Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT CS ET SK SL HR

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 10 lutego 2014 r.

Pierwsze „katedry EPB” poprawią poziom badań naukowych w 11 regionach

Każda z wybranych jedenastu szkół wyższych w słabiej rozwiniętych regionach Europy otrzyma od UE dofinansowanie w wysokości do 2,4 mln euro – zapowiedziała w poniedziałek europejska komisarz ds. badań, innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn. Środki te zostaną przeznaczone na pierwsze w historii katedry EPB, których zadaniem będzie rozwój potencjału naukowego uczelni. Inicjatywa ta ma zmniejszyć przepaść innowacyjną w Europie, przyciągając do szkół wyższych czołowych naukowców, tak by mogły one rywalizować z ośrodkami badawczymi w całej europejskiej przestrzeni badawczej (EPB).

Komisarz Máire Geoghegan-Quinn powiedziała: „Pierwsze zaproszenie do składania wniosków o utworzenie katedr EPB spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Jest ono dowodem na to, że placówki badawcze w całej Europie rzeczywiście chcą się rozwijać. Zależy nam na tym, aby nikt, kto ma potencjał, nie został w tyle. Dlatego w ramach »Horyzontu 2020« ufundujemy więcej katedr EPB w miejscach, w których jest to najbardziej potrzebne”.

Pierwsze, pilotażowe zaproszenie do składania wniosków zostało skierowane do placówek badawczych, które znajdują się w słabiej rozwiniętych regionach UE lub na podobnych obszarach w krajach stowarzyszonych z unijnym siódmym programem ramowym w zakresie badań naukowych (7PR).
Do oceny przesłano 111 wniosków, co przekroczyło wszelkie oczekiwania. Wnioski pochodzą z niemal wszystkich państw, w których są kwalifikujące się regiony.

Po zakończeniu naboru personelu katedry EPB zajmą się badaniami naukowymi w wielu różnych dziedzinach, takich jak akwakultura, chemia środowiskowa, weterynaria, interakcje człowiek-komputer oraz obniżenie emisji dwutlenku węgla w miastach (zob. tabela).

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach „Horyzontu 2020” opublikowano w grudniu 2013 r. W następnym roku prawdopodobnie zostanie ogłoszonych około 15 kolejnych katedr EPB.

Kontekst

Wybrane placówki będą proponowały objęcie katedry EPB wybitnym naukowcom akademickim, którzy mają potencjał, aby podnieść standardy i przyciągnąć większą liczbę utalentowanych pracowników. Kierownicy katedr muszą także być w stanie pozyskiwać finansowanie z innych źródeł, takich jak środki unijne przeznaczone na badania naukowe lub fundusze regionalne. Ogłoszenia o naborze na te stanowiska muszą być publikowane i być zgodne z wytycznymi EPB w zakresie równowagi płci, uczciwości, przejrzystości itd. Kierownicy katedr EPB mogą pochodzić z dowolnego państwa na świecie.

W ramach „Horyzontu 2020” katedry EPB zostaną ufundowane jako główny projekt w obrębie działań zatytułowanych „Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa”. Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach „Horyzontu 2020” zostało opublikowane 11 grudnia 2013 r. (IP/13/1232). Na następną rundę katedr EPB przewidziano 34 mln euro. Termin składania wniosków upływa 15 października 2014 r. Szczegółowe informacje o nowym zaproszeniu i o warunkach kwalifikowalności regionów dostępne są na portalu uczestników programu.

Projekty wybrane do finansowania jako katedry EPB w ramach pilotażowego zaproszenia do składania wniosków w programie 7PR

Państwo

Instytucja

Obszar badań

Belgia

Uniwersytet w Mons

Efektywność energetyczna w miastach

Chorwacja

Uniwersytet w Zagrzebiu - Wydział Weterynarii

Weterynaria molekularna

Republika Czeska

Uniwersytet Masaryka

Nauki przyrodnicze

Estonia

Uniwersytet Techniczny w Tallinnie

Chemia i przetwarzanie biomasy

Polska

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Biologia roślin

Portugalia

MITI - Maderski Instytut Technologii Interaktywnych Associação

Interakcje człowiek-komputer

Republika Serbii

Instytut Nauk Jądrowych „Vinča”

Nanotechnologia

Słowacja

Uniwersytet Żyliński w Żylinie

Systemy transportowe i technologie komunikacyjne

Słowenia

Instytut Jozefa Stefana

Analiza żywności przy użyciu izotopów promieniotwórczych

Hiszpania

Uniwersytet w Las Palmas de Gran Canaria

Akwakultura

Wielka Brytania

Uniwersytet w Falmouth

Projektowanie gier komputerowych

Informacje dodatkowe

MEMO/14/92

ERA Chairs website

Zaproszenie do składania wniosków w ramach „zapewniania szerszego uczestnictwa” na portalu uczestników programu

Osoby wyznaczone do kontaktów:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar