Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 10. februārī

Augsta līmeņa vizītes ietvaros ES apstiprina jaunu atbalstu Mauritānijai

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs šodien paziņos par atbalstu Mauritānijai 195 miljonu eiro apmērā pārtikas nodrošinājuma, tiesiskuma un veselības aprūpes jomā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam.

Vizītes laikā komisārs tiksies ar prezidentu Abdel Aziz un premjerministru Moulaye Ould Mohamed Laghdhaf, un gaidāms, ka diskusijās īpaša uzmanība tiks pievērsta ES un Mauritānijas pašreizējai sadarbībai drošības, attīstības un zvejas jomā. Gaidāms arī, ka komisārs uzsvērs ES apņemšanos atbalstīt šo valsti tās attīstības ceļā un tās noteicošajā lomā attiecībā uz drošības nodrošināšanu Sāhelas reģionā.

Šī vizīte, kas ir komisāra pirmā vizīte Mauritānijā kopš 2008. gada, notiek tieši laikā: tikai dažus mēnešus pirms ES un Āfrikas samita, kas notiks Briselē 2. un 3. aprīlī. Mauritānijai, kas pašreiz ir Āfrikas Savienības prezidējošā valsts, šajā samitā būs īpaši svarīga loma.

Vizītes laikā komisārs Piebalgs sacīja: “Mauritānijai būs īpaši svarīga loma gaidāmajā ES un ĀS samitā, un šajā sakarā tā var turpināt paļauties uz ES kā uz uzticamu partneri”.

“Tās atrašanās vietas dēļ Mauritānijai ir arī ļoti svarīga loma stabilitātes saglabāšanā Sāhelas reģionā. Attīstība nav iedomājama bez drošības, un es vēlētos paust atzinību šai valstij par visu to darbu, ko tā veic, lai padarītu stabilāku gan valsti, gan plašāku reģionu”.

Apmeklējuma gaitā komisārs Piebalgs piedalīsies projekta uzsākšanā, kas paredz atjaunot un paplašināt gandrīz 200 km garo Nouakchott-Rosso ceļu, kas ir galvenais transporta koridors starp Mauritāniju un Senegālu. ES ir piešķīrusi 51 miljonu eiro, kas papildina Mauritānijas valdības un Pasaules bankas piešķirtos līdzekļus – konkrēts piemērs tam, ko ir iespējams sasniegt, izmantojot partnerību reģionā.

Pateicoties šim uzlabotajam transporta posmam un tās atrašanās vietai starp Magribu un Subsahāras Āfriku, Mauritānija reģionā varēs ieņemt svarīgu lomu tirdzniecībā (tostarp palīdzot uzlabot lauksaimnieku piekļuvi tirgiem). Ceļa atjaunošana ir arī solis Tanger-Lagos transporta koridora pabeigšanas virzienā, kas visā reģionā palīdzēs ievērojami sekmēt reģionālo integrāciju un tirdzniecību.

Šīs vizītes laikā komisārs arī izmantos iespēju klātienē redzēt, kā nozīmīgākie ES projekti ietekmē situāciju uz vietas. Piemēram, meiteņu skola Toujounine ciematā un policijas skola – konkrēti piemēri saiknei starp drošību un attīstību valstī (kas ir ES stratēģijas Sāhelas reģionā pamatā).

Vispārīga informācija

Jaunais finansējums ir no Eiropas Attīstības fonda 2014.—2020. gadam. ES laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam Mauritānijai ir piešķīrusi 209 miljonus eiro. Šī summa ietver papildu 25 miljonus eiro Sāhelas stratēģijai (Eiropas Savienības stratēģija drošības un attīstības veicināšanai Sāhelā), 11 miljonus Tūkstošgades attīstības iniciatīvai un 8 miljonus eiro kā daļu no neaizsargātības FLEX mehānisma (V-FLEX), kas izveidots, lai palīdzētu valstīm risināt ekonomikas krīzes sekas.

Konkrēti ES atbalsta rezultāti Mauritānijā: visā valstī būtiski uzlabota ceļu drošība un kvalitāte, uzlabota piekļuve enerģijai gan lauku, gan piepilsētu apvidos (piemēram, sešās wilayas jeb provincēs 190 000 cilvēki apgādāti ar elektroenerģiju), un pieciem reģioniem nodrošināta piekļuve dzeramajam ūdenim un kanalizācijas sistēmai.

Komisārs nesen paziņoja par finansējumu 6,4 miljardu eiro apmērā Rietumāfrikas reģionam (tas vēl ir jāapstiprina ES dalībvalstīm) laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam; gaidāms, ka ar to tiks atbalstīti ieguldījumi, kuri palīdz izaugsmei un darbvietu izveidošanai 300 miljoniem Rietumāfrikas iedzīvotāju. Rietumāfrikas reģions ietver Beninu, Burkinafaso, Kaboverdi, Kotdivuāru, Gambiju, Ganu, Gvineju, Gvineju-Bisavu, Libēriju, Mali, Nigēru, Nigēriju, Senegālu, Sjerraleoni, Togo un Mauritāniju.

Plašāka informācija

IP/13/1002: ES apstiprina atbalstu Rietumāfrikas attīstībai un integrācijai

IP/14/124: Komisārs Piebalgs apmeklē trīs Rietumāfrikas valstis, lai apspriestu turpmāko attīstības sadarbību

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

Sabiedrībai: Europe Direct tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pasts


Side Bar