Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 februari 2014

Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit – één jaar later

Wat zijn de belangrijkste dreigingen die cybercriminaliteit in de toekomst zal veroorzaken? En hoe heeft het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit (EC3) sinds zijn start in januari 2013 voor een betere bescherming van Europese burgers en bedrijven gezorgd?

Deze vragen staan centraal in het verslag over het centrum dat vandaag is gepresenteerd. Tijdens een door de Commissie georganiseerde conferentie zijn deze vragen ook besproken met vertegenwoordigers van rechtshandhavingsautoriteiten, nationale en EU-instellingen en de particuliere sector.

"Criminaliteit verandert snel en daarbij wordt handig gebruik gemaakt van technologische ontwikkelingen en juridische lacunes. Criminelen zullen naar creatieve mogelijkheden blijven zoeken en geavanceerde aanvallen blijven uitvoeren om meer geld te verdienen. En wij moeten gelijke tred met hen kunnen houden. De expertise van het centrum helpt ons cybercriminaliteit te bestrijden en de Europese samenwerking te versterken. Het afgelopen jaar heeft het centrum door verschillende grote succesvolle operaties bij de rechtshandhavingsinstanties al een goede reputatie opgebouwd", aldus Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken.

Troels Örting, hoofd van het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit, voegde daar het volgende aan toe: "Sinds de opening van het centrum, nu 12 maanden geleden, werken wij bijzonder hard om EU-rechtshandhavingsautoriteiten te helpen grensoverschrijdende cybercriminaliteit te voorkomen en te onderzoeken. Als ik naar onze resultaten kijk, ben ik trots en tevreden. We mogen echter niet op onze lauweren rusten. Ik maak mij vooral zorgen over de malware die steeds complexer wordt, de technologisch steeds geavanceerdere online oplichterij en zogenaamde "sextortion" van minderjarigen. We hebben nog maar het topje van de ijsberg gezien. Het centrum is echter vastberaden om met de steun van onze gewaardeerde belanghebbenden en partners de lidstaten te helpen bij nieuwe grote operaties tegen cybercriminaliteit."

Volgens een recente Eurobarometer is van 12% van de Europese internetgebruikers al eens een sociale media-account of e-mailadres gehackt. Voorts is 7% al eens het slachtoffer geworden van online creditcard- of bankfraude.

Enkele belangrijke wapenfeiten van het centrum

Het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit heeft als belangrijkste taak de operaties te ontwrichten van de georganiseerde misdaadnetwerken die verantwoordelijk zijn voor zware en georganiseerde cybercriminaliteit (zie voor meer informatie MEMO/13/6 en de infographics). In de praktijk ondersteunt en coördineert het centrum operaties en onderzoeken van de nationale autoriteiten. Daarbij gaat het onder meer om de volgende gebieden:

Hightech-criminaliteit (cyberaanvallen en malware)

In het eerste jaar van zijn bestaan heeft het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit de coördinatie ondersteund van 19 grote operaties. Enkele voorbeelden:

Twee grote internationale onderzoeken (Ransom en Ransom II) met betrekking tot "police ransomware". Dit type malware blokkeert de computer van het slachtoffer en beschuldigt hem ervan illegale websites met kindermisbruikmateriaal te hebben bezocht of andere illegale activiteiten te hebben gepleegd. Het slachtoffer moet eerst een "boete" betalen voordat zijn computer wordt gedeblokkeerd. Deze boodschap lijkt afkomstig te zijn van een officiële rechtshandhavingsinstantie. De cybercriminelen proberen het slachtoffer ertoe over te halen de boete van ongeveer 100 euro virtueel en anoniem te betalen. De criminelen waar het centrum onderzoek naar heeft gedaan, hadden wereldwijd enkele tienduizenden computers geïnfecteerd. Dat bracht hen per jaar meer dan één miljoen euro op. Dertien personen werden aangehouden (het merendeel in Spanje) en de netwerken werden ontmanteld.

