Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT CS ET PL SK HR

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. februarja 2014

Prve „katedre ERA“ za spodbujanje odličnosti na področju raziskovanja v 11 regijah

Komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je v ponedeljek najavila, da bo do 2,4  milijona evrov sredstev EU za spodbujanje njihovih raziskovalnih zmogljivosti prek vzpostavitve prvih „kateder ERA“ prejela vsaka od enajstih institucij, in sicer univerz in tehničnih inštitutov v manj razvitih evropskih regijah. Cilj pobude je preseči vrzeli v EU na področju inovacij s pritegnitvijo akademikov v organizacije, tako da se te lahko kosajo s centri odličnosti drugod v evropskem raziskovalnem prostoru (ERA).

Komisarka Geoghegan-Quinn je povedala: „Odziv na prve katedre ERA je bil zelo velik. Pokazalo se je, da med raziskovalnimi organizacijami po Evropi obstaja resnična želja po napredku. Zagotoviti hočem, da ne bi bil prezrt nihče, ki ima potencial, zato bo okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje 2020 zagotovil sredstva za več kateder ERA tam, kjer jih najbolj potrebujejo.“

Prvi pilotni razpis je bil namenjen raziskovalnim organizacijam v manj razvitih regijah EU ali podobnih območjih v državah, ki so povezane s sedmim okvirnim raziskovalnim programom (7. OP). Naša pričakovanja so bila močno presežena, saj smo v oceno prejeli 111 predlogov. Zastopane so bile skoraj vse države članice z upravičenimi regijami.

Ko bodo katedre ERA in njihove skupine vzpostavljene, bodo začele z raziskovanjem na zelo različnih znanstvenih področjih, kot so akvakultura, okoljska kemija, veterinarstvo, interakcija med človekom in računalnikom ter nizke emisije ogljika v mestih (glej preglednico).

Prihodnje leto naj bi bilo razglašenih še okrog 15 kateder ERA, potem ko bo zaključen prvi razpis Obzorje 2020, ki je bil objavljen decembra.

Ozadje

Izbrane institucije morajo podeliti katedre ERA izjemnim akademikom, ki so zmožni zvišati standarde in pritegniti več osebja na visoki ravni ter sredstev iz drugih virov, kot so na primer sredstva EU za raziskave ali regionalna sredstva. Mesta morajo biti razpisana ob upoštevanju smernic ERA (uravnotežena zastopanost obeh spolov, pravičnost, preglednost idr.). Nosilci katedre ERA lahko prihajajo od vsepovsod po svetu.

V okviru programa Obzorje 2020 se bodo katedre ERA financirane kot osrednji program v okviru ukrepov za „Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe“. Prvi razpis programa Obzorje 2020, ki je bil objavljen 11. decembra 2013 (IP/13/1232), ima proračun v višini 34 milijonov evrov za naslednji krog kateder ERA, rok za oddajo vlog pa je 15. oktober 2014. Podrobne informacije o novem razpisu in upravičenih regijah so navedene na portalu za udeležence.

Seznam projektov, ki bodo financirani v okviru pilotnega razpisa Katedre ERA 7. OP

Država

Institucija

Področje raziskav

Belgija

Université de Mons

Energetska učinkovitost v mestih

Hrvaška

University of Zagreb -Faculty of Veterinary Medicine

Molekularna veterinarska medicina

Češka

Masarykova univerzita

Bioznanost

Estonija

Tallinna Tehnikaulikool

Kemija in ravnanje z biomaso

Poljska

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Biologija rastlin

Portugalska

MITI – Madeira Interactive Technologies Institute Associacao

Interakcija med človekom in računalnikom

Srbija

Institut Za Nuklearne Nauke Vinca

Nanotehnologija

Slovaška

Zilinska Univerzita v Ziline

Prometni sistemi in komunikacijske tehnologija

Slovenija

Institut Jožef Stefan

Analiza živil z radioaktivnimi izotopi

Španija

Universidad de las Palmas de Gran Canaria

Akvakultura

Združeno kraljestvo

Falmouth University

Oblikovanje digitalnih iger

Več informacij:

MEMO/14/92

ERA Chairs website

„Widening" call on Participant Portal

Kontakti:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 22987303)


Side Bar