Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 10. veebruar 2014

Lennundus: Euroopa Liidu ja Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni suhete uus ajajärk

ELi ja ASEANi lennundusalane tippkohtumine, mille korraldavad ühiselt Euroopa Komisjon ja Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioon (ASEAN1), toimub 11.–12. veebruaril 2014 Singapuris. Tippkohtumise eesmärk on suurendada ASEANi ja ELi poliitika-, tehnika- ja tööstusalast koostööd lennundussektoris.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas märkis: „Aasia on kiiresti kasvav lennundusturg, millega EL peab aktiivselt tegelema. Kuna nende ühine rahvaarv ületab 1,1 miljardit, on ASEANil ja ELil suur potentsiaal tugevdada lennundusalast koostööd ja tuua märkimisväärset kasu mõlema poole riikidele. Seega on tihedamast koostööst palju võita. Olen kindel, et tippkohtumine tähistab uue ajastu algust ELi ja ASEANi lennundussuhetes.”

Nii ELi kui ka ASEANi lennundusturud on piirkondlikult integreeritud, mis loob mastaabisäästu ja toob tarbijatele märkimisväärset majanduslikku kasu. Tippkohtumine pakub suurepärast võimalust uurida kahe piirkonna tihedama koostöö potentsiaali, sealhulgas avatud lennunduspiirkonna lepingu väljavaadet.

Tippkohtumise avavad asepresident Siim Kallas, Laose Demokraatliku Rahvavabariigi riiklike ehitustööde ja transpordiminister Sommad Pholsena (ASEANi transpordiministrite kogu esimees), Kreeka taristu, transpordi ja võrgustike aseminister Michalis Papadopoulos, kes esindab ELi Nõukogu eesistujat, ning Singapuri transpordiminister Lui Tuck Yew.

Euroopa delegatsiooni kuulub peaaegu 150 esindajat (lennuettevõtjad, lennujaamad, lennukitööstus, teenuseosutajad, riikide valitsused, Euroopa Komisjon ja kõik peamised lennundusvaldkonna Euroopa ametid).

Tippkohtumisel käsitletakse peamiselt järgmisi teemasid:

Ühtsed lennundusturud – ELi ja ASEANi kogemused turgude integreerimisel, tõkete kaotamisel ja õhutranspordi reguleerimisel

ASEANi, ELi ja ASEANi-ELi lennundusturgude väljavaated ja ärivõimalused

Lennundusohutus – reguleerimine ja koostööpotentsiaal

Lennuliikluse korraldamine ja lennujaamad – probleemid ja võimalused

ELi ja ASEANi koostöö täiendavad väljavaated

Visiidil Singapuri kohtub asepresident Kallas kahepoolselt ka ASEANi ja Euroopa transpordiministritega ning õhutranspordi sektori tippjuhtidega. Asepresident Kallas külastab ka Singapuri lennundusnäitust, mis toimub ELi ja ASEANi tippkohtumisega samal nädalal, ja esineb sealsel õhutranspordi sektori juhtide tippkohtumisel.

Pressikonverents 12. veebruaril 2014 kell 17.30

Pressikonverents toimub kohe pärast ELi ja ASEANi lennunduse tippkohtumise lõppu Singapuri hotellis Grand Copthorne Waterfront Hotel. Kaaskorraldajad annavad välja ühisdeklaratsiooni.

Faktid ja arvud

ELi ja ASEANi riikide vaheline lennuliiklus on viimastel aastatel pidevalt kasvanud ja viimase 15 aasta jooksul peaaegu kahekordistunud (2012. aastal üle 10 miljoni reisija). Rohkem kui 1,1 miljardi inimese suuruse ühise rahvaarvuga ELi ja ASEANi õhutransporditurg on mõlemale poolele järjest suurema strateegilise tähtsusega ja selle prognoositav keskmine aastane kasvumäär on järgmise 20 aasta jooksul 5 % aastas.

Pool järgmise 20 aasta ülemaailmsest lennuliikluse juurdekasvust pärineb Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnast, mis saavutab 2030. aastaks 38 % turuosaga maailma juhtpositsiooni. ASEAN on selle arengu kesksel kohal.

ASEAN arendab 2015. aastaks välja ühtse lennundusturu, mis on väga sarnane ühtsele lennundusturule, mille EL on viimase kahe aastakümne jooksul edukalt loonud. See pakub ELi ja ASEANi vaheliseks lennundusalaseks koostööks uusi huvitavaid võimalusi.

Oma 2012. aasta teatises „ELi lennundusalane välispoliitika – tulevikuprobleemide lahendamine” tegi komisjon ettepaneku, et selle peaks mingis etapis viima ulatusliku õhutranspordilepingu sõlmimiseni ELi ja ASEANi vahel. Tippkohtumisel uuritakse sellise lepingu võimalikke eeliseid.

Lisateave

Täiendav teave ELi ja ASEANi lennundusalase tippkohtumise kohta ja programm:

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/events/eu-asean-aviation-summit_en.htm

Täpsem teave ELi rahvusvaheliste lennundussuhete kohta on veebisaidil:

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/international_aviation/index_en.htm

MEMO/14/95

Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas Twitteris

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Üldsusele: Europe Direct telefoni 00 800 6 7 8 9 10 11 või e­posti teel


Side Bar