Verschillende internationale initiatieven om botnets te ontmantelen en criminele fora en malware-aanvallen tegen financiële instellingen te ontwrichten en te onderzoeken. Onlangs is bijvoorbeeld het ZeroAccess-botnet ontmanteld, samen met Microsoft en eenheden ter bestrijding van hightech-criminaliteit uit Duitsland (van de federale recherchedienst BKA), Nederland, Letland, Luxemburg en Zwitserland.

Seksuele uitbuiting van kinderen op het internet

Momenteel ondersteunt het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit in de Europese Unie negen grote politieoperaties tegen de seksuele uitbuiting van kinderen. In het eerste jaar heeft het centrum zich samen met een groot aantal lidstaten en samenwerkingspartners uit derde landen ingespannen om de seksuele uitbuiting van kinderen op het internet door pedofielen te bestrijden.

Het centrum is betrokken bij een groot aantal operaties en gezamenlijke onderzoeken om de productie en de verspreiding van kindermisbruikmateriaal op verschillende internetfora aan te pakken. Het biedt voortdurende operationele en analytische steun voor onderzoek naar illegale activiteiten op het internet, waar pedofielen op geheime fora illegaal kindermisbruikmateriaal uitwisselen, en voor onderzoek naar "sextortion". Met "sextortion" wordt verwezen naar situaties waarin plegers van kindermisbruik toegang krijgen tot ongepaste foto's van een minderjarige en ermee dreigen die foto's naar vrienden en familie van het slachtoffer te sturen als dit verdere handelingen weigert.

Betalingsfraude

Het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit verleent op dit moment operationele en analytische ondersteuning bij zestien onderzoeken naar betalingsfraude. In 2013 heeft het bijgedragen aan onderzoeken die hebben geleid tot de ontmanteling van drie verschillende netwerken van creditcardfraudeurs:

Bij een van de operaties werden 29 verdachten aangehouden die 9 miljoen euro hadden ontvreemd door misbruik te maken van de betalingsgegevens van 30 000 creditcardhouders.

Tijdens de operatie met betrekking tot een tweede netwerk werden in verschillende lidstaten 44 personen aangehouden (voordien vonden al 15 aanhoudingen plaats, wat het totaal op 59 aanhoudingen bracht). Er werden twee illegale ateliers ontmanteld waar apparaten en software voor de manipulatie van kassaterminals werden vervaardigd. Voorts werden illegale elektronische apparatuur, financiële gegevens, gekopieerde kaarten en contanten in beslag genomen. De betrokken criminele organisatie had ongeveer 36 000 houders van een bankkaart of creditcard in zestien Europese landen opgelicht.

De derde operatie was gericht tegen een Aziatisch crimineel netwerk dat verantwoordelijk was voor illegale transacties en de aankoop van vliegtickets. Twee leden van de bende, die met valse documenten reisden, werden op de luchthaven van Helsinki aangehouden. Op de computers die in beslag werden genomen, werden ongeveer 15 000 verdachte creditcardnummers aangetroffen. Het netwerk had wereldwijd creditcardgegevens gestolen en gebruikt. In Europa werd van kaarthouders en banken samen meer dan 70 000 euro ontvreemd.

Het centrum coördineerde een operatie tegen fraude waarbij valse creditcards werden gebruikt om vliegtickets te kopen. De operatie vond plaats in 38 luchthavens verspreid over 16 Europese landen. In het kader van deze operatie meldde de sector meer dan 200 verdachte transacties en werden 43 personen aangehouden (later vonden nog 74 aanhoudingen plaats, wat het totaal op 117 aanhoudingen bracht). Alle aangehouden personen bleken ook betrokken te zijn bij andere criminele activiteiten, zoals de online verspreiding van creditcardgegevens, inbraak in de databanken van financiële instellingen, andere verdachte transacties, drugshandel, mensensmokkel en vervalsing van documenten zoals identiteitskaarten. Enkele personen werden al door justitie gezocht op grond van een Europees aanhoudingsbevel.

