunduspiirkonna leping niivõrd kaalukate riikide rühmade vahel nagu EL ja ASEAN,” sõnas transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas.

ASEANi transpordiministrite kogu praegune esimees, Laose Demokraatliku Rahvavabariigi riiklike ehitustööde ja transpordiminister Sommad Pholsena ütles: „Kuigi ASEANil ja ELil on lennunduses juba palju ühist, sealhulgas soov luua oma piirkondades ühtsed lennundusturud, saaksid mõlemad pooled suurt kasu veelgi tihedamast koostööst. Lisaks sellele, et kumbki pool saab suuremat kasu teineteisega seonduvatest võimalustest ja oskustest, aitaks blokkidevaheline leping kaasa ka ASEANi-sisesele edasisele integratsioonile, võimaldades õppimist ELi kogemusest ühtse lennundusturu loomisel alates 1990ndatest aastatest.”

Selleks et komisjon saaks ASEANiga lepingu üle läbirääkimisi pidada, vajab ta ELi 28 liikmesriigi transpordiministrite nõukogult mandaati. ELi ja ASEANi lennundusalasel tippkohtumisel teatas asepresident Kallas, et ta teeb Euroopa Komisjonile ettepaneku taotleda Euroopa Liidu Nõukogult võimalikult kiiresti volitust alustada läbirääkimisi ELi ja ASEANi-vahelise ulatusliku õhutranspordilepingu üle. ASEANi transpordiministrid tervitasid seda teadaannet.

ASEANi kui bloki esimene õhutranspordileping sõlmiti Hiina Rahvavabariigiga. Leping jõustus 2011. aastal. ASEAN on alustanud läbirääkimisi ka Jaapani ja Korea Vabariigiga, et sõlmida sarnased õhutranspordilepingud.

EL on sõlminud ulatuslikud õhutranspordilepingud Ameerika Ühendriikide, Kanada, Maroko, Lääne-Balkani riikide, Jordaania, Gruusia, Moldova ja Iisraeliga ning tõenäoliselt 2014. aasta märtsis allkirjastatakse leping Ukrainaga. Lähitulevikus jõuavad eeldatavasti lõpule läbirääkimised Brasiiliaga ning läbirääkimised käivad Aserbaidžaani, Tuneesia ja Liibanoniga.

Faktid ja arvud

ELi ja ASEANi-vaheline lennuliiklus on viimastel aastatel pidevalt kasvanud ja viimase 15 aasta jooksul peaaegu kahekordistunud (2012. aastal üle 10 miljoni reisija). Rohkem kui 1,1 miljardi inimese suuruse ühise rahvaarvuga ELi ja ASEANi õhutransporditurg on mõlemale poolele järjest suurema strateegilise tähtsusega ja selle prognoositav keskmine aastane kasvumäär on järgmise 20 aasta jooksul 5 % aastas.

Pool järgmise 20 aasta ülemaailmsest lennuliikluse juurdekasvust pärineb Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnast, mis saavutab 2030. aastaks 38 % turuosaga maailma juhtpositsiooni. Kiire majanduskasvuga ja suurenevate sissetulekutega ASEAN on selle arengu keskmes.

ASEAN arendab 2015. aastaks välja ühtse lennundusturu, mis on väga sarnane ühtsele lennundusturule, mille EL on viimase kahe aastakümne jooksul edukalt loonud. See pakub ELi ja ASEANi vaheliseks koostööks uusi huvitavaid võimalusi.

Oma 2012. aasta teatises „ELi lennundusalane välispoliitika – tulevikuprobleemide lahendamine”2 tegi komisjon ettepaneku, et ELi ja ASEANi koostöö peaks mingis etapis viima ulatusliku õhutranspordilepingu sõlmimiseni kahe piirkonna vahel.

Täiendav teave ELi ja ASEANi lennundusalase tippkohtumise kohta:

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/events/eu-asean-aviation-summit_en.htm

Täpsem teave ELi rahvusvaheliste lennundussuhete kohta on veebisaidil:

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/international_aviation/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas Twitteris

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Üldsusele: Europe Direct telefoni 00 800 6 7 8 9 10 11 või e­posti teel

2 :

COM(2012) 556 (final)


Side Bar