Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 12. februārī

Jauns ES atbalsts Senegālai ir paredzēts pārvaldības stiprināšanai un pārtikas nodrošinājuma, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas uzlabošanai

Senegālas apmeklējuma laikā 12. un 13. februārī Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs paziņos par jaunu ES atbalstu Senegālai 347 miljonu eiro apmērā, kas paredzēts 2014.–2020.gada laikposmam. Darbojoties partnerībā ar Senegālas valdību, Eiropas Savienība stiprinās demokrātisko pārvaldību, sekmēs ilgtspējīgu lauksaimniecības attīstību un pārtikas nodrošinājumu un ieguldīs līdzekļus uzlabotā ūdensapgādē un kanalizācijā.

Pirms ierašanās Senegālā komisārs Piebalgs teica: „Senegāla ir nozīmīga ES partnere Rietumāfrikā. Mūsu finansiālais atbalsts turpmākajos septiņos gados būs saskaņots ar valdības stratēģiskajām prioritātēm un stiprinās valsti tās ceļā uz ilgtspējīgu attīstību un izaugsmi. Piemēram, mēs palīdzēsim pārvērst lauksaimniecības nozari par ekonomikas izaugsmes virzītājspēku, kā arī konsolidēt politisko stabilitāti, tiesiskumu un drošību.

Komisāra apmeklējuma ietvaros galvaspilsētas Dakāras reģionā tiks uzsākta kanalizācijas modernizācijas un pilsētvides atveseļošanas programma. Šis projekts palīdzēs uzlabot 44 000 cilvēku dzīvi, kuri dzīvo kopienās, kas saskaras ar strauju urbanizāciju. Plānotie pasākumi cita starpā ir ceļu un komunālo pakalpojumu infrastruktūras (piemēram, ūdensapgādes un elektroapgādes) rekonstrukcija, nokrišņu ūdens noteku, kanalizācijas un sadzīves notekūdeņu infrastruktūras izveide un cieto atkritumu savākšanas sistēmas ieviešana.

Senegālas apmeklējuma laikā komisārs Piebalgs tiksies ar prezidentu Maki Salu (Macky Sall) un vairākiem ministriem, kā arī ar privātā sektora un Senegālas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Viņš iepazīsies arī ar vairākiem sekmīgiem ES un Senegālas sadarbības projektiem zivsaimniecības, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas jomā.

Vispārīga informācija

Jaunais finansiālais atbalsts 347 miljonu eiro apmērā tiks mobilizēts, izmantojot 11. Eiropas Attīstības fondu (EAF), no kura 2014.–2020. gadā tiek piešķirts ES atbalsts Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm. Tas aizstāj 10. Eiropas Attīstības fondu (2008.–2013. gads), no kura Senegāla ir saņēmusi 317 miljonus eiro, galvenokārt pievēršoties divām jomām – tirdzniecībai / reģionālajai integrācijai un kanalizācijai. 31 % no finansējuma tika piešķirts budžeta atbalsta veidā, lai stiprinātu valsts centienus panākt spēcīgu un līdzsvarotu izaugsmi, uzlabot sociālo pamatpakalpojumu pieejamību, rūpēties par neaizsargāto iedzīvotāju grupām un veicināt labu pārvaldību un tiesiskumu.

Šajā pašā laikposmā Senegāla saņēma arī papildu ES finansējumu 23 miljonu eiro apmērā, lai tiktu galā ar pārtikas cenu pieaugumu un novērstu eksporta ieņēmumu nestabilitātes un pārtikas krīzes negatīvo ietekmi. Aptuveni 60 miljonus eiro sasniedza papildu atbalsts tādās jomās kā ūdensapgāde, enerģētika, vide, pārtikas nodrošinājums, miers un drošība, kā arī atbalsts pilsoniskās sabiedrības grupām un vietējām iestādēm.

ES un Senegālas sadarbības piemēri

Transporta koridora izveide piekrastē: 2000.–2013. gada laikposmā Eiropas Savienība Rietumāfrikā ir finansējusi reģionālo koridoru posmu rekonstrukciju 400 kilometru garumā, tādējādi ar šā infrastruktūras ieguldījuma palīdzību saīsinot ceļā pavadāmo laiku un samazinot transporta izmaksas, kā arī atvieglinot tirdzniecību un izaugsmi. Senegālas valsts nozīmes ceļš Nr. 2 (Route Nationale 2, RN2), kas stiepjas gar piekrasti no Dakāras līdz valsts ziemeļiem, ir svarīgs posms Rietumāfrikas piekrastes koridorā, kurš savieno Nuakšotu (Mauritānijā) ar Lagosu (Nigērijā). Izmantojot ES atbalstu, nesen ir rekonstruēts 116 kilometru garš ceļa posms, kas savieno valsts ziemeļos atrodošās St. Louis un Rosso pilsētas. Projekta rezultātā ir rekonstruēti arī lauku ceļi 65 kilometru garumā un pilsētu ceļi un pievadceļi 30 kilometru garumā, lai mazinātu sastrēgumus St. Louis un Richard-Toll pilsētās. Jauno RN2 posmu, kura rekonstrukcijai tika piešķirts ES finansējums 56 miljonu eiro apmērā, svinīgi atklās 11. februārī.

Kanalizācijas infrastruktūra Mbour pilsētā: 13. februārī komisārs Piebalgs Mbour pilsētā iepazīsies ar liela mēroga sanitārijas programmu, pateicoties kurai 3900 mājsaimniecības (kopumā 27 000 cilvēku) ir nodrošinātas ar notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu. Eiropas Savienības finansētās infrastruktūras pasākumi cita starpā ir 52 kilometru gara gruntsūdeņu kanāla izveide un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas celtniecība pilsētā. Turklāt sabiedriskās vietās un skolās tika ierīkotas 134 tualetes, ko varēs izmantot līdz pat 30 000 skolēnu.

Plašāka informācija

IP/13/1002: ES apstiprina atbalstu Rietumāfrikas attīstībai un integrācijai (iepriekšējais paziņojums presei par finansējumu Rietumāfrikai)

IP/14/124: Komisārs Piebalgs apmeklē trīs Rietumāfrikas valstis, lai apspriestu turpmāku sadarbību attīstības jomā

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

Iedzīvotāji var sazināties ar Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e-pastu


Side Bar