Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 10. února 2014

První rok činnosti Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě

Jaké jsou budoucí hlavní hrozby v oblasti kyberkriminality? A jak od svého zprovoznění v lednu 2013 přispělo Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě (EC3) k ochraně evropských občanů a podniků?

Tyto otázky jsou jádrem zprávy Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě, jež byla dnes předložena a o níž se diskutovalo na konferenci organizované Komisí, které se zúčastnili zástupci donucovacích orgánů, orgánů členských států, evropských institucí a soukromého sektoru.

„Trestná činnost se rychle mění, využívá technologického rozvoje i mezer v právních předpisech. Zločinci budou stále velmi kreativní a budou provádět sofistikované útoky, aby se ještě víc obohatili. My musíme být schopni držet s nimi krok. Odborné znalosti Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě nám pomáhají v tomto úsilí a v posilování evropské spolupráce. Díky několika rozsáhlým úspěšným operacím v minulém roce si centrum již získalo mezi donucovacími orgány zasloužený respekt,“ prohlásila komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová.

Troels Örting, vedoucí Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě, k tomu dodává: „Během 12 měsíců své činnosti centrum velmi aktivně pomáhalo donucovacím orgánům EU v prevenci a vyšetřování přeshraniční kyberkriminality. Jsem spokojen s dosaženými výsledky a jsem na ně hrdý, nesmíme však usnout na vavřínech. Znepokojuje mě zejména to, že se vynořují stále složitější formy malwaru, technologicky vyspělejší metody počítačových podvodů a tzv. sextortion (online sexuální vydírání) nezletilých. Vidíme zatím pouze špičku ledovce, ale s podporou našich významných aktérů a partnerů budeme nadále odhodlaně podporovat budoucí operace členských států proti kyberkriminalitě.“

Podle nedávného průzkumu Eurobarometr byl napaden profil na sociálních médiích nebo e-mailová adresa 12 % evropských uživatelů internetu a 7 % se stalo obětí zneužití kreditní karty nebo bankovního účtu na internetu.

Největší úspěchy Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě

Hlavním úkolem Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě je narušit činnost sítí organizovaného zločinu, které páchají závažnou a organizovanou kyberkriminalitu (více informací viz MEMO/13/6 a informační grafika). Centrum podporuje a koordinuje činnosti a vyšetřování prováděné orgány členských států v několika oblastech. K nedávným konkrétním příkladům patří:

High-tech trestné činy (kybernetické útoky, malware)

V prvním roce svého fungování centrum pomáhalo při koordinaci 19 velkých operací proti kyberkriminalitě, například:

Byla uzavřena dvě rozsáhlá mezinárodní vyšetřování (Ransom a Ransom II) týkající se tzv. policejního ransomwaru – škodlivého softwaru, který zablokuje počítač oběti a obviní ji z navštěvování nelegálních webových stránek s materiály, jež souvisejí se zneužíváním dětí, nebo z jiné nelegální aktivity. Pachatelé požadují zaplacení „pokuty“, aby byl počítač oběti odblokován, přičemž ransomware vypadá, jako by byl zaslán oficiálním donucovacím orgánem. Pachatelé oběť přesvědčí, aby prostřednictvím dvou platebních bran – virtuální a anonymní – zaplatila „pokutu“ přibližně 100 EUR. Pachatelé, které centrum vyšetřovalo, takto napadli desítky tisíc počítačů po celém světě, čímž si vydělali přes milion eur ročně. Bylo zatčeno 13 osob (většina ve Španělsku) a tyto sítě byly zlikvidovány.

Centrum rovněž podpořilo několik mezinárodních iniciativ v oblasti odstraňování botnetů, narušování a vyšetřování kriminálních fór a malwarových útoků na finanční instituce, jako je např. nedávné odstranění botnetu ZeroAccess ve spolupráci se společností Microsoft a s jednotkami boje proti high-tech trestné činnosti z německého úřadu BKA, Nizozemska, Lotyšska, Lucemburska a Švýcarska.

Pohlavní vykořisťování dětí na internetu

V současné době centrum podporuje v rámci Evropské unie 9 rozsáhlých policejních operací zaměřených proti pohlavnímu vykořisťování dětí. V prvním roce svého fungování vyvíjelo centrum – spolu s řadou spolupracujících partnerů z členských států i mimo EU – značné úsilí v boji proti nelegálním aktivitám pedofilů zapojených do pohlavního vykořisťování dětí na internetu za pomoci skrytých služeb.

Centrum se zapojuje do řady operací a společných vyšetřování zaměřených na produkci a šíření materiálů, jež souvisejí se zneužíváním dětí, na různých internetových platformách. Poskytuje trvalou operační a analytickou podporu při vyšetřováních neveřejných internetových platforem, kde pedofilové na skrytých fórech obchodují s nelegálními materiály, jež souvisejí se zneužíváním dětí, jakož i při vyšetřováních případů sextortion. Sextortion je název pro vydírání, při němž pachatelé získají přístup k nevhodným fotografiím nezletilých a zneužijí je k tomu, aby oběti donutili k určitému jednání pod pohrůžkou, že tyto fotografie přepošlou rodině a přátelům oběti.

Platební podvody

Centrum v současné době poskytuje operační a analytickou podporu při 16 vyšetřováních, která se týkají platebních podvodů. V roce 2013 podpořilo vyšetřování, jež pomohla rozpustit tři mezinárodní sítě podvodníků s kreditními kartami:

První operace vedla k zatčení 29 podezřelých, kteří zneužitím platebních údajů 30 000 držitelů kreditních karet získali 9 milionů EUR.

Při operaci proti druhé síti bylo v několika členských státech zatčeno 44 osob (předcházelo jim 15 zatčení; celkem zatčeno 59 osob), byly uzavřeny dvě nelegální dílny na výrobu přístrojů a softwaru pro manipulaci s maloobchodními pokladními terminály a bylo zabaveno nelegální elektronické zařízení, finanční data, klonované karty a hotovost. Činnost této organizované zločinecké skupiny se dotkla přibližně 36 000 držitelů bankovních/kreditních karet v 16 evropských zemích.

Třetí operace se zaměřila na asijskou zločineckou síť odpovědnou za nelegální transakce a nákupy letenek. Dva členové tohoto gangu, kteří cestovali na falešné doklady, byli zatčeni v Helsinkách na letišti. V zabavených počítačích bylo nalezeno kolem 15 000 čísel zneužitých kreditních karet. Tato zločinecká síť zneužívala údaje o platebních kartách odcizené držitelům po celém světě. V Evropě způsobila držitelům karet a bankám ztrátu více než 70 000 EUR.

Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě koordinovalo na 38 letištích v 16 evropských zemích operaci proti podvodníkům, kteří používali falešné kreditní karty. Během této operace bylo nahlášeno více než 200 podezřelých transakcí a bylo zatčeno 43 osob (po této akci následovalo dalších 74 zatčených; celkem bylo zatčeno 117 osob). Zjistilo se, že všechny tyto osoby se podílely i na další trestné činnosti, jako je šíření údajů z kreditních karet po internetu, pronikání do databází finančních institucí, jiné podezřelé transakce, obchod s drogami, pašování osob, padělání dokladů včetně průkazů totožnosti a další druhy podvodů. Po některých z těchto zadržených již pátraly justiční orgány na základě evropských zatýkacích rozkazů.

Budoucí hrozby a tendence v oblasti kyberkriminality

V současné době mají přístup k internetu přibližně 2,5 miliardy lidí na celém světě a odhaduje se, že další zhruba 1,5 miliardy k němu získají přístup v dalších čtyřech letech. S tím, jak se bude rozvíjet náš život na síti se svými obrovskými výhodami, bude se zvyšovat také naše vystavení trestné činnosti na internetu. Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě se ve své první výroční zprávě zabývá budoucími hrozbami a tendencemi v oblasti kyberkriminality. Mimo jiné upozorňuje na:

Rostoucí počet pachatelů trestné činnosti. Hranice účasti na počítačové trestné činnosti se výrazně snižuje. Již nyní existuje kompletní šedá ekonomika, kde se obchoduje se všemi druhy produktů a služeb souvisejícími s trestnou činností, včetně drog, zbraní, nájemných vražd, odcizených platebních údajů a zneužívání dětí. Jakýkoli druh počítačové trestné činnosti – prolamování hesel, hacking, individualizovaný malware nebo DDoS útoky – lze páchat i bez technických dovedností.

Větší poptávka. Očekává se, že poptávka po službách kyberkriminality a jejich používání poroste, což povede k ještě většímu rozvoji, testování a šíření malwaru, vytváření a nasazování botnetů, krádežím platebních údajů a obchodu s nimi a růstu služeb souvisejících s praním špinavých peněz.

Větší propracovanost. Očekává se vývoj agresivnějších a odolnějších forem malwaru. To zahrnuje ransomware s pokročilejší komplexností šifrování, odolnější botnety a sofistikovanější bankovní malware a trojské koně schopné obejít ochranná opatření finančních institucí.

Ještě větší globalizace. Kvůli rychle se šířícímu připojení na internet poroste kyberkriminalita v jihovýchodní Asii, Africe a Jižní Americe.

Mobilní zařízení. Očekává se posun vývoje malwaru směrem k jeho provozování a šíření prostřednictvím mobilních zařízení.

Inteligentnější šíření. V příštích letech se očekávají nové způsoby šíření agresivních a odolných druhů malwaru. Znepokojující je rovněž rostoucí tendence nabízet zneužívání dětí prostřednictvím živých přenosů na internetu, u nichž policie není schopna získat důkazy, nemůže-li pachatele zadržet přímo při přenosu.

Větší potřeba praní špinavých peněz. Pachatelé trestných činů budou hledat jednoduché způsoby vyplácení a praní svých zisků. Pravděpodobně budou pokračovat ve stávajícím způsobu, kdy se s relativně nízkými částkami zaměřují na vysoký počet občanů a malých až středně velkých podniků. Poroste zřejmě také používání platebních údajů pro nákupy na internetu. Dále bude růst poptávka po elektronických měnách a jiných anonymních platebních systémech.

Zaměření na cloudové služby. Hacking cloudových služeb se pro pachatele trestných činů stává čím dál zajímavějším. Očekává se, že pachatelé trestných činů se budou stále více zaměřovat na hacking těchto služeb za účelem špehování, získávání údajů a vydírání.

Při řešení tohoto vývoje a boje proti trestné činnosti, která ze své povahy nezná hranic ani jurisdikcí, bude Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě poskytovat donucovacím orgánům členských států EU i spolupracujícím partnerům mimo EU i nadále operační podporu. Centrum bude dále rozvíjet své odborné znalosti v oblasti vzdělávání a budování kapacit, strategické analýzy a digitální forenzní podpory.

Užitečné odkazy

Zpráva Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě pro rok 2014

Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě v rámci Europolu

Zvláštní průzkum Eurobarometr 404 o kybernetické bezpečnosti (listopad 2013)

Internetové stránky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32) 22980963

Tove Ernst (+32) 22986764


Side Bar