Toekomstige dreigingen en trends op het gebied van cybercriminaliteit

Momenteel hebben wereldwijd ongeveer 2,5 miljard mensen toegang tot het internet. Geraamd wordt dat daar in de komende vier jaar ongeveer 1,5 miljard bij zullen komen. Het internet biedt tal van mogelijkheden en we zullen er in de toekomst dan ook steeds meer gebruik van maken. Hierdoor zullen we ook steeds vaker aan cybercriminaliteit worden blootgesteld. In zijn eerste jaarverslag onderzoekt het centrum welke cyberdreigingen en trends we kunnen verwachten. Onder meer de volgende punten worden genoemd:

Toenemend aantal criminelen. De stap om zich met cybercriminaliteit in te laten, wordt steeds gemakkelijker gezet. Nu al bestaat er een schaduweconomie waarin allerlei illegale producten en diensten worden aangeboden, zoals drugs, wapens, huurmoorden, gestolen betalingsgegevens en kindermisbruikmateriaal. Ook wie niet over speciale technische vaardigheden beschikt, kan elk type cybercriminaliteit bestellen, zoals het kraken van paswoorden, hacking, op maat gemaakte malware en DDoS-aanvallen.

Meer vraag naar illegale onlinediensten. De vraag naar en het gebruik van illegale onlinediensten zal naar verwachting toenemen. Er zal daardoor nog meer malware worden ontwikkeld, getest en verspreid en er zullen nog meer botnets worden ontwikkeld en ingezet. Ook zullen meer betalingsgegevens worden gestolen en verhandeld en zal meer geld worden witgewassen.

Meer geavanceerde cybercriminaliteit. In de toekomst zal naar verwachting agressievere en sterkere malware worden ontwikkeld. De versleuteling bij ransomware zal bijvoorbeeld complexer worden en botnets zullen krachtiger zijn. Ook zullen financiële instellingen ondervinden dat hun bankdiensten het voorwerp worden van steeds geavanceerdere malware en Trojan horses.

Nog grotere wereldwijde verspreiding. Aangezien het aantal mensen met toegang tot het internet snel toeneemt, zal de cybercriminaliteit vanuit Zuidoost-Azië, Afrika en Zuid-Amerika groeien.

Cybercriminaliteit ook via mobiele apparatuur. De ontwikkeling van malware zal in de toekomst naar verwachting meer gericht zijn op het gebruik van en de verspreiding via mobiele apparatuur.

Slimmere verspreiding. Verwacht wordt dat in de komende jaren nieuwe manieren zullen worden ontwikkeld om agressieve en sterke types malware te verspreiden. Ook is er de zorgwekkende trend van kindermisbruik via live streaming. Dit type misbruik kan de politie alleen bewijzen als zij de daders op heterdaad betrapt.

Meer behoefte aan het witwassen van geld. Criminelen zullen nieuwe manieren zoeken om hun winsten gemakkelijk in contanten om te zetten of wit te wassen. Wellicht zullen zij blijven proberen om relatief kleine bedragen te ontvreemden van een groot aantal burgers en kleine en middelgrote bedrijven. Zij zullen echter ook vaker misbruik maken van betalingsgegevens om online aankopen te doen. De vraag naar elektronisch geld en andere anonieme betalingssystemen zal verder toenemen.

Aanvallen op clouddiensten. Inbreken in clouddiensten wordt steeds interessanter voor criminelen. Er wordt verwacht dat zij hier steeds vaker toe zullen overgaan met het oog op spionage, gegevensdiefstal en afpersing.

Om deze ontwikkelingen te stoppen en deze vorm van misdaad, die landsgrenzen en rechtsgebieden overstijgt, aan te pakken, zal het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit de rechtshandhavingsinstanties van de EU-lidstaten en van samenwerkende derde landen blijven ondersteunen. Het zal zijn expertise op het gebied van opleiding, capaciteitsopbouw, strategische analyse en digitale forensische steun blijven ontwikkelen.

Nuttige links

Verslag over het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit 2014

Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit binnen Europol

Speciale Eurobarometer 404 inzake cyberveiligheid (november 2013)

Website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström op Twitter

Website van DG Binnenlandse Zaken

Volg DG Binnenlandse Zaken op Twitter

